SINT-GENESIUS-RODE - N-VA Rode reageert na stap Engagement 1640

C21

SINT-GENESIUS-RODE - N-VA Rode reageert na stap Engagement 1640

Editiepajot_bart_devill___bruno_stoffels
Bruno Stoffels / ingezonden foto
 

 

Enkele dagen geleden bleek dat de onderlinge liefde in Engagement 1640, m.a.w. de Vlaamse eenheidslijst in Sint-Genesius-Rode, allesbehalve koek en ei is, althans wanneer we schepen Ann Sobrie mogen beloven. Met haar initiatief zegt zij te streven naar verbinding tussen alle Rodenaren en wil constructief in dialoog gaan met alle bevolkingsgroepen om vanuit het lokaal bestuur, en zonder inmenging van nationale besturen oplossingen aan te bieden voor de lokale en concrete bekommernissen van alle inwoners. Een en ander valt moeilijk te aanvaarden door N-VA Rode dat ook deel uit maakte van Engagement 1640. Raadslid Bruno Stoffels: “Wij betreuren dat Engagement 1640 de samenwerking stopzet. Na een samenwerking van meer dan 10 jaar komt er een einde aan het gezamenlijke politieke project van N-VA, cd&v, vooruit en onafhankelijken in Sint-Genesius-Rode. Gisteren deelde schepen Anne Sobrie ons, N-VA Sint-Genesius-Rode, telefonisch mee dat Engagement 1640 (de Vlaamse eenheidslijst in Sint-Genesius-Rode) de samenwerking met de lokale N-VA afdeling onze gemeente per direct stop zet. Ook werd nu reeds beslist om NVA niet toe te laten deel te nemen aan de gesprekken voor het vormen van een eenheidslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Met het uitsluiten van N-VA Sint-Genesius-Rode komt er een einde aan een tijdperk.” En Bruno Stoffels vervolgt: “Diverse pogingen van N-VA Sint-Genesius-Rode de afgelopen maanden om in dialoog te gaan en te focussen op wat ons bindt en niet wat ons verdeeld, heeft niets meer aan de situatie kunnen veranderen. Het verwijt dat N-VA (teveel) de focus legde bij “harde Vlaamsgezinde standpunten”, kunnen we niet pikken. De afgelopen 4 jaar hebben we bewust een koers in de luwte gevaren uit respect voor onze partners en het project van Engagement. Als Vlaamse eenheidslijst is het voor ons vanzelfsprekend dat het bewaken en in stand houden van het Vlaamse karakter van onze gemeente één van de hoofddoelen is.” Verder betreurt N-VA Sint-Genesius-Rode ten zeerste dat het zo is moeten lopen. De mandatarissen en bestuursleden van N-VA Sint-Genesius-Rode kunnen recht in de spiegel kijken. We willen benadrukken dat we van in het begin van de samenwerking in 2012 en vervolgens voor 2018 duidelijk zijn geweest dat N-VA Sint-Genesius-Rode een zelfstandige partij is en blijft en als zelfstandige partij zou blijven werken in een context van overleg. “ Bruno Stoffels: “ Met het éénzijdig verbreken van de samenwerking ziet het er voor de Vlamingen in SintGenesius-Rode niet rooskleurig uit. De verdeeldheid en het daarbij horende feit dat er, hoogstwaarschijnlijk, met verschillende “Vlaamse” lijsten naar de kiezer zal gestapt worden, heeft als gevolg dat de kans op Vlaamse vertegenwoordiging in het schepencollege bijna nihil zal zijn . Ook het aantal Vlaamse verkozenen zal, met zekerheid, sterk gereduceerd worden. Voor N-VA SintGenesius-Rode was dit steeds de drijfveer om het project Engagement 1640 te doen slagen. Er zijn geen winnaars in dit verhaal. Enkel verliezers. Met in de eerste plaatst de Rodenaar. Dit gevolg schrijven wij volledig toe aan de restanten van Engagement 1640 (cd&v, vooruit en onafhankelijken). “ N-VA Sint-Genesius-Rode zal zich naar eigen zeggen tijdens de zomermaanden bezinnen over de strategie om naar de kiezer te gaan in oktober 2024……  Strijdlustiger dan ooit, gedrevener dan ooit. Klaar om de verbrusseling én verfransing van Sint-Genesius-Rode in de gemeenteraad én op het terrein met veel vuur en passie aan te vechten.” Meer info: N-VA Sint-Genesius-Rode Ludo De Becker ludo.debecker@n-va.be +32 474 55 41 56 Mandatarissen N-VA Sint-Genesius-Rode Gemeenteraadsleden: Bruno Stoffels (+32 498 74 24 85) Marijke Cortvriendt (+32 478 77 61 59) OCMW-raadslid Veerle Coenaerts (+32 2 380 20 80).

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 jul 2023
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief