NINOVE - Leven en sterven langs de Molenbeek, opgravingen in Outer

C21 Css

NINOVE - Leven en sterven langs de Molenbeek, opgravingen in Outer

A_geraamte
 

Aan de Stuypenberg in Outer (Lebeke, Ninove) voerden de archeologen van SOLVA in het voorjaar van 2019 een kleine opgraving uit. De site Outer Stuypenberg ligt op een perceel dat een lange bewoningsgeschiedenis heeft gekend met een zwaartepunt van het sporenensemble in de volle middeleeuwen. De archeologen van SOLVA vertellen meer over deze opgraving op donderdag 9 juni om 19u30. De lezing gaat door in de cafetaria van Hockeyclub Denderhockey en padel2020. Er zullen ook originele vondsten van de opgraving tentoongesteld worden.  Ook de nieuwe SOLVA-Archeologiebrochure gewijd aan de opgraving langs de Stuypenberg zal worden voorgesteld. De toegang tot de lezing en de brochure zijn gratis.

 
In de loop van de prehistorie vonden op het terrein of in de onmiddellijke nabijheid enkele kortstondige occupaties plaats, wat blijkt uit de talrijke silexartefacten en een neolithische haardkuil.
 
Uit de Karolingische periode zijn onder meer twee gebouwplattegronden, enkele grafstructuren en een poel aangetroffen. Er is een meervoudig inhumatiegraf blootgelegd van twee volwassenen met aan het hoofdeinde een baby. Wellicht is een van de volwassene de moeder die kort na de geboorte tesamen met haar kind is overleden. In dezelfde kuil, maar wellicht op een later tijdstip, is een jongvolwassene bijgezet.
 
In de 10de eeuw wordt een grote, rechthoekige omgrachting aangelegd, met aan de binnenzijde meerdere gebouwen. Er kunnen tenminste vier fases gedefinieerd worden, allen in de ruime 10de eeuw. Ook buiten het enclosure zijn er sporen uit de 10de eeuw opgegraven. De chronologische spreiding van de vondsten laat echter niet toe om de relatie tussen deze plattegronden af te zetten tegen de sporen binnenin het enclosure. De omgrachting zal nadien meer dan twee eeuwen de basis blijven voor de organisatie van de bewoning.
Na een periode van intensieve bewoning tijdens de 10de eeuw wordt de bewoning archeologisch gezien een stuk minder zichtbaar. De sporen uit de late middeleeuwen zijn opgesplitst in twee fases: een 12de-eeuwse fase, en een fase die in de 12de - 13de eeuw te situeren is.
 
In de 12de eeuw wordt het enclosure twee keer heruitgegraven, een aanwijzing dat het in deze periode nog steeds zijn afbakende functie had. Opvallend aan de 12de-eeuwse fase van het enclosure is het ontbreken van een woongebouw op het erf. Nochtans wijzen de greppels en kuilen er op dat het erf met zekerheid bewoond was in deze periode. Binnenin het enclosure zijn talrijke sporen uit de 12de eeuw aangetroffen: grote kuilen, vaak met verbrande leem en houtskool.
 
De laatste fase die gebruik maakte van het enclosure als afbakenende entiteit, is te situeren in de 12de – 13de, mogelijk tot het begin van de 14de eeuw. Maar in deze periode lijken de bewoners een heel andere ruimte te gebruiken dan men tot dan toe had gedaan. Tijdens of na deze fase dooft de idee uit van het enclosure als afbakenende entiteit zoals het in de eeuwen ervoor is geconcipieerd.
 
De archeologen van SOLVA vertellen meer over deze opgraving op donderdag 9 juni om 19u30. De lezing gaat door in de cafetaria van Hockeyclub Denderhockey en padel2020. Er zullen ook originele vondsten van de opgraving tentoongesteld worden. Ook de nieuwe SOLVA-Archeologiebrochure gewijd aan de opgraving langs de Stuypenberg zal worden voorgesteld. De toegang tot de lezing en de brochure zijn gratis.
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jun 2022
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 21 jun 2022

archief