NINOVE - Wzc Klateringen: stand van zaken en genomen maatregelen

NINOVE - Wzc Klateringen: stand van zaken en genomen maatregelen

Editiepajot-logo-ninove

Op vrijdag 20 november nam wzc Klateringen een noodafdeling in gebruik voor de opvang van bewoners die positief testten op het Coronavirus. Op die afdeling in de cafetaria van het wzc worden positieve bewoners met milde symptomen opgevangen. Bewoners die door achterliggende gezondheidsredenen continu zorg nodig hebben, of bij wie de algemene toestand achteruit gaat door de besmetting, worden opgenomen in het ziekenhuis.

 

Huidige toestand

Maandag 14 december telt wzc Klateringen (dat plaats biedt aan 169 bewoners) 28 positieve bewoners waarvan er  4 in het ziekenhuis zijn opgenomen. 9 van deze 28 positieve tests zijn ontdekt tijdens een algemene test op donderdag 10 december. Van de 28 besmette bewoners zijn er 25 afkomstig van dezelfde afdeling. De 3 anderen naderen de einddatum van hun quarantaine: van hen wordt verwacht dat ze binnen enkele dagen hersteld zullen zijn en van de noodafdeling terug kunnen keren naar hun eigen kamer. De toestand van de positieve bewoners wordt nauwlettend opgevolgd door de verantwoordelijken van het wzc, de begeleidende artsen en de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Om de uitbraak onder controle te krijgen, nam het wzc een rist maatregelen. We sommen de belangrijkste hier op:

 

Bezoekregeling

De bezoekregeling werd vanaf 7 december voor twee weken stopgezet. “Dat is allicht de zwaarste beslissing die we tot nu toe moesten nemen”, aldus Steven Sonck, sectorcoördinator seniorenvoorzieningen en tevens directeur wzc Klateringen”. “Het mentale welzijn van onze bewoners stond en staat nog altijd centraal in onze werking. Deze beslissing werd genomen na overleg met de medische verantwoordelijken van het Vlaams Agentschap. Omdat het virus zich verspreidt door menselijke contacten en om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken is het nodig het aantal contacten te beperken tot het strikt noodzakelijke. We hopen deze periode zo kort mogelijk te kunnen houden, precies omdat we beseffen dat dit voor de bewoners en familieleden een zware dobber is. We doen er dan ook al het mogelijke aan om ook deze periode voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, met extra aandacht voor individuele benadering. We houden maximaal contact met de familieleden via chat- en telefoongesprekken en de Facebookpagina’s van het wzc. Voor wie het moeilijk heeft, komt er ook een psychologe langs.”

 

Testen

Hoe lang het bezoek wordt stopgezet, is moeilijk te voorspellen. Het wzc test sinds enkele weken wekelijks alle bewoners en personeelsleden, het maximaal mogelijke. Op de afdeling van de uitbraak wordt er bijkomend getest op maandag 14 december. Naast het dagelijks overleg van de kerngroep, komt die ook virtueel samen wanneer de resultaten van die testen binnenlopen. Telkens worden de bestaande maatregelen geëvalueerd en, indien nodig of mogelijk, bijgestuurd.

 

Reorganisatie van een afdeling

Omdat de noodafdeling plaats biedt aan maximum 15 personen, reorganiseerde het wzc zaterdag de afdeling waar de uitbraak zich situeert volledig, zodat de positieve bewoners gescheiden werden van de negatieve. De werking van de diensten werd meteen mee aangepast.

 

Personeel

Tot op heden slaagde het wzc erin de gebruikelijke werking aan te houden zonder hulp van buitenaf. “Onze medewerkers leveren daarvoor bewonderenswaardige inspanningen, al waken we erover dat zij niet overbelast geraken”, aldus Steven Sonck. “Mede omdat het aantal besmettingen bij personeelsleden tot nu beperkt bleef, hebben we steeds de dienstverlening kunnen garanderen zonder hulp van externen. Door de reorganisatie van de zorg plannen we vanaf maandag 14 december wel professionele hulp van buitenaf in: de nodige contacten worden gelegd om extra zorgpersoneel in te schakelen.

 

Communicatie

Communicatie is een ander aandachtspunt van het wzc. Steven Sonck: “Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om de betrokkenen – onze bewoners en hun familieleden - steeds op de hoogte te houden van wat er in het wzc gebeurt. Omdat we sinds het begin van deze pandemie bewust kozen voor een open communicatie, hechten we er veel belang aan deze ook aan te houden nu het wzc in zwaar vaarwater terechtgekomen is. Door zelf de correcte informatie te verstrekken, proberen we de belanghebbenden enigszins gerust te stellen. En het helpt ook om allerlei geruchten de wereld uit te helpen.”

 

Toekomst

Hoewel het wzc op dit moment kampt met een uitbraak van het coronavirus, wordt ook de toekomst al voorbereid. Steven Sonck: “De eerste vaccinaties voor bewoners en medewerkers van woonzorgcentra worden aangekondigd in de loop van de maand januari. We volgen nauwlettend de berichtgeving en de richtlijnen daarover op. Zodra we meer zicht krijgen op de praktische uitvoering en de timing hiervan, zullen we opnieuw eerst communiceren met bewoners en hun familieleden. Ondertussen bereiden we ons met het stadsbestuur ook voor op de periode na corona voor onze medewerkers: zo werd reeds een regeling uitgewerkt voor het opnemen van achterstallig verlof en overuren.”

 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 dec 2020
Jacky Delcour
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 07 feb 2021
Marc Colpaert | 05 feb 2021
Sam Herremans | 03 feb 2021
Sam Herremans | 28 jan 2021

archief