Stad NINOVE moet hakbijl niet boven halen

C21

Stad NINOVE moet hakbijl niet boven halen

Ninove_2014_p200

Het stadsbestuur stelde de krachtlijnen van het voorstel tot meerjarenplanning voor. In tegenstelling tot vele andere steden en gemeenten moet stad Ninove geen draconische maatregelen treffen om op lange termijn financieel gezond te blijven. Dat heeft voornamelijk te maken met de lage schuldgraad van de stad en het feit dat vele retributies al jaren niet geïndexeerd werden. Bovendien heft de stad geen belastingen op een rits zaken die in andere gemeenten wel belast worden. Alles bij elkaar laat dat de stad toe om de komende jaren om en bij de 50 miljoen te investeren zonder de personenbelasting of de opcentiemen te verhogen.

Een permanente belastingverhoging voor de burger komt er dus niet. Ook de algemene bedrijfsbelasting wordt niet verhoogd. Wel worden een aantal retributies, zoals voor identiteitskaarten of grafconcessies, op het niveau van andere, vergelijkbare gemeenten gebracht. Nieuwe inkomsten worden vooral gezocht in heffingen die in andere gemeentes al langer bestaan. Zoals bijvoorbeeld de leegstandsheffing en de heffing op huis-aan-huisreclame.
Dat de financiële oefening in Ninove iets makkelijker was dan in andere gemeenten, betekent echter niet dat het voorstel geen moeilijke beslissingen bevat. Het voorstel bevat op diverse departementen wel besparingen, zonder echter aan de kerntaken van de stad te raken. Een moeilijk punt is de sluiting van de strijkwinkel. Bovendien komt er een 38-urenweek voor het stadspersoneel, die werkzekerheid garandeert en tegelijkertijd toelaat de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren door de avondopening op donderdag te verlengen tot 20 uur.
Voor het AGB DN wordt voorgesteld om deze om te vormen tot een stadsdienst. Daar waar mogelijk komt er doorgedreven samenwerking tussen de diensten van de stad, OCMW en het AGB DN. Dat zal het geval zijn voor de diensten logistiek en patrimonium, ICT, personeel en communicatie. Op die manier kan de stad efficiënter werken en een betere dienstverlening aan de bevolking bieden.
In het voorstel wordt voor de herlokalisatie van de brandweerkazerne en het AGB DN al geld vrijgemaakt voor de aankoop van grond en studiekosten. De nieuwe brandweerkazerne en nieuwe huisvesting voor het AGB DN wordt dus voorbereid. Wat de brandweer betreft is er ook budget voorzien voor een renovatie van het bestaande gebouw. De nodige investeringen worden daarbij gedaan om een goede werking van de brandweer te garanderen.
De kans die het bestuur kreeg door de aankoop van het postgebouw om zowel de politie als andere stadsdiensten te centraliseren, moest het bestuur grijpen. Het zwaartepunt van dit investeringsbestuur ligt bij openbare werken, verkeersveiligheid, economie, onderwijs en bij de vrije tijdssector.
Wat nu klaar is, is een ontwerp van meerjarenplan. Momenteel zet de administratie het ontwerp om in concrete teksten. Eind november presenteert het schepencollege het ontwerp van Meerjarenplan aan de diverse adviesraden. Enkele dagen later mag de OCMW-raad zich uitspreken over het ontwerp meerjarenplan voor het OCMW. Begin december vertrekken de definitieve teksten naar de gemeenteraad. Pas dan worden alle details en de concrete cijfers vrijgegeven. Het bestuur hoopt op een positief debat over het voorliggende ontwerp.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 nov 2013
Jacky Delcour
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 03 jun 2024

archief