Ook GERAARDSBERGEN heeft te maken met lege brooddozen

C21

Ook GERAARDSBERGEN heeft te maken met lege brooddozen

Dirk1
Ingezonden foto

Om de lege brooddozen in Geraardsbergen in kaart te brengen lanceerde sp.a Geraardsbergen enkele weken geleden een enquête bij de Geraardsbergse scholen. Ondertussen kreeg sp.a Geraardsbergen het resultaat binnen van 9 Geraardsbergse scholen. Niet toevallig willen de Geraardsbergse socialisten op de internationale dag van de rechten voor het kind aandacht vragen voor deze problematiek.

“Van al deze scholen geeft 77,78% aan dat er leerlingen zijn die op regelmatige basis met een lege brooddoos naar school komen” zegt Dirk Van der Maelen. Wanneer we de resultaten in detail bekijken, merken we dat dit niet om een enkel geval gaat. Van al de scholen geeft 44,44% aan dat er minstens 5 leerlingen regelmatig met een lege brooddoos naar school komt. “ In 2 scholen geeft men zelfs aan dat dit om meer dan 15 leerlingen zou gaan” vult Dirk Van der Maelen aan. Dit wil dus zeggen dat uit het onderzoek blijkt dat in de 9 scholen ongeveer zo’n 50 kinderen regelmatig met een lege brooddoos naar school komen.
In 55,56% van de gevallen voorziet de school zelf een warme maaltijd en in 88,89% nemen de scholen zelf kosten van kinderen uit kansarme gezinnen ten laste. Het gaat hier dan om kosten om tegemoet te komen aan de levensnoodzakelijke voorzieningen, didactische uitstappen, kosten voor
boeken en werkschriften, zwemgeld, … “Voor de scholen lopen deze bedragen aardig op” zegt Van der Maelen. “ 33,33% geeft aan dat men op jaarbasis meer dan € 1000 ten laste neemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan de helft van de scholen aangeeft dat men problemen heeft om deze kosten blijvend ten laste te nemen” besluit Dirk Van der Maelen.
Deze vaststelling staat nochtans haaks op filosofie van het internationaal kinderrechtenverdrag. Eén van deze rechten is namelijk het recht op voeding en gezondheidszorg. Daarnaast hebben kinderen ook recht op onderwijs en recht op sociale voorzieningen. “Als lokaal bestuur kunnen we acties ondernemen om ervoor te zorgen dat deze kinderen hun rechten beter kunnen uitputten” zegt Dirk. “Ik roep al de partijen – en in het bijzonder de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V – op om deze problematiek hoog op de politieke agenda te zetten. Als lokale overheid kunnen we het verschil maken. Eén van de mogelijke maatregelen bestaat erin om brugfiguren te introduceren. Brugfiguren kunnen de vaak ontbrekende schakel tussen school, gezin en hulpverlening betekenen. Door deze ontbrekende schakel in te vullen kunnen we zorgen dat de kinderen meer kansen krijgen om hun schoolcarrière tot een goed einde te brengen. Daarnaast kan de stad en/of het OCMW sensibiliserende initiatieven nemen naar de scholen toe. De eerste signalen van kansarmoede kan je vaak in de scholen opvangen. Scholen leren omgaan hoe men deze signalen moeten opvangen en hoe én naar wie men kan doorverwijzen kan in de praktijk een groot verschil betekenen. En natuurlijk moet er gekeken worden of het stadsbestuur via een fonds de scholen de nodige financiële ondersteuning kan geven om deze problematiek samen aan te pakken.
“ Ik hoop dan ook dat dat deze cijfers iedereen overtuigen van de omvang van het probleem zodat we over de partijgrenzen heen bereidheid vinden om de lege brooddozen in Geraardsbergen te vullen. Mijn partij zal deze initiatieven zeker op tafel leggen” besluit Van der Maelen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 nov 2013
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief