NINOVE - Witte lintjes tegen het intrafamiliaal geweld

C21

NINOVE - Witte lintjes tegen het intrafamiliaal geweld

Editiepajot_ninove_witte_lintjes_foto_jacly_delcour
Foto's © Jacky Delcour
 
Editiepajot_ninove_witte_lintjes_foto_jacly_delcour__1_
Foto's © Jacky Delcour
 

Het stadsbestuur wil het thema partnergeweld zoals elk jaar in de kijker zetten en dit keer met de focus op de kinderen. “Wat gebeurt er met de kinderen als dit uitkomt?” is een vraag die ouders zich vaak stellen als ze in een gewelddadige relatie zitten. Met deze actie wil men duidelijk maken dat het belangrijk is om zo snel mogelijk hulp in te roepen, voor de situatie escaleert.

Ook wanneer er geen officiële klacht bij de politie werd ingediend, kunnen mensen worden doorverwezen naar het CAW. Dit gebeurt dikwijls via het sociaal huis, de huisarts, het justitiehuis, maar je kan ook gewoon zelf bij het CAW langsgaan.
Schepen van gelijke kansen Veerle Cosyns heeft enkele witte lintjes opgehangen aan standbeelden in de stad, om intrafamiliaal geweld onder de aandacht te brengen. In de verschillende stadsgebouwen liggen folders over intrafamiliaal geweld.
Huiselijk geweld in Ninove?
In 2012 werden bij de Ninoofse politie 69 aangiften gedaan voor partnergeweld. In 2013 stond eind september de teller op 52. De slachtoffers van huiselijk geweld worden doorverwezen naar de dienst slachtofferhulp van het CAW (Centrum Algemeen Welzijn). In 2012 werden 22 slachtoffers doorverwezen en in 2013 zijn er tot nu toe 38 slachtoffers in de hulpverlening terecht gekomen.
Voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde werden in 2013 71 cliënten of iets minder dan 4% van het totaal aantal dossiers opgevolgd in een gerechtelijke maatregel door het justitiehuis van Dendermonde (ter vergelijking: nationaal gaat het om 7,5% van de mandaten). In 4 van deze dossiers heeft de cliënt zijn domicilie in Ninove.
Hulpverlening
Naast de begeleiding van het slachtoffer via de dienst slachtofferhulp, zorgt het CAW ook voor de begeleiding van het koppel, dit gebeurt door de dienst partnergeweld van het CAW.
Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk te starten met de gesprekken met het koppel. Hierin wordt er gezocht naar mogelijkheden om te gaan met woede en agressie. Ook de achterliggende redenen van het geweld worden onderzocht. Na de intensieve begeleiding wordt het koppel nog enige tijd verder opgevolgd. Dit zorgt ervoor dat mensen sneller opnieuw aanbellen bij de hulpverlening, indien de thuissituatie opnieuw escaleert.
In Ninove is er wel een antennepost van CAW regio Aalst waar mensen terecht kunnen met vragen over intrafamiliaal geweld. Voor een intense begeleiding kan je terecht in Aalst. Maar een huisbezoek is ook altijd een mogelijkheid.
Kinderen in een gezin waar huiselijk geweld voorkomt
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, zijn kinderen soms een stille getuige. De effecten hiervan zijn niet te onderschatten. De hulpverlening heeft gelukkig meer en meer aandacht voor de kinderen. Er zijn heel wat mogelijkheden om kinderen te helpen dit geweld proberen te begrijpen en verwerken. Aan de hand van spelletjes, popjes, gevoelenskaarten… wordt in dialoog gegaan met het kind.
Preventie
De hulpverleners partnergeweld zijn steeds op zoek naar manieren om politiediensten, huisartsen, ziekenhuizen... te sensibiliseren. De politie heeft zelf ook meer en meer aandacht om situaties met partnergeweld zo goed mogelijk aan te pakken om te voorkomen dat daders hervallen.
In het voorjaar wil het stadsbestuur ook de scholen bij deze problematiek betrekken om zo kinderen die eventueel te maken krijgen met intrafamiliaal geweld, zo goed mogelijk op te vangen en problemen zo snel mogelijk op te merken.
In de week van 25 november 2013 zullen in de stad witte linten worden aangebracht om intrafamiliaal geweld onder de aandacht te brengen. In de verschillende stadsgebouwen zullen folders over intrafamiliaal geweld worden gelegd.
Ben jij slachtoffer of getuige van huiselijk geweld? Hier kan je terecht
Politie Tel. 101, Politie Ninove, dienst slachtofferzorg, jeugd- en gezinszaken Tel. 054 31 89 21 of 054 31 89 20, www.politieninove.be
OCMW Ninove, www.ocmwninove.be  Tel. 054 51 53 50, Dienst huisvesting / crisisopvang Tel. 054 51 53 73, Gratis juridisch advies, voor afspraak Tel. 054 51 53 50.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 nov 2013
Jacky Delcour
Jacky Delcour
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief