EDINGEN/HERNE - Infomoment over de komst van het transitiehuis in Marcq

EDINGEN/HERNE - Infomoment over de komst van het transitiehuis in Marcq

Transitiehuis_marcq
EDINGEN/HERNE - Infomoment over de komst van het transitiehuis in Marcq - © Deschuyffeleer
 

Dit jaar worden de eerste transitiehuizen in België geopend. Daarmee zet België naar het voorbeeld van andere Europese landen zijn eerste stappen naar een meer modern detentiebeleid. In juni laatstleden mocht minister van Justitie Koen Geens meedelen dat het licht op groen werd gezet voor de opening van het eerste transitiehuis in Wallonië. Dat project zet weldra voet aan wal in de Edingse deelgemeente Marcq (Mark). Omdat de komst van het een transitiehuis vanuit een deel van de bevolking onthaald wordt op veel vragen en ook op veel misverstanden berust houdt het stadsbestuur er aan zijn burgers uitgebreid te informeren over dit initiatief. Het stadsbestuur nodigt dan ook haar inwoners en tevens alle geïnteresseerden uit de buurgemeenten waaronder Herne uit op een infomoment dat zal doorgaan op 11 september om 19u30 in de Acaciazaal in het Park. Daar lichten de verschillende actoren van dit project (FOD Justitie, G4S Care en de gevangenis van Leuze) de volledige werking van het transitiehuis toe en beantwoorden ze ieders persoonlijke vragen.

Terugkeer in de maatschappij
Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. De bedoeling is om intensief aan hun terugkeer in de maatschappij te werken. De gedetineerden worden er voorbereid om na afloop van hun straf zelfstandig te wonen, te werken en opnieuw te functioneren in een maatschappij die door hun lange detentie intussen fel veranderd kan zijn. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes met G4S Care en Exodus Nederland als uitbaters en spilfiguren. G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en -oplossingen. De opstart van het pilootproject in het gebouw Espace 242 aan de Athsesteenweg in deelgemeente Marcq is voorzien in januari 2020.
Masterplan 'Gevangenissen en Internering'
Op 18 november 2016 keurde de federale regering het masterplan 'Gevangenissen en Internering' goed. Daarin wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Transitiehuizen zijn daarbij kleinschalige projecten van ongeveer vijftien plaatsen. De ministerraad stemde dan ook in met de koninklijke uitvoeringsbesluiten om met het project te kunnen starten. Er wordt hiervoor een budget van ruim 900.000 euro voorzien. Het pilootproject loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Nadien volgt de aangekondigde evaluatie.
Olivier Saint-Amand , burgemeester van Edingen, en zijn stadsbestuur zijn het pilootproject van de FOD Justitie gunstig gezind Er is een akkoord tussen de FOD en de private eigenaars met betrekking tot de huur van de locatie. De structuur heeft zijn efficiëntie reeds bewezen in Nederland. Edingen wordt dan ook een pioniersstad in de oprichting van het eerste transitiehuis in Wallonië. In Vlaanderen verwelkomt Mechelen een gelijkaardig project. De opening van dit transitiehuis is voorzien voor begin oktober.
Nuttig om nu al te weten:
Wat is een transitiehuis?
Transitiehuizen zijn kleinschalige woonvoorzieningen waar een vijftiental gedetineerden het laatste deel van hun straf uitzitten. Ze hebben als doel om de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij te vergemakkelijken en zo de kans op herval in criminele activiteiten te verlagen. Gedetineerden leren er opnieuw dagelijkse taken opnemen en worden begeleid door gespecialiseerde medewerkers in hun inspanningen tot re-integratie.
Waarom integreert de FOD Justitie het concept transitiehuizen in België?
Net zoals in Nederland, hebben transitiehuizen in België de ambitie om een positief project te zijn dat een meerwaarde wil bieden aan de maatschappij. Transitiehuizen maken deel uit van het streven naar meer differentiatie in het detentiebeleid, dat werd vooropgesteld door minister van Justitie Koen Geens in zijn masterplan ‘Gevangenissen en Internering’ van 18 november 2016.
Welke gedetineerden kunnen verblijven in een transitiehuis?
Niet alle gedetineerden komen zomaar in aanmerking om te verblijven in een transitiehuis. Het gevangeniswezen stelt verschillende parameters op waar gedetineerden aan moeten voldoen, onder meer om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Enkel gedetineerden met een lage risicofactor zullen daarom de kans krijgen om het laatste deel van hun detentie in transitiehuizen te verblijven.
Wie baat de transitiehuizen uit?
Het Ministerie van Justitie koos voor G4S Care en Exodus Nederland om de eerste transitiehuizen uit te baten. Deze organisaties hebben niet alleen een uitgebreide ervaring in het beveiligingsdomein, maar ook een visie en aanpak gericht op het versterken van het actief burgerschap en de zelfredzaamheid van gedetineerden.
Welke implicaties hebben de transitiehuizen voor de lokale politie en sociale werkers van het OCMW?
In transitiehuizen zullen gekwalificeerde experts samenwerken met gevangenen om weer in contact te komen met de samenleving en zin te geven aan hun leven. Dit maatschappelijk werk valt niet onder de verantwoordelijkheid van het OCMW. Gevangenen worden 24/7 bewaakt, gecontroleerd en begeleid door G4S Care. Politie en lokale autoriteiten zullen regelmatig worden geïnformeerd, maar niet worden gevraagd voor eender welke taak. Als gevangenen de regels van het transitiehuis niet respecteren, worden ze onmiddellijk teruggenomen door de partnergevangenis. In het geval van Marcq is dit de gevangenis van Leuze.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief