HERNE – Ook Engie Electrabel heeft nu plannen voor een windturbinepark in Rebecq

HERNE – Ook Engie Electrabel heeft nu plannen voor een windturbinepark in Rebecq

Wind_engie_electrabel
HERNE – Ook Engie Electrabel heeft nu plannen voor een windturbinepark in Rebecq - © Deschuyffeleer
 

Naast de aanvraag van Eoly voor de bouw van een windturbinepark met vier stuks op de grens van Silly met Edingen heeft nu ook Engie Electrabel bij de bevoegde Waalse instanties een aanvraag ingediend voor het bouwen van een park met drie windturbines op het grondgebied van Rebecq ten zuiden van de autosnelweg A8/E429. Overeenkomstig de Waalse reglementering worden ook de omliggende gemeenten, zoals in dit geval Herne, bij de studie van de milieu-effecten betrokken.

Drie windturbines
 
Engie Electrabel heeft het voornemen een gecombineerde vergunning aan te vragen voor de inplanting van drie windturbines met bijbehorende uitrusting, een hoofdcabine, toegangswegen, montagezones en de plaatsing van elektriciteitskabels in Rebecq. Het project is gelegen ten zuiden van de E429. Het project kadert in het Europees, nationaal en gewestelijk beleid voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
 
Grensoverschrijdende context
 
De gebruikelijke voorafgaande informatievergadering, die toegankelijk is voor het publiek, gaat door op donderdag 20 februari om 19 u in de gemeentelijke zaal, Place de Wisbecq 15 in Rebecq. Ook deze informatievergadering is bedoeld om Engie Electrabel als aanvrager van de vergunning de gelegenheid te bieden zijn project voor te stellen, het publiek de gelegenheid te bieden zich te informeren en opmerkingen of suggesties te formuleren over het project, de specifieke kenmerken aan te tonen die aan bod kunnen komen in de milieu-effectenstudie alsook technische alternatieven te aanhoren die redelijkerwijs kunnen overwogen worden door de aanvrager opdat dan hiermee rekening zou kunnen gehouden worden in de milieu-effectenstudie, ook in deze Waals/Vlaamse grensoverschrijdende context.
 
Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om opmerkingen, suggesties en verzoeken voor het aantonen van specifieke kenmerken van het project en om technische alternatieven voor te stellen die redelijkerwijs kunnen overwogen worden door de aanvrager schriftelijk te richten aan het gemeentebestuur van Rebecq, rue Dr. Colson 1, 1430 Rebecq met een kopie aan ENGIE Electrabel Renewable Belux, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel en dit binnen 15 dagen na de datum van de vergadering, dit is tot en met 7 maart 2019, uiteraard met vermelding van naam en adres.
 
De lijnstructuur van A8/E429 fel in trek
 
Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn lijken Wallonië in het algemeen en de lijnomgeving van de autosnelweg La Hennuyère (A8/E429) de jongste dagen fel in trek voor het bouwen van windmolenparken. Allicht zijn in Vlaanderen het verzet van actiecomités tegen dergelijke parken en het administratief, juridisch en politiek getouwtrek rond het bouwen ervan daar zeker niet vreemd aan. Moet Vlaanderen zich overigens niet beginnen afvragen of het op termijn aan Wallonië zal moeten betalen om energie in te voeren?
 
Alle informatie over het project kan verkregen worden bij de heer Michaël Lavry (Engie Electrabel – 02/519.51.15). 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 feb 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief