NINOVE - Doe iets aan de armoede ook in Ninove

C21

NINOVE - Doe iets aan de armoede ook in Ninove

Editie_ninove_standbeeld_3__kopie_
Deze twee hebben daar geen last van.- Foto Marc Colpaert
 

Op de Dag van Verzet Tegen Armoede en Sociale Uitsluiting werd door enkele mensen van de dialogenwerkgroep van Teledienst een open brief voorgelezen aan het stadsbestuur van Ninove. Een aanklacht tegen armoede ook in Ninove. Hieronder kunt u de brief terugvinden. Wereldwijd nemen mensen met armoede-ervaring op deze dag het woord en brengen armoede onder de aandacht van de overheden en het brede publiek. Het centrale thema dit jaar is ‘wonen’. In de schoot van Teledienst werd een  dialoogwerkgroep opgericht, die regelmatig samenkomt voor de Woonbabbels. We vertrokken vanuit de concrete ervaringen van mensen met armoede-ervaring, gingen hierover met elkaar in gesprek, 

brachten drempels in kaart en formuleerden mogelijke oplossingen. Nu gaan we op zoek naar partners om samen de gedetecteerde problemen aan te pakken. In Vlaanderen staan 180.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Zij moeten overleven op een bijzonder krappe huurmarkt, met woningen van slechte kwaliteit, hoge energiekosten én huurprijzen. De gevolgen van slechte huisvesting wegen op heel het gezin: stress,    gezondheidsproblemen, minder onderwijskansen, sociaal isolement.
 
De strijd tegen de wooncrisis kan pas gewonnen worden als er wordt geïnvesteerd in de sociale én de private huurmarkt. Met onze aanbevelingen focussen we vandaag op de private huurmarkt. Maar ook op lokaal niveau is heel wat mogelijk. Met onze aanbevelingen richten we ons vandaag tot het Ninoofse stadsbestuur. We reiken de beleidsverantwoordelijken van onze stad de hand om in dialoog te gaan met mensen met armoede-ervaring en de sociale organisaties die hen vertegenwoordigen, om ons actief te betrekken bij het woonbeleid, om zo samen structurele oplossingen te realiseren.
We vragen het stadsbestuur om de in Ninove opererende woonmaatschappij(en) te stimuleren om meer in te huren op de private markt en zo een bijkomend woonaanbod te creëren. Dit model moet ook nadrukkelijk gepromoot en gestimuleerd worden bij private verhuurders. We vragen ook dat het stadsbestuur aan bouwpromotoren regels oplegt om een minimum aan huurwoningen te voorzien die betaalbaar zijn voor mensen met een klein inkomen. We willen dat elke woning een conformiteitsattest krijgt, gekoppeld aan een huurrichtprijs en correcte energienormen, waarbij verhuurders ondersteund en financieel aangemoedigd worden.  We dringen aan op een laagdrempelig stedelijk woonloket voor huurders én verhuurders waar informatieverstrekking, ondersteuning, bemiddeling en proactieve huisbezoeken de norm zijn.  Het woonloket moet ook alle vormen van discriminatie aanpakken, ook die op basis van inkomensstatuut. We willen tot slot dat de stad het kader creëert voor een wekelijkse zitdag van de Huurdersbond in het Sociaal Huis. We roepen op om dringend werk te maken van een warm woonbeleid met meer betaalbare en kwalitatieve woningen. Iedereen heeft recht op een warm dak boven zijn hoofd!
 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 okt 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 14 nov 2022
Marc Colpaert | 12 nov 2022

archief