Demir sluit onteigening landbouwgrond niet uit in Brabantse Wouden

C21

Demir sluit onteigening landbouwgrond niet uit in Brabantse Wouden

Bos_in_de_lente_-_regionaal_landschap_pajottenland___zennevallei
 

De massale aankoop van landbouwgronden voor bebossing door het Agentschap Natuur en Bos beroert al geruime tijd de gemoederen bij heel wat landbouwers. Uit een antwoord dat Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans ontving van minister Demir blijkt dat ook onteigening als instrument zal worden gebruikt indien er niet vrijwillig wordt verkocht. ‘Broodroof’, klinkt het bij de Vlaams-nationale partij. 

Voor de realisatie van een nationaal park ‘Brabantse Wouden’ begon het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onder impuls van N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir twee jaar geleden met het bieden op honderden percelen, met als doel zoveel mogelijk bosverbindingen te realiseren. Met fikse bedragen werd getracht grondbezitters massaal te overtuigen om hun gronden te verkopen om er bomen op te kunnen planten. Het ANB wist zo al 168 hectare aan gronden op te kopen, waarvan de helft landbouwgrond is.  

Niet minder dan 40 procent van de gronden bleken op het moment van aankoop verpacht aan landbouwers.  Daarom vroeg Slootmans aan Demir of er in de mogelijkheid kon worden voorzien om bepaalde pachtovereenkomsten te verlengen om zo de broodwinning van de landbouwers op middellange termijn te waarborgen. Maar hij vangt bot. “Gelet op de specifieke natuur- en bosdoelstellingen waarvoor ANB gronden aankoopt worden geen pachtcontracten verlengd”, stelt Demir in haar antwoord. “Dit is je reinste broodroof”, reageert de Vlaams Belanger, die zich al geruime tijd over het lot van de landbouwers in het projectgebied van de Brabantse Wouden ontfermt. “Het beleid van Demir ontaardt in een langgerekt rondje boeren pesten, waarbij er met volstrekt ongelijke wapens wordt gestreden”.  

Steeds meer boeren met verhuisplannen 

“Hoogst opmerkelijk is bovendien dat minister Demir nu zwart op wit aangeeft dat er wel degelijk zal worden onteigend, wanneer grondeigenaars niet vrijwillig verkopen. Voormalig minister van landbouw Crevits garandeerde eerder dat het niet zo’n vaart zou lopen. Vandaag stellen we vast dat dat praat voor de vaak was”, aldus Slootmans.  

 

“Voor de boeren in onze regio is dit na het stikstofakkoord de druppel die de emmer doet overlopen’, aldus het parlementslid. ‘Opnieuw zijn zij de dupe van beleid dat zonder inspraak boven hun hoofden wordt bedisseld. Ik hoor steeds meer landbouwers met plannen om naar het buitenland te verhuizen omdat het eenvoudigweg onleefbaar wordt om nog te boeren in Vlaanderen. Het is bedroevend hoe onrespectvol en kortzichtig er wordt omgesprongen met het edele beroep van onze landbouwers.”

De Vlaams Belanger vindt het voorts onbegrijpelijk dat in tijden van bevoorradingsonzekerheid niet alles op alles wordt gezet om onze eigenste voedselvoorzieners de ruimte te gunnen om te ondernemen. “De Vlaamse regering zegt in woorden om de haverklap dat men onze landbouwers maximaal wil beschermen, maar uit hun daden blijkt het tegendeel”.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 aug 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief