NINOVE - Stad voert preventiebeleid op vlak van fysieke en geestelijke gezondheid

NINOVE - Stad voert preventiebeleid op vlak van fysieke en geestelijke gezondheid

Editiepajot_ingezonden_logo_stad_ninove_

De stad werkt de komende legislatuur aan een preventiebeleid op vlak van fysieke en geestelijke gezondheid. Zij zal daarin ondersteund worden door Logo Dender. De gemeenteraad keurde nl. de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Logo Dender en de stad rond het project ‘Ninove Gezonde Gemeente’, goed. Hierdoor zal Logo Dender de stad helpen, adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal en integraal gezondheidsbeleid.” Als stad is het onze taak om te werken aan een goed en gebalanceerd gezondheidsbeleid.  We hebben oog voor de fysieke gezondheid van onze burgers door mee te werken aan tal van acties. Maar we hebben ook aandacht voor en willen maatregelen uitwerken voor de problematiek van het steeds groeiende tekort aan huisartsen“, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns. “Daarnaast leggen we ook klemtoon op de psychische gezondheid. Wist je dat 1 op 4 mensen vroeg of laat te kampen heeft met psychische problemen? Deze cijfers geven aan dat het uitermate belangrijk is om zowel preventief als curatief zoveel mogelijk drempels weg te werken wat betreft geestelijke gezondheidszorg. “ 

 

Actieplan 2020 - 2025

Er wordt een stuurgroep Gezonde Gemeente opgestart, met daarin mensen met expertise op verschillende beleidsdomeinen. De stuurgroep brengt de beginsituatie in kaart, bepaalt prioriteiten en doelstellingen, maakt een jaaractieplan op en zorgt voor de uitvoering van de acties. In 2020 wordt er sowieso gewerkt aan het uitwerken van een stappenplan ‘Ninove Warme Stad’ waarin er aandacht is voor de geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. In oktober is er de 10-daagse rond geestelijke gezondheid, waarin heel wat acties zullen gepland worden. Maar er zal ook gewerkt worden rond het charter DrinKraantjeswater, om het drinken van kraantjeswater zoveel mogelijk te stimuleren bij medewerkers, inwoners, scholen, lokale bedrijven en verenigingen. Verder wordt er nog gedacht aan acties tijdens de Week van de valpreventie, acties voor een gezonde publieke ruimte, een warmteactieplan, kankerpreventie (screening, ondersteuning Kom op tegen kanker,...).

 

Voortzetting beleid

De afgelopen jaren werkte de stad al samen met Logo Dender in het kader van Gezonde Gemeente. Zo werd er de afgelopen jaren samen al gewerkt rond borstkankerscreening, dikkedarmkankerscreening, Kom op tegen Kanker, promoten van bloed geven, Tournée Minérale, Tabakstop, waren er acties rond dementie, geestelijke gezondheid (denk aan de spreuken in het straatbeeld in oktober 2019), het project Fit in je hoofd (laagdrempelige preventieve acties rond geestelijke gezondheid bij inwoners) en Gezond (T)huis (een demonstratiewoning met info rond gezond binnenmilieu en valpreventie),… Deze hernieuwing is een logische stap in de ververzetting van dit beleid.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 feb 2020
Jacky Delcour
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jacky Delcour | 19 sep 2020
Jacky Delcour | 15 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Jacky Delcour | 06 sep 2020
Marc Colpaert/Jacky Delcour | 22 aug 2020
Jacky Delcour | 19 aug 2020

archief