NINOVE - N-VA Ninove vraagt een actiever opsporingsbeleid voor leegstaande en verwaarloosde woningen

C21

NINOVE - N-VA Ninove vraagt een actiever opsporingsbeleid voor leegstaande en verwaarloosde woningen

Steven_vanden_berghe2
Steven Vanden Berghe
 
Bijgebouw_liberalekring_crop
Bijgebouw Liberale Kring
 
Wie door Ninove of de deelgemeenten wandelt, fietst of rijdt merkt dat er enorm veel leegstand is. Niet enkel van handelspanden maar ook van woningen. Voor heel wat mensen is het moeilijk om een degelijke woning of appartement te vinden. Ook in Ninove is er schaarste aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Voor N-VA Ninove is het onverantwoord dat sommige huizen heel lang blijven leegstaan. 
Leegstaande woningen 
 
Om de strijd aan te gaan tegen de leegstand bestaat in Ninove een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen. Vooraleer een heffing kan worden opgelegd moet de woning één jaar zijn opgenomen in het leegstandsregister. Karolien De Roose, N-VA gemeenteraadslid, vroeg via schriftelijke vragen de cijfers op van het leegstandsregister en de leegstandsbelasting “Sinds 2021 wordt eindelijk werk gemaakt van het leegstandsregister. In 2015 werd slechts voor 12 woningen een heffing uitgeschreven en in 2020 was dit voor 24 panden. Dit blijft nog altijd een onderschatting van de werkelijke toestand. Het onderzoek naar leegstaande panden en de opmaak van het leegstandsregister verloopt ook heel amateuristisch. Enkel voor Ninove werden in 2021 720 eigenaars aangeschreven. Heel veel brieven kwamen echter terug wegens onterecht adres of werden ten onrechte aangeschreven. Het is niet omdat er niemand is gedomicilieerd dat het een leegstand pand betreft. In veel handelszaken of kantoren van vrije beroepers is niemand ingeschreven maar daar had men niet aan gedacht binnen de meerderheid. Van de 720 aangeschreven woningen werden er uiteindelijk maar 35 opgenomen op het leegstandsregister. Het verontrust mij ook dat volgens het stadsbestuur “er een probleem is in het bevolkingsregister bij de notatie van de adressen, huisnummers en busnummers”. Hier moet dringend werk van worden gemaakt om dit probleem op te lossen”. 
 
Verwaarloosde panden 
 
Naast leegstaande woningen zijn er in Ninove ook heel veel ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde woningen. Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove “alhoewel er decretale verplichtingen zijn en er reglement is dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad is Ninove net als voor heel veel andere zaken te laat in actie geschoten. Tot voor kort stond geen enkele woning op het register van verwaarloosde panden. De 4 woningen die sinds kort op de lijst zijn opgenomen zijn slechts een fractie van de verwaarloosde panden in Ninove. Door het gebrek aan controle hebben huisjesmelkers in Ninove vrij spel en hiervan zijn vooral de zwakkeren in de maatschappij het slachtoffer. Vanuit N-VA Ninove vragen we dat de inspanningen nog worden opgedreven want we hebben nood aan een bruisende stad waar het aangenaam is om te leven en leegstaande en verwaarloosde woningen horen niet thuis in het straatbeeld”. 
 
Leegstaande handelspanden 
 
Naast leegstaande en verwaarloosde woningen zijn er in de binnenstad en ook Ninia, een massa leegstaande handelspanden. De voorbije maanden en jaren trekt Ninove vooral ketens als Albert Heyn, Jumbo, Burger King en Pizzahut aan in de stadsrand. Karolien De Roose “In tegenstelling tot hetgeen schepen Triest beweert bewijst dit absoluut niet de aantrekkingskracht van Ninove maar bewijst dit het falen van de schepen om van Ninove een aangename winkelstad te maken”. Steven Vanden Berghe “het is nogal cynisch dat de bouwheer van Ninouter aan de Brakelsesteenweg spontaan 250.000 EUR aan de stad heeft geschonken “ter ondersteuning van de commerciële dynamiek van de stad” terwijl dit project eigenlijk zorgt voor extra leegstand in de binnenstad.” 
 
 
 
In Ninove is er ook een belasting op leegstaande commerciële handelspanden. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Karolien De Roose blijkt echter dat deze belasting nooit werd geïnd. Het belastingreglement werd na een klacht door Ninia vernietigd door de Raad van State.  Karolien De Roose “Uit het arrest blijkt dat het belastingreglement niet goed was opgemaakt. De stad heeft de zaak zelfs niet meer verdedigd en toegegeven aan de druk van een grote onderneming als Ninia. Vanuit N-VA vragen we om de gemeentelijke lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te actualiseren en over te maken aan het Vlaamse departement Omgeving. Enkel op die manier hebben we recht op 20 % van de elk jaar geïnde heffingen die door Vlabel worden geïnd.” 
Steven Vanden Berghe “De Vlaamse regering investeert ook 25 miljoen euro om nieuw leven in te blazen in handelskernen. Een team van experten wordt ter beschikking gesteld om steden te begeleiden bij het opwaarderen van handelspanden en buurten. In Ninove zouden we dit heel goed kunnen gebruiken en we vragen dan ook dat Ninove gebruik maakt van die aangeboden steun.”  
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 mei 2022
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 26 mei 2023

archief