NINOVE - Stad start taalbeleidsplan

NINOVE - Stad start taalbeleidsplan

Editiepajot-logo-ninove

De gemeenteraad keurde gisteren het taalbeleidsplan van de stad goed. Met dit plan wil de stad de communicatie tussen de diensten en de burger optimaliseren, de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en het Nederlands promoten.

 

Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering

Onder begeleiding van met het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering werkte de dienst integratie van de stad een voorstel tot taalbeleid uit. Om die visie in praktijk om te zetten, stelt men niet minder dan 44 acties voor en worden er in verschillende diensten diepgaande trajecten rond taalbeleid opgezet. De gemeenteraad keurde het beleidsplan goed, waardoor er groen licht is voor de uitrol in de komende twee jaren.

 

Veerle Cosyns, schepen voor integratie: “Met het taalbeleid reiken we onze medewerkers een kader aan om zo vlot mogelijk te communiceren met alle Ninovieters. We gaan daarbij uit van het Nederlands als bindmiddel en zetten in op oefenkansen Nederlands en opleiding. We leggen daarnaast de nodige flexibiliteit aan de dag, om iedereen te kunnen bereiken.”

 

Acties

Uit het beleidsplan vloeien heel wat acties voort, die de komende maanden zullen opgestart worden. Een paar voorbeelden:

  • Er zal een vormingsaanbod op maat van de eerstelijnsdiensten uitgewerkt worden, om een antwoord te bieden op de moeilijkheden die zij in de praktijk ondervinden.
  • Voor vaak uit te leggen procedures zal er visuele ondersteuning ontwikkeld worden, zodat de procedure eenvoudig uit te leggen is door het personeel en verstaanbaar voor de inwoner.
  • Er wordt gestart met de implementatie van taaliconen bij de promotie van vrijetijdsactiviteiten bij anderstaligen. Om de taal te oefenen gaan cursisten vaak op zoek naar cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. Met de taaliconen vinden anderstaligen makkelijker hun weg in het uitgebreide aanbod activiteiten. De verschillende iconen geven aan hoeveel kennis van het Nederlands vereist is om van het aanbod te kunnen genieten. Door het gebruik van taaliconen promoot de stad haar aanbod bij anderstaligen die Nederlands willen oefenen.
  • Via het project LoketNed krijgen zowel de loketmedewerkers als NT2-cursisten (personen die Nederlands als een tweede taal aanleren) training in heldere communicatie in het Nederlands, die ze nadien in de praktijk kunnen omzetten via authentieke oefenkansen aan de stadsloketten. Zo zal de stad werken aan een heldere dienstverlening voor anderstalige inwoners. 

Basisprincipes

Het taalbeleid is gestoeld op enkele fundamentele principes. Zo ziet men kennis van het Nederlands als een krachtige hefboom voor de integratie van wie in Ninove woont, werkt, leert en leeft, maar wordt de meertalige werkelijkheid wel erkend. De bestaande regelgeving wordt gerespecteerd. Elk contact wordt gezien als een oefenkans Nederlands, en daarom zal de communicatie van de stad herkenbaar, aantrekkelijk en duidelijk moeten zijn. De stad zal zorgen voor een uitgekiende mix van communicatiemiddelen, rekening houdend met de verschillende vaardigheden en behoeften aan informatie van de burgers.

 

Het volledige taalbeleidsplan is raadpleegbaar op www.ninove.be (via de zoekterm ‘taalbeleid’).

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 mrt 2021
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 05 apr 2021
Sam Herremans | 24 mrt 2021

archief