EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor

C21

EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor

Opening_transitiehuis_edingen__21_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - Minister van justitie Koen Geens (CD&V), de Edingse burgemeester Olivier Saint-Amand, de directeur-generaal van de penitentiaire inrichtingen Rudy Van De Voorde, CEO ad interim van G4S Luc Priem en de directeur-generaal van Exodus Nederland Jan Van Gils © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__7_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__31_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__48_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__63_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__65_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__69_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - Burgemeester kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__70_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - Jan Eerbeek - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__73_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__85_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__108_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__91_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 
Opening_transitiehuis_edingen__114_
EDINGEN/HERNE - Transitiehuis in Marcq is er klaar voor - © Deschuyffeleer
 

Ook Wallonië heeft thans zijn eerste transitiehuis voor gedetineerden. Het is gevestigd op de Athsesteenweg 242 in de Edingse deelgemeente Marcq.  Het waren minister van justitie Koen Geens (CD&V), de Edingse burgemeester Olivier Saint-Amand, de directeur-generaal van de penitentiaire inrichtingen Rudy Van De Voorde, CEO ad interim van G4S Luc Priem en de directeur-generaal van Exodus Nederland Jan Van Gils die de site officieel inhuldigden. Ook burgemeester Kris Poelaert van Herne woonde de openstelling bij.

Terugkeer in de maatschappij  
Al in 2016 keurde de regering het masterplan ‘gevangenissen en internering’ goed. In dat plan wordt onder meer gefocust op het terugkeren en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. En daar blijken transitiehuizen nu een vruchtbare voedingsbodem voor te zijn.
Transitiehuizen voor gedetineerden zijn immers instellingen waar gewerkt wordt aan de reïntegratie van gevangenen bij het einde van hun strafuitvoering. In en via het transitiehuis wordt hun terugkeer in de maatschappij dan voorbereid om zo herval of recidive te voorkomen. Dit project in Wallonië is uitgetekend met een hoge vergelijkbaarheid aan dat in Mechelen waarvoor dan weer de Belgische overheid de mosterd haalde in Nederland. Het transitiehuis in Mechelen en meteen ook het eerste transitiehuis in Vlaanderen trad goed vier maanden geleden in werking.
Nederlands model
Minister Koen Geens: “Transitiehuizen zijn voor ons een nieuw begrip en een nieuw concept waarbij gedetineerden aan het einde van hun straf in een iets vriendelijkere omgeving en buiten de gevangenismuren worden voorbereid om opnieuw in de maatschappij te functioneren zoals het hoort. Voor veel gedetineerden zijn sociaal contact, huisvesting en werk vinden ten gevolge aan hun soms langdurige detentie een waar probleem. Wij leven niet meer in de periode dat de doodstraf nog werd uitgesproken. Ook het gevangeniswezen moet mee evolueren. Een transitiehuis wil nu precies de terugkeer in de maatschappij van mensen die ooit op het verkeerde pad zijn beland voorbereiden en zo herval of recidive met een aanzienlijk percentage terugschroeven. Het idee is niet gloednieuw. Onder meer in Nederland is het een succes. Het pilootproject in Edingen wordt omkaderd en uitgebaat door het veiligheidsbedrijf G4S,  de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securitydiensten en -oplossingen, dat hierbij de medewerking en de ondersteuning geniet van de gespecialiseerde Nederlandse stichting Exodus”. De werking van Exodus gaat terug naar 1979 toen de plannen van Jan Eerbeek om opvang te organiseren voor ex-gevangenen realiteit werden. Jan Eerbeek was trouwens ook aanwezig in Edingen.
“Zowel het project Mechelen als het project Edingen zullen na een werking van een jaar heel scrupuleus worden doorgelicht en zoals bij ieder pilootproject zal ook hier vermoedelijk her en der aan gesleuteld worden. De balans van pro’s en contra’s zal dan doorwegen in de beslissing om het aantal transitiehuizen verder uit te bouwen. Dit is uiteraard een politieke beslissing waarbij ik mij nu niet kan over uitspreken”, aldus de minister.
Partnership
Het transitiehuis in Edingen is derhalve een partnership tussen het veiligheidsbedrijf G4S, het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met meer bepaald de gevangenis van Leuze en de stad Edingen. “Niet alle gedetineerden komen zomaar in aanmerking om te verblijven in een transitiehuis. Het gevangeniswezen stelt een resem strenge en degelijk overwogen parameters op waar de gedetineerden aan moeten voldoen om er te mogen verblijven. Dit onder meer om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Een beslissing ja of neen wordt niet zo maar lukraak genomen. Indien een persoon in of buiten het transitiehuis zich niet gedraagt naar de regels wordt hij onmiddellijk terug naar de gevangenis gestuurd. Bij het opstarten van het transitiehuis zullen het ook vooral slechts enkele gedetineerden met hechtingspunten in en rond Edingen zijn die in aanmerking komen. Want ook dat is een cruciale factor voor hun re-integratie. Ik ben blij dat Edingen zich ook engageert om bij te dragen aan deze nieuw wijze van strafuitvoering”, aldus Rudy Van De Voorde.
Als overheidspartner reikt G4S tal van duurzame, kwalitatieve en efficiënte oplossingen aan. Het biedt bescherming aan personen, goederen en de maatschappij als geheel. Dat is de rode draad in de activiteiten van dat bedrijf. Net zoals in een gevangenis zullen de gedetineerden niet zomaar het transitiehuis mogen verlaten. Bovendien wordt het gebouw uitgerust met een toegangscontrole- en bewakingscamerasysteem. Verschillend van een gevangenis is wel dat de gedetineerden de klok rond worden begeleid en opgevolgd door medewerkers van G4S Care. Dit zijn sociale werkers, psychologen en criminologen bijgestaan door de professionals van Exodus die de gedetineerden bijstaan om opnieuw autonoom deel te kunnen uitmaken van de maatschappij. Voor Edingen voorziet G4S alvast 10 medewerkers waaronder 6 levenscoaches.
Correcte informatie
Burgemeester Olivier Saint-Amand: “Het project transitiehuis in onze stad was initieel een beladen dossier dat bij een groot deel van de Edingse bevolking en ook in de ruime regio zoals ook in de Hernse deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle vele vragen op gebied van veiligheid deed rijzen. Intussen werd via diverse kanalen juiste en adequate informatie verspreid nopens het feit dat de gedetineerden zich niet zomaar zonder begeleiding kunnen verplaatsen en dat de veiligheid van de buurt en van de inwoners gewaarborgd blijft”. Hij is er overigens van overtuigd dat dit project op zich en de samenwerking van alle betrokken partners ook in Edingen een succes zullen kennen.
Het transitiehuis in Edingen biedt plaats aan 15 gedetineerden die er gaandeweg hun intrek zullen kunnen nemen. De eerste twee gedetineerden worden eind januari verwacht.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief