BEVER – Geen tonnagebeperking zonder medewerking van Waals gewest

C21

BEVER – Geen tonnagebeperking zonder medewerking van Waals gewest

Verkeerslichten_en_wegversmalling_bever__1_
BEVER – Geen tonnagebeperking zonder medewerking van Waals gewest - © Deschuyffeleer
 

Burgemeester Luc Deneyer stoort zich uitermate aan de voorstelling van oppositielijst Open voor de Mens alsof de invoering van een tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen Bever louter zou afhangen van het gemeentebestuur. “De medewerking van het Waals gewest is onontbeerlijk en daar wringt nu juist het schoentje”, klinkt het. Eénzijdig enkel op het grondgebied van Bever een tonnagebeperking doorvoeren ziet de burgervader dan ook alsnog niet zitten wegens onverstandig en onuitvoerbaar. Steeds volgens hem komt het er dus nu vooral op aan de Waalse autoriteiten over de schreef te krijgen.

Onveilig
Burgemeester Luc Deneyer volgt al lange jaren het dossier op. Hij heeft dan ook al meerdere initiatieven genomen om tot een oplossing trachten te komen. “Eerst en vooral hebben wij de wegbeheerder, en dat is niet de gemeente maar wel het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer, moeten overtuigen van de onveilige toestand voor de zwakke weggebruikers op de gewestwegen in onze gemeente”, zegt de burgemeester. “Er zijn noch voet- noch fietspaden en bovendien laat de nu al te smalle rijbaan nog weinig manoeuvreerruimte toe. Enkel alternerend verkeer zou enig soelaas kunnen bieden. Maar ik heb er ook steeds bij de wegbeheerder op aangedrongen dat enkel een afdoend veilige oplossing voor de zwakke weggebruikers aanvaardbaar zou zijn”.
 
De wegbeheerder liet zo tijdens een proefperiode al verkeerslichten plaatsen in het centrum. “Maar dat creëerde meteen meer problemen dan oplossingen”, geeft de burgemeester aan. Geregeld kwam te verkeer op het kruispunt aan café Klein Bever strop te zitten als twee of drie zware camions op de Plaats door de verkeerslichten werden opgehouden. En ook het verlaten van de parkeerplaatsen op de Plaats verliep bijwijlen bijzonder stroef. Verder werd ook al in het centrum een zone 30 km/u ingesteld maar bij het kruisen zijn de bestuurders van zware voertuigen nog steeds genoodzaakt een deel van het voetpad op te rijden met alle gevaren van dien voor de voetgangers waaronder ook onze schoolkinderen”.
 
Op een gegeven ogenblik heeft de Vlaamse overheid ook de idee naar voren geschoven om een blok huizen in het centrum te onteigenen. “Maar dit was zeker geen realistisch idee en ik er mij dan ook manifest tegen verzet”, aldus nog burgemeester Luc Deneyer.         
 
Tonnagebeperking
Het is ook op vraag van burgemeester Luc Deneyer dat de politie Pajottenland eerder de gesprekken over de tonnagebeperking heeft opgestart en een coördinerende rol in het dossier heeft opgenomen. “Zo zijn er al vergaderingen doorgegaan met de politie Sylle&Dendre, de burgemeester van Silly en de wegbeheerders. Op vraag van de bewoners van de Beverstraat in Viane is ook burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen overigens vragende partij voor een tonnagebeperking op de gewestweg”, legt burgemeester Luc Deneyer uit. “Hierbij kwam ook de idee aan bod om op de autosnelweg A8 de uitrit Bassilly te verbieden voor zwaar vervoer. Zo zou dit zwaar vervoer doorverwezen worden naar de uitrit Lessen om zich naar Geraadsbergen te begeven en op het uitrittencomplex in Edingen. Intussen is ook Silly door toedoen van een actiecomité in de Rue de Grammont, het verlengde van de N263 tussen Bever en de uitrit Bassilly, nog meer vragende partij geworden voor de tonnagebeperking. Maar het is vooral het Waalse gewest dat bij die gesprekken uitermate log uitvalt. Misschien komt daar nu met een nieuwe minister wel verandering in. Dit alles maakt wel dat er nog steeds geen concrete uitvoering is kunnen gegeven worden aan de tonnagebeperking”.
 
De oplossing die nu door de oppositielijst Open voor de Mens naar voren wordt geschoven ziet burgemeester Luc Deneyer wel niet zitten. Hierbij zou Bever op eigen houtje een tonnagebeperking invoeren op zijn grondgebeid. “Een dergelijke éénzijdige maatregel zonder akkoord met het Waals gewest zal allicht nooit de goedkeuring krijgen van ons provinciaal agentschap Wegen en Verkeer. En juridisch gezien heeft Bever overigens enkel bevoegdheid over zijn grondgebied. Daarbuiten heeft de gemeente geen enkele bevoegdheid. En zo dient dus alles in het werk gesteld om de Waalse overheid mee over de streep te trekken”. Daartoe komt er begin september opnieuw overleg met de politie Pajottenland om uit te maken wat er nog kan en dient gedaan worden bij de Waalse overheden.
 
Herinrichting
Op langere termijn ziet de burgemeester ook heil in de herinrichting van de doortocht van Bever in zijn totaliteit en dit in een gezamenlijk project van Aquafin, Infrax, de wegbeheerder en de gemeente.
 
Momenteel werkt een studiebureau trouwens aan de voorstudie rond het eigenlijk ontwerp, de lastenverdeling en de ramingen. Eens deze voorstudie aanvaard op Vlaams niveau moeten er mettertijd nog hoorzittingen komen met de bewoners zodat die voorstudie mede op basis van de voorstellen en de opmerkingen van de bewoners dan in een definitief project zou kunnen gegoten worden.”Hierbij is het zeker de bedoeling het zwaar verkeer uit het dorpscentrum te bannen en de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren”, licht de burgemeester het basisidee toe. “Maar hierbij zullen onteigeningen onvermijdelijk zijn voor het aanleggen van de fiets- en voetpaden en zal de rijbaan op bepaalde punten nog dienen versmald te worden door het creëren van poorteffecten. Maar dit alles zal nog veel tijd vragen en daarenboven moeten er nog akkoorden afgesloten worden rond de kostenverdeling. Ook dient elke partner in het project er dan nog over te waken voldoende budgetten ter beschikking te hebben, iets wat in deze periode van besparingen her en der en op alle niveaus nog niet zo evident is. En tenslotte dienen bij dit alles ook nog lange administratieve procedures te worden doorlopen”.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 aug 2014
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief