EDINGEN/HERNE – De oorzaken van de jongste overstromingen in Marcq zijn gekend

C21

EDINGEN/HERNE – De oorzaken van de jongste overstromingen in Marcq zijn gekend

1
EDINGEN/HERNE – De oorzaken van de jongste overstromingen in Marcq zijn gekend - Foto emke van gassen
 
2
EDINGEN/HERNE – De oorzaken van de jongste overstromingen in Marcq zijn gekend - Foto ingezonden
 
3
EDINGEN/HERNE – De oorzaken van de jongste overstromingen in Marcq zijn gekend - Foto ingezonden
 

De technische diensten van de provincie Henegouwen, onder wiens beheer de Mark valt, van de stad Edingen en van  IPALLE (Intercommunale de gestion de l'environnement)  gingen vorige woensdagmorgen, daags na de overstroming van de dorpskern van Marcq, onverwijld op zoek naar de oorzaken. Hun oordeel is duidelijk en unaniem: de INFRABEL-werken ter hoogte van de brug onder de spoorlijn Edingen-Doornik vormden een ernstig obstakel voor de goede doorstroming van het water en veroorzaakten dan ook de overstroming.

Vrij uitzonderlijke hoeveelheden water

Tussen 18u en 19u30 werd ter plekke 55 liter water per vierkante meter gemeten met zelfs een piek van 70 liter ten zuiden van het gehucht Labliau. Aan die cijfers dient dan nog de intense neerslag in de uren na 19u30 te worden toegevoegd. Die uitzonderlijke waterhoeveelheden hebben de beide tijdelijke overstromingsgebieden (ZIT - zones d'immersion temporaire), die in 2012 in werking traden en sindsdien het dorp van Marcq hebben beschermd tegen overstromingen, doen overlopen.

De overstromende grachten en beken overspoelden zowel de snelweg A8 als de chaussée d’Ath. Ook talrijke omwonenden kregen te maken met wateroverlast. Feit is dat de waterstand vooral op en rond de  Place de Marcq niet zo’n niveau zou hebben bereikt indien er een goede doorstroming van het water mogelijk was geweest.

Overvloedige regen verklaart niet alles

Om de redenen aan de massale watertoevoer in de dorpskern te begrijpen onderzocht IPALLE ook de aan de gang zijnde werkzaamheden aan de spoorbrug over de Mark. Om het herstel van die brug goed te laten verlopen werd de Mark eerder gekanaliseerd in een aantal buizen. Dit leidde nu tot een opstopping. Zo constateerde IPALLE een verschil van waterniveau tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts de brug van om en bij de 2 meter. Daarenboven werd aan de ingang van die buizen ook nog een gedeeltelijke belemmering door veel werfafval vastgesteld. IPALLE merkte daarbij ook op dat er na de brug geen sprake was van een alarmerende stijging van het waterpeil.

In zijn  analyserapport concludeert IPALLE dan ook dat “de overstromingen te wijten waren aan de overvloedige regenval maar ook aan de ‘wurging’ van de Mark als gevolg aan de INFRABEL-werken”.

Het water dat afvloeit naar de brug is afkomstig van de Mark, de Odru en de Bellebeek. Samen overspannen zij een stroomgebied dat zich uitstrekt over Hoves, Marcq, Labliau en een deel van Sint-Pieters-Kapelle. Een belemmering in de buurt van het cruciaal punt van samenvloeiing leidt bij zware neerslag onvermijdelijk tot  catastrofale gevolgen. De analyse van de technici van IPALLE bevestigt ook de waarnemingen van het gemeentepersoneel dat eveneens de oorzaak legt bij de aan de gang zijnde INFRABEL-werken.

Grote schade

Op aangeven van het stadsbestuur hebben woensdagmorgen zowel de ingenieurs van de provincie als de verantwoordelijken van de INFRABEL-site nota genomen van de omvang van de overstroming en werd onmiddellijk opdracht gegeven om via een kraan de dam die eveneens voor de werken werd opgezet gedeeltelijk te ontmantelen. Eens de doorgang was vrijgemaakt zakte het waterpeil op de Place de Marcq vrij vlug.

De waterschade was uitermate aanzienlijk op en rond die  Place de Marcq. Ook de verzekeraars gingen op pad om de feiten aan de brug over de Mark vast te stellen en hun klanten naar behoren te adviseren.

Maatregelen

Naar aanleiding van de waterellende van vorige week neemt het stadsbestuur zich voor de getroffen bewoners  degelijke informatie te verschaffen nopens de maatregelen die werden en worden genomen om nieuwe overstromingen en/of nieuwe modderstromen te voorkomen. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de oorzaken van de overstromingen en de preventiemaatregelen. Ook wordt contact opgenomen met de landbouwers die hoog-risico-percelen bewerken om modderstromen te weren. In die zin wordt  op kritieke plaatsen een plaatsing van strobalen voorzien. Ten slotte zal ook GISER (Gestion Intégrée Sol-Erosion- Ruissellement) aangesteld worden voor een studieopdracht die de regio van het betrokken samenvloeiingspunt onder de loep neemt.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie buiten gebruik

IPALLE heeft eveneens laten weten dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Enghien (Marcq) op dinsdag 29 juni om 23:45 uur werd stilgelegd. Door de aanwezigheid van 1,60 m water in de gebouwen en in de installaties zijn vooral de hoogspanningstransformator en de elektrische panelen buiten werking. De zuiveringsinstallatie zal mogelijk voor enkele weken inactief zijn.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 jul 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Fotomateriaal ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief