LIEDEKERKE - Jaarrekening voor 2021 toont overschot, 2022 wordt een uitdaging door fors stijgende kosten

C21

LIEDEKERKE - Jaarrekening voor 2021 toont overschot, 2022 wordt een uitdaging door fors stijgende kosten

Logo

Op de gemeenteraad van 12 mei wordt de jaarrekening van het Liedekerkse gemeente- en OCMW- bestuur voor 2021 voorgesteld. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2021 is ca. 2,5 miljoen euro hoger dan voorzien in de laatste aanpassing van het meerjarenplan, het kader waarbinnen de gemeente op budgettair vlak werkt.

 

Net als in 2020 heeft de coronacrisis het lokaal bestuur het voorbije jaar parten gespeeld. Vooral de activiteiten met betrekking tot vrije tijd hebben nog geleden onder de aanslepende pandemie, maar duidelijk minder dan het jaar voordien.

 

Wat betreft investeringen sluit de jaarrekening af met een overschot van 1,4 miljoen euro, dat overgedragen wordt naar de jaarrekening van 2022. Een aantal in 2021 geplande investeringen zijn niet doorgegaan, wat het grote overschot verklaart. De voornaamste zijn de aankoop van een deel van de site waar vroeger de Civiele Bescherming gehuisvest was, geplande aankopen van voertuigen en infrastructuurprojecten die uitgesteld zijn naar 2022.

 

De exploitatierekening is 909 000 euro positiever in vergelijking met wat begroot was. Dit cijfer wordt vooral bepaald door niet-ingevulde vacatures bij de gemeentelijke diensten of niet-betaalde lonen wegens langdurige afwezigheden, uitbetalingen van dividenden van gemeentelijke participaties die positiever zijn dan geraamd en uitgestelde IT-projecten.

 

Schepen van Financiën Joris Poppe (Open Vld): ‘Na het uitzonderlijke jaar 2020 hebben we het voorbije jaar opnieuw een weerslag van corona gezien op de jaarrekening, echter in veel mindere mate dan in 2020. De niet-opgenomen investeringskredieten van vorig jaar zijn overgedragen naar 2022 omdat we deze projecten in dit kalenderjaar willen realiseren. De grote uitdaging wordt nu het onder controle houden van het exploitatiebudget door de ontspoorde grondstofprijzen en de energiecrisis. Deze laatste heeft een dubbel effect. Enerzijds verwachten we significant hogere energiekosten voor onze eigen infrastructuur, anderzijds bereiden we er ons ook op voor dat meer burgers zullen aankloppen bij het OCMW voor steun. Ook de opeenvolgende loonindexaties zetten de exploitatiekosten van het lokaal bestuur verder onder druk. Het overschot op de exploitatierekening van 2021 geeft ons een eerste buffer voor de tegenvallers die we dit jaar verwachten.’

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 mei 2022
Sam Herremans
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 26 mei 2023

archief