GERAARDSBERGEN - burgemeester De Padt reageert op het opstappen van de oppositie bij aanvan Gemeenteraad

C21 Css

GERAARDSBERGEN - burgemeester De Padt reageert op het opstappen van de oppositie bij aanvan Gemeenteraad

Guido20de20padt20201220website
Ingezonden foto

 Gisterenavond verliet de verenigde oppositie de gemeenteraad, nadat werd vastgesteld dat de meerderheid slechts 15/16 aanwezigen telde omdat één van de meerderheidsleden in het buitenland verbleef. Om het vergaderen onmogelijk te maken, verlieten sp.a, nv-a en VB de raadszaal.

'Het is elk raadslid of elke fractie toegestaan om één en ander aan de kaak te stellen, maar zich op de borst kloppen omdat men de besluitvorming van een gemeenteraad onmogelijk maakt, zou ik zelf nooit doen. Zeker niet wanneer er op de agenda van de gemeenteraad geen punten staan geagendeerd die politiek gevoelig liggen. Het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om enkel de dossiers te behandelen die politiek neutraal waren, werd van de hand gewezen.
Bijzonder merkwaardig daarenboven is dat de sp.a aldus de behandeling en stemming van een eigen (politiek neutrale) motie m.b.t. het nieuwe vervoersplan van de NMBS onmogelijk maakte. De motie zou immers bij unanimiteit gestemd geweest zijn, maar door op te stappen kon deze niet worden behandeld. Tenzij men toch van oordeel was dat het toch maar vijgen na Pasen waren - en dan had men dit beter ook gezegd-, betreur ik dat deze motie niet kon behandeld worden.
Het verwijt dat wij de minderheidspartijen niet respectvol zouden behandelen, begrijp ik al evenmin. Indien er vanuit de oppositie zinvolle en redelijke voorstellen worden ingediend, verlenen wij ook onze meerderheidssteun om deze goed te keuren. Ik verwijs naar het nv-a voorstel om ervoor te zorgen dat meertalige verkeerssignalisatie op ons grondgebied wordt verboden. Ik verwijs naar de eigen uitlatingen van het enig VB-raadslid dat er zich op beroemt dat wij al twee voorstellen van hem in beleidsbeslissingen hebben omgezet. Ik vermoed dat sommigen thans een drogreden zoeken om het bestuur lam te leggen, goed wetende dat zij destijds zelf hebben aangekondigd dat men constructief oppositie zou gaan voeren en de zitting niet zou verlaten indien er geen politiek gevoelige punten of goede beleidsvoorstellen geagendeerd zouden staan.
Concluderend kan gesteld worden dat wij beseffen dat we een krappe meerderheid hebben en dat het dan iets moeilijker kan zijn om voorstellen te laten goedkeuren. Dit heeft evenwel nog op geen enkel moment een invloed gehad op de normale en volgens ons goede werking van het bestuur. En wat er met de democratie mis zou zijn, begrijp ik niet zo goed. Indien men zich als oppositie constructief opstelt en goede maatregelen ook als dusdanig erkent en mee ondersteunt, dan weet de bevolking dat te appreciëren.' zegt burgemeester Guido De Padt
 

 

 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 jul 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief