Stad geeft ongunstig advies voor het uitgebreide globaal kader natuurbeheerplan Beverbeekvallei-Kabbekvallei-Duivenbos

C21

Stad geeft ongunstig advies voor het uitgebreide globaal kader natuurbeheerplan Beverbeekvallei-Kabbekvallei-Duivenbos

Editie_ninove_stadhuis_2__kopie_
Foto Marc Colpaert
 
Stad Ninove gaat niet akkoord met het voorgestelde globaal kader in het dossier voor wijziging en uitbreiding van het natuurbeheerplan Beverbeekvallei-Kabbeekvallei-Duivenbos. Dit plan werd ingediend door Natuurpunt vzw bij het Agentschap Natuur en Bos. Agentschap Natuur en Bos ontving van Natuurpunt vzw een dossier voor wijziging van het natuurbeheerplan Beverbeekvallei-Kabbeekvallei-Duivenbos. Deze aanvraag veroorzaakte heel wat onrust bij landbouwers en bewoners. Er werd gevraagd aan de stad om advies te verlenen in dit dossier.
 
 
De stad gaat niet akkoord met het nieuw voorgestelde globaal kader en vindt dat dit moet herbekeken worden rekening houdende met de impact op de agrarische gebieden, woongebieden, recreatiegebieden en woningen. De stad verleent daarom een ongunstig advies voor de aangevraagde percelen, met uitzondering van de percelen die binnen het reeds goedgekeurde globaal kader vallen én liggen in natuurgebied en VEN-gebied. Dit zijn bestemmingen bedoeld voor het in stand houden en versterken van natuurwaarden. Een uitzondering zijn de percelen die verpacht werden aan landbouwers.
 
 
 
Burgemeester Tania De Jonge: “We hebben op 27 maart geluisterd naar de landbouwers, eigenaars en de sportvereniging die getroffen worden door deze afbakening, we hebben ook geluisterd naar natuurpunt. Ook al wordt aangegeven dat het plan enkel betrekking heeft op gronden in eigendom van natuurpunt, ontstaat er op termijn rechtsonzekerheid voor de landbouwsector als er gronden worden verworven in de afgebakende zone. We vragen dan ook dat bij elk initiatief tot afbakening vooraf overleg gepleegd wordt met alle eigenaars van de betrokken percelen. Ik ben ook van oordeel dat er moet gezocht worden naar oplossingen in de ruimtelijke ordening om de natuur en landbouw met elkaar te verzoenen zonder te raken aan de landbouweconomie.”
 
 
 
“Als schepen van landbouw en landbouwerzoon met een hart voor de landbouw, ben ik uiteraard verheugd met het uitbrengen van een ongunstig advies voor het nieuwe voorgestelde globaal kader”, reageert Marc Torrekens, schepen bevoegd voor landbouw. “In deze uitzonderlijk moeilijke tijden voor de landbouwsector zou dit voor de getroffen landbouwers een groot economisch verlies met zich meebrengen. De afbakening van de uitbreiding van het natuurbeheerplan met gronden gelegen in waardevol agrarisch gebied is gewoonweg onverantwoord!”
 
 
 
Ook Stijn Vermassen, schepen bevoegd voor leefmilieu, vult aan: “Natuurpunt en onze landbouwers zijn beiden partners in het beheer van ons platteland. Bosuitbreiding en het versterken van de beekvalleien zijn belangrijke maatregelen om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en om droogtes of overstromingen te voorkomen. Beide partijen dienen partners te zijn want het plan bevat behalve de waardevolle landbouwgrond ook waardevolle natuurgebieden. Omdat breed overleg met de sector ontbrak, adviseerde het schepencollege het globaal kader negatief.”

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 apr 2024
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief