BEVER – Openbaar onderzoek voor drie nieuwe windturbines in Silly/Lessines start binnenkort

BEVER – Openbaar onderzoek voor drie nieuwe windturbines in Silly/Lessines start binnenkort

Silly_lessines
BEVER – Openbaar onderzoek voor drie nieuwe windturbines in Silly/Lessines start binnenkort - © Deschuyffeleer
 

Na de eerdere verplichte openbare informatievergadering start binnenkort het openbaar onderzoek met betrekking tot de aanvraag van Eoly en de bvba Storm voor het inplanten van drie nieuwe windturbines op het grondgebied van Lessen en Silly in de omgeving van het distributiecentrum van Colruyt en van de reeds operationele windturbine aldaar. Overeenkomstig de Waalse regelgeving dient dat openbaar onderzoek plaats te vinden niet alleen in Ath, Lessines, Silly maar ook in Bever in het Vlaams gewest. Het project maakt dan ook het voorwerp uit van een evaluatieprocedure van het impact op de omgeving in een grensoverschrijdende Waals/Vlaamse context.

Het openbaar onderzoek start op vrijdag 15 februari en sluit in Bever op maandag 18 maart om 12u. Het dossier ligt in die periode ter inzage bij de milieudienst (054/51.70.85) in het gemeentehuis alle werkdagen van 9 tot 12 u. Bezwaren en opmerkingen dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden van het college van burgemeester en schepenen. Ook kan dat mondeling maar dan dient vooraf een afspraak gemaakt met de gemachtigde ambtenaar om de bezwaren en opmerkingen schriftelijk te akteren.
 
Ollignies
 
Voor het windturbinepark 'Ollignies' gingen Eoly, Engie Electrabel, Windpower Storm en de burgercoöperatieve CLEF een samenwerkingsverband aan om een gezamenlijk windturbinepark te ontwikkelen in Lessines en Silly. Samen willen zij er in totaal twee deelparken inplanten om zo te komen tot een park van in totaal vijf windturbines. Daarbij gaat het om een eerste deelpark van Eoly en Storm met drie nieuwe turbines met een hoogte van 150 m ten noorden van de autosnelweg A8/E429 in de nabijheid van het distributiecentrum van Colruyt en van de daar reeds operationele windturbine. Het is op dat project dat het huidig openbaar onderzoek betrekking heeft.

Het tweede deelpark dan weer behelst het oprichten van twee windturbines met een hoogte van 130 m in een project van Engie Electrabel en CLEF tussen de uitrit 29 en het autosnelwegcomplex van Hellebecq. Het geheel van de vijf turbines moet mettertijd een vermogen opleveren van 15,2 MW, goed voor het voorzien van 8.360 huisgezinnen in groene stroom.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 feb 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief