NINOVE - Heropstart Hartencollege

NINOVE - Heropstart Hartencollege

Foto_speelplaats
 

Hartencollege Ninove beschikt over een overkoepelende interne preventiedienst voor de 6 basisscholen en 2 secundaire scholen.  Deze dienst overlegt wekelijks als crisisteam digitaal over de coronamaatregelen van de nationale veiligheidsraad, de preventie- en pedagogische draaiboeken van het departement onderwijs, de ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de adviezen van de externe preventiedienst, de bezorgdheden van de ouders en de scholen zelf.

 

De interne preventiedienst werkte per school een grondige risicoanalyse uit om het risico voor leerlingen en personeel tijdens de opvang en bij de heropstart van de scholen vanaf vrijdag 15 mei zo laag mogelijk te houden. Signalisatie en brochures met preventieafspraken worden voorzien voor leerlingen, ouders, personeelsleden. De schoolteams werkten een pedagogisch draaiboek uit met klasbubbels, taakverdelingen, uurroosters, afspraken voor leerlingen en ouders.

 

Tijdens de voorbije weken waren onze leerlingen uit het oog, niet uit ons hart.  Via afstandsleren leverden zowel de leerkrachten, zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren, directies, ouders en leerlingen heel veel inspanningen om met elkaar in verbinding te blijven.  Velen zijn daarbij ongelofelijk digitaal vaardiger geworden.  Scholen en stadsdiensten zorgden ervoor dat leerlingen konden beschikken over het noodzakelijke computermateriaal.  Er werd een evenwicht gezocht tussen bundels en digitale taken, tussen herhalen en nieuwe leerstof. Leerlingen die moeilijk te bereiken waren, werden door de klastitularis / leerlingbegeleider / zorgcoördinator of directeur gecontacteerd.  Ze volgden het maken van taken op, en polsten tegelijk naar het welbevinden van leerlingen die het moeilijk hadden.

 

Vrijdag 15 mei starten enkele pilootklassen binnen Hartencollege: de 1e en 6e leerjaren in Hartencollege Basisschool Meerbeke, het 6e leerjaar in Hartencollege Basisschool Aspelare, het 6e jaar humane wetenschappen in Hartencollege Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat.  Na de eerste schooldag evalueren we de organisatie en zullen ze, indien nodig, bijsturen.  De overige klassen van het 1e leerjaar, 2e leerjaar, 6e leerjaar basisonderwijs en 6e  en 7de jaar secundair onderwijs starten vanaf maandag 18 mei.  Alle andere leerlingen zetten het afstandsleren verder.

 

De scholen blijven instaan voor de opvang van kinderen wiens ouders moeten werken en geen opvangmogelijkheid thuis hebben. Er is bezorgdheid over de organiseerbaarheid en veiligheid bij toename van het aantal leerlingen in de opvang. Hartencollege hoopt op ondersteuning vanuit de gemeente in geval de scholen tekort aan lokalen en personeel krijgen.

 

Bij de heropstart geven we bijzondere aandacht aan het welbevinden van leerlingen én leerkrachten na 2 maanden opschorting van het schoolleven, polsen we hoe de communicatie bij afstandsonderwijs ervaren werd, wordt uitgewisseld hoe we leerlingen kunnen sensibiliseren om hun verantwoordelijkheid t.a.v. de coronamaatregelen op te nemen.

 

Hartencollege secundair organiseert eindexamens om de leerlingen een extra kans te geven de leerstof vast te zetten. Zo worden alle leerlingen geprikkeld, ook leerlingen die het wat moeilijker hadden tijdens het thuisonderwijs. Zowel in basis- als in secundair onderwijs zullen de leerstofgehelen die enkel in preteaching aangeboden werden, opnieuw via instructie en herhalingsoefeningen aan bod komen. Zo vermijden we een verloren jaar.

 

Hartencollege is trots op het engagement van alle teamleden.  Er is heel veel zorg, flexibiliteit en deskundigheid getoond in deze uiterst uitzonderlijke omstandigheden. De afdeling Creatie van campus Onderwijslaan droeg tevens haar maatschappelijk steentje bij door veilige en fraaie mondmaskers te maken voor de medewerkers van het Hartencollege, evenals voor buitenstaanders die er nodig hadden. 

 

Hartencollege wil elke ouder en elke leerling hartelijk danken om in deze bijzondere omstandigheden verbonden te blijven en zorg te dragen voor elkaar.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 mei 2020
Jacky Delcour
Jacky Delcour
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jacky Delcour | 21 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Jacky Delcour | 19 sep 2020
Jacky Delcour | 15 sep 2020
Jacky Delcour | 06 sep 2020
Marc Colpaert/Jacky Delcour | 22 aug 2020

archief