GERAARDSBERGEN - Jongerenpartijen ontwikkelen gezamenlijke visie rond GAS-boetes

GERAARDSBERGEN - Jongerenpartijen ontwikkelen gezamenlijke visie rond GAS-boetes

_dsc9673
Een afvaardiging van de Geraardsbergse jongerenpartijen. - Foto © Jimmy Godaert
 

De Geraardsbergse jongerenpartijen Jong CD&V, Jong VLD, Jong N-VA en Jongsocialisten hebben samen een visie uitgewerkt rond de GAS-boetes. De gemeenschappelijke tekst werd voor aanvang van de gemeenteraad overhandigd aan de 31 raadsleden. "De bedoeling is niet om een lokale polemiek te starten maar wel om te tonen dat we een gezamenlijke visie kunnen uitwerken rond een thema dat de Geraardsbergse jeugd aanbelangt." 

 Eind mei keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de verstrenging van de GAS-boetes goed. Dit betekent dat steden en gemeenten vanaf 1 januari 2014 hun politiereglement kunnen aanpassen. De boetes kunnen oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Daarnaast is er de omstreden leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar. "Gemeenten zijn vrij om het nieuwe systeem toe te passen en schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont gaf al aan dat hij geen voorstander is van de leeftijdsverlaging.

Voor de lokale jongerenafdelingen was dit de basis voor een gemeenschappelijk overleg dat uiteindelijk uitmondde in een tekst met drie krachtlijnen. “In eerste instantie vinden we het niet zinvol om geldboetes op te leggen aan minderjarigen. We zien wel heil in gemeenschapsdienst als alternatieve straf. We denken dan bijvoorbeeld aan het opruimen van zwerfvuil. Ten tweede verklaren we ons akkoord met de in het politiereglement opgenomen daden die bestraft kunnen worden met een GAS-boete. Tot slot zien we een belangrijke en essentiële rol weggelegd voor de jeugdopbouwwerker. De vertrouwensband die en het sociaal contact dat hij kan opbouwen met jongeren is cruciaal”, klinkt het bij de jongerenvoorzitters.  

Naast het zuiver inhoudelijke willen de jongerenpartijen nog twee zaken beklemtonen:
  
-Ze willen met dit gemeenschappelijk en collectief standpunt aantonen dat we in staat zijn om op een constructieve en inhoudelijke manier samen te werken. Het betreft een samenwerking over de partijgrenzen heen, een gegeven dat voor de moederpartijen niet altijd zo evident is.

Ze willen een duidelijk standpunt innemen inzake een gewichtig, maatschappelijk item dat de jongeren in onze stad en breder gezien in onze samenleving aanbelangt. Met dit document versterken wij de lokale consensus in beleidskringen en geven wij aan geen polemiek te willen starten zoals dit op nationaal niveau wel is gebeurd.
Gemeenschappelijk standpunt omtrent Gemeentelijke Administratieve Sancties.


- Geen geldboetes toekennen aan minderjarigen: De bemiddelingsprocedure kan uitwijzen dat een alternatieve straf of taakstraf aangewezen is indien een jongere zich herhaaldelijk bezondigt aan daden van overlast. Bijvoorbeeld: Zwerfvuil ruimen in de binnenstad of deelgemeenten kan een zinvolle, alternatieve straf zijn. Het betreft een taak of handeling ten gunste van de gemeenschap. Dit speelt in op de responsabilisering en sociale en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. De jongerenpartijen vinden het niet zinvol dat minderjarigen een geldboete verkrijgen. Dit bewerkstelligt niet het gewenste effect. De intentie om de leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar niet in te voeren, juichen wij toe.

- Akkoord met lokale lijst GAS-boetes: Een analyse van het politiereglement leert ons dat de daden die in Geraardsbergen bestraft kunnen worden met een Gemeentelijke Administratieve Sancties verdedigbaar zijn. Er is geen sprake van de zogenaamde karikaturale en absurde boetes die in andere steden en gemeenten soms wel aan de orde zijn. Eén bepaling, met name artikel 110, wordt evenwel in vraag gesteld: “Het is verboden aan deuren aan te kloppen of te bellen met het inzicht de bewoners te storen.”

-Belangrijke en essentiële taak voor jeugdopbouwwerker: De vertrouwensband die en het sociaal contact dat een jeugdopbouwwerker of welzijnswerker kan opbouwen speelt een cruciale rol in het ontmoedigen van daden van overlast. Het gaat hier om het leveren van preventief en maatschappelijk waardevol werk dat alle kansen moet krijgen. Een jeugdopbouwwerker bemiddelt op het terrein en kan concrete situaties in kaart brengen. Indien het bij een concrete daad tot een bemiddeling komt, kan de sanctionerend ambtenaar terugkoppelen naar de welzijnswerker om het profiel van de persoon in bemiddeling te bekijken en in te schatten. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 okt 2013
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jimmy Godaert | 06 sep 2020
Jimmy Godaert | 06 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 01 sep 2020

archief