NINOVE - Voorstelling subsidiereglement kinderopvang

C21

NINOVE - Voorstelling subsidiereglement kinderopvang

Logo_20stad_20ninove

In Ninove is er een groot tekort aan kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Bovendien is werken in de kinderopvang geen vanzelfsprekende job. Kinderopvangvoorzieningen en onthaalouders kloppen lange dagen en hebben het financieel niet altijd gemakkelijk.

Als ondersteuning voor de onthaalouders en de kinderopvangvoorzieningen, ontwikkelde het stadsbestuur een subsidiereglement voor de organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters. Dit werd op de gemeenteraad van donderdag 11 september 2014 unaniem goedgekeurd. Kinderopvangplaatsen met een vergunning van Kind en Gezin met drie tot acht kindplaatsen kunnen jaarlijks een locatiepremie van 150,00 euro krijgen, initiatieven vanaf 9 kindplaatsen 250,00 euro. Hiermee wil de stad kinderopvang ondersteunen en aantrekkelijker maken.
Daarnaast wordt een anciënniteitsbonus gegeven aan de onthaalouders. De hoogte van deze premie hangt af van het aantal jaren anciënniteit als onthaalouder. Die varieert van 100,00 euro voor onthaalouders met minder dan vijf jaar ervaring tot 300 euro voor zij met meer dan 21 jaar anciënniteit.  Met deze premie wil de stad de werkvoorwaarden van de onthaalouders verbeteren en hen motiveren om als onthaalouder aan de slag te blijven.
Voorwaarden
Onthaalouders en andere kinderopvanginitiatieven die de locatiepremie willen ontvangen moeten aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze jaarlijks een bepaald aantal uren vorming volgen over de opvangactiviteit, moeten beschikken over een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin, minimum één jaar actief zijn en nog werkzaam zijn op het moment van de premieaanvraag. 
Reglementen
Om in aanmerking te komen dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een aanvraag in te dienen via de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst sociale zaken van de stad Ninove of te downloaden via de website www.ninove.be . Ook de reglementen over de toekenning van de locatiepremie en anciënniteitsbonus kan bekomen worden op de website of er kan ook een papieren exemplaar opgevraagd worden bij de dienst sociale zaken van de stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.
Voor het kalenderjaar 2013 kun je de aanvraag van de locatiepremie uiterlijk op 31 oktober 2014 toesturen aan Stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.
Voor werkingsjaar 2014 dient de premieaanvraag uiterlijk op 31 maart 2015 te worden toegestuurd aan de stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.
 
 
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 sep 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief