NINOVE - Fabeltasite aan de Dender

C21

NINOVE - Fabeltasite aan de Dender

Editiepajot_ingezonden_2015-08-11_wouter_vande_winkel
 

Bij de opmaak van de ontwikkelingsvisie voor de Fabeltasite en omgeving speelt de Dender een belangrijke rol. In dit derde interview laten we schepen voor mobiliteit Wouter Vande Winkel aan het woord over de functie van de Dender voor de stad Ninove. Hierbij wordt bekeken welke mogelijkheden de aanwezigheid van de rivier biedt, maar ook hoe we omgaan met de overstromingskans. 

 

Wouter Vande Winkel: “De Dender vormt een belangrijk onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van Ninove. De Oude Kaai en de Burchtstraat zijn tot op vandaag een belangrijke verbinding tussen beide oevers. Maar de Dender is langzaam op de achtergrond geraakt. Enkel in het zuidwestelijk deel van de stad vormen het stadspark, de fietsbrug en de verbredingen aan de Denderkaai aangename plekken om te vertoeven, maar andere delen van de stad keerden in de loop van de geschiedenis zich met de rug naar de rivier. 

 

Samen met de Provincie willen we er werk van maken om de rivier opnieuw in te zetten als deel van de stad. Onder de werktitel, ‘Ninove aan de Dender’, zal daar verder aan gewerkt worden. De ontwikkeling van de Fabeltasite en omgeving is als dusdanig een pilootproject.

 

Verschillende steden hebben reeds lange tijd een relatie met water. In Ninove is de situatie eerder uitzonderlijk omdat het centrum zich niet ontwikkelde langs de Dender, maar rond de Graanmarkt. Meer en meer zien we dat steden zich terug naar het water keren. 

 

De vallei is echter onderhevig aan overstromingen en een deel van de Fabeltasite werd door de Vlaamse regering bovendien aangeduid als signaalgebied. Navraag bij Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), de beheerder van de Dender, wijst uit dat er gewerkt wordt aan een masterplan voor de waterbeheersing van de waterwegen waaronder de Dender. Dit plan bevat mogelijke maatregelen om het overstromingsrisico in de Dendervallei te verminderen.”

 

Wat met de bruggen over de Dender?

Wouter Vande Winkel: “Twee mobiele bruggen en een fietsbrug verbinden de linker- en rechteroever. In het kader van de herziening van het mobiliteitsplan onderzoeken we welke functies deze bruggen kunnen opnemen. Hierbij bekijken we ook de meerwaarde van een bijkomende brug om de mobiliteit in goede banen te leiden. Dit is uiteraard ook belangrijk voor de ontwikkeling van de Fabeltasite. 

 

De voornaamste randvoorwaarden voor een eventuele bijkomende brug zijn de afstemming op de maatregelen die genomen worden om de overstromingskans te minimaliseren en het niet hypothekeren van de bevaarbaarheid van de Dender, aangezien de scheepvaart en de waterbeheersing de hoofdfuncties zijn van deze waterweg. De stad heeft over deze mogelijke brug afspraken met W&Z gemaakt en het ontwerp wordt in nauw overleg tussen beide instanties opgemaakt.”

 

Wat met het overtollige water op de site?

Wouter Vande Winkel: “De site en vooral de Burchtdamweiden zijn gevoelig voor wateroverlast. Elke ontwikkeling op de site zal daar rekening mee moeten houden. Dit moet niet enkel een beperking zijn. We zien genoeg voorbeelden in het buitenland waar water, natuur en wonen hand in hand gaan.

 

Bij overstromingen komt het water niet enkel uit de Dender, maar ook uit de zijrivieren die bij hevige regen het overtollige water niet kunnen slikken. Verschillende partners, waaronder de stad en de Provincie, onderzoeken samen met W&Z hoe een creatieve oplossing kan gevonden worden voor de site waarbij het water en de ontwikkeling van de stad optimaal op elkaar worden afgestemd.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 aug 2015
Jacky Delcour
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 12 aug 2022
Sam Herremans | 12 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief