HERNE – Ook u bent het waard om mooi gefotografeerd te worden

C21

HERNE – Ook u bent het waard om mooi gefotografeerd te worden

Barbara_vos
HERNE – Ook u bent het waard om mooi gefotografeerd te worden - © Deschuyffeleer
 

Barbara Vos (55) uit de Liezebeekwijk studeert dit schooljaar af als fotografe aan het volwassenenonderwijs te Ninove. Na Nieuwjaar dient zij werk te maken van een portfolio waarvan de beoordeling meetelt voor haar eindcijfer. Daarbij opteert zij voor een reeks portretten die aanleunen bij een maatschappelijk thema waar nog steeds een taboe op rust. Zo kijkt zij nu uit naar onder meer vrouwen met borstkanker, mensen met zichtbare aandoeningen, transgenders in de transitiefase, holebi relaties, mensen met extreme tattoo’s  en personen die in sé niet beantwoorden aan het ons opgedrongen ‘ideaal’. Wie zich geroepen voelt zijn/haar medewerking te verlenen kan in alle discretie contact opnemen met Barbara.

Puur en mooi    

Barbara Vos: “Ik wil die mensen puur en mooi portretteren met hun bijhorend verhaal. Alles gebeurt in samenspraak met mijn docent, de school en de geportretteerde zelf. Voorafgaand aan de fotoshoot gaan vertrouwelijke gesprekken door en alles verloopt wettelijk. De foto’s blijven eigendom van de school en mezelf en worden enkel gepubliceerd met toestemming. De opnames gebeuren in alle discretie in mijn thuisstudio. Aan de fotoshoot is geen financiële vergoeding verbonden Wel krijgt  iedere geportretteerde een mooie vergrote afdruk van zichzelf. De oproep geldt niet voor professionele modellen. Kandidaten kunnen mij contacteren via mijn gsm nummer 0477/259897.

Portfolio  

Een portfolio wordt opgesteld door iemand die een overzicht wil geven over wat hij of zij in zijn mars heeft. Ook studenten in de fotografie worden in die zin gevraagd een portfolio samen te stellen als afsluiter van hun onderwijstraject. Die moet dan aantonen dat hij/zij over de juiste competenties en de juiste ethiek beschikt om als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. De portfolio heeft op dit niveau een summatief karakter. Dat betekent dat de aan normen gebonden beoordeling meetelt voor een eindcijfer.  Maar de portfolio stopt niet bij het eindexamen. Hij dient verder te leven en te groeien met de bijkomende verworven vaktechnische competenties die na diverse evaluatiecriteria lerend worden aangevuld.

Barbara wil nu voor haar portfolio gebruik maken van een representatieve bundeling van eigen beeldmateriaal dat zij wil selecteren op basis van realisaties die getuigen van opgedane kundigheden en kwalificaties vermengd met haar eigen individualiteit, karakter en persoonlijkheid. En dat alles als een volwaardige afsluiter van haar onderwijstraject.

Het verhaal in één foto   

Barbara: “Dat laatste is nu het knelpunt en de reden waarom ik een oproep naar doelpersonen doe. Zonder dat we het doorhebben kruisen we dagelijks de meest interessante mensen. Mensen die de potentie hebben als mooi gefotografeerd te kunnen worden. En neen, ik heb er niets op tegen mooie en perfecte vrouwen en mannen te fotograferen. Maar voor een portfolio komt dat overeen met aan Wout Van Aert te vragen een kermiskoers te rijden: te gemakkelijk, te eenvoudig en vooral te evident. Wat ik zoek voor mijn portfolio zijn nu juist die vrouwen en mannen die niet mogen genieten van die perfectie om hen via mijn fotografisch inzicht, via al hetgeen ik nu toch gedurende vijf jaar van mijn docenten heb opgestroken en de ervaring die ik intussen heb opgedaan, toch ook ‘mooi’ weer te geven. ‘Een foto is een kort verhaal’ is helemaal juist. Het is wel de kunst om dat verhaal in één foto te kunnen vertellen. Daar ga ik nu voor en ik verheug mij alvast op een vruchtbare samenwerking met de kandidaten”.

Barbara Vos wordt thans al alom geprezen voor haar fotografische werk en werd recent nog door het lokaal bestuur uitgeroepen tot winnares 2022 van de jaarlijkse fotowedstrijd voor de voorpagina van het trimestrieel gemeentelijk informatieblad.

Bijkomende informatie: HERNE – Fotograferen, een late roeping voor Barbara Vos -  https://editiepajot.com/regios/13/articles/71025

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 30 mrt 2024

archief