SINT-GENESIUS-RODE Natuur en Bos organiseert openbaar onderzoek beheerplan Zevenbronnen

C21

SINT-GENESIUS-RODE Natuur en Bos organiseert openbaar onderzoek beheerplan Zevenbronnen

Editiepajot_bart_devill___vijver_zevenbronnen
ingezonden foto
 

 Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de voorbije twee jaar gewerkt aan een beheerplan voor het domein Zevenbronnen in Sint-Genesius-Rode. Het plan ligt nog tot 12 november ter inzage in het gemeentehuis, bij de dienst grondgebiedszaken, tijdens de openingsuren. Het natuurterrein omvat een oppervlakte van 27,58 ha en ligt net ten westen van het golfterrein de Sept Fontaines, in een laaggelegen zone die de oorsprong is van de Zevenbronnenbeek. Centraal in de vallei liggen een aantal grote vijvers, die via dammen en stuwen met elkaar verbonden zijn. Het gebied ligt in beschermd cultuurhistorisch landschap “Zevenborren”. Het heeft een rijke cultuurhistoriek die teruggaat tot de middeleeuwen.

Het terrein werd nu uitgebreid geïnventariseerd voor de opmaak van dit beheerplan. Naast de standaardopnames gebeurde ook een visstand onderzoek in 2017 en een beoordeling van de vitaliteit van 4 oude lindes nabij de Moulin des Sept Fontaines. Bij de beheers  doelstellingen valt op: een toename  van actueel 3,85 naar 13,73 ha loofbos habitats en van 2,4 naar 8,56 ha grasland habitats. Voor de vijvers streeft het beheer naar een vrij heldere waterkolom en een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie in de ondiepe zones en rijke onderwater- en drijvende vegetatie van amfibische soorten over grote delen van de vijver. De vijvers vormen het leefgebied van amfibieën en richtlijnsoorten zoals bittervoorn, ijsvogel en ze zijn een foeragegebied voor vleermuizen. Er zullen ook bijkomende bebossingen plaatsvinden.
Ook is het gebied uitermate geschikt voor zachte recreatievormen zoals wendelen en fietsen, hoofdzakelijk op lokaal niveau. Een belangrijk knelpunt is dat de wandelpaden momenteel geen deel uitmaken van een ruimer recreatief netwerk op bovenlokaal niveau, maar daar wordt wat aan gedaan. Verder wordt er ook werk gemaakt van de paden, speelzone,, vrij toegankelijke zones en rustzones en hengelzone. Uiteraard zal een en ander van nabij worden opgevolgd. Er komt eren jaarlijkse registratie van de beheerwerken en standaard een 6-jaarlijkse opvolging op het natuurterrein van een aantal natuurstreefbeelden. Ook gebeurt er jaarlijks een opvolging van de veiligheidsaspecten. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 okt 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 11 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief