OCMW GERAARDSBERGEN trekt 3,5 miljoen euro voor meer sociaal beleid

C21

OCMW GERAARDSBERGEN trekt 3,5 miljoen euro voor meer sociaal beleid

Logo_copy

“Tot 2019 trekt het OCMW Geraardsbergen 3,5 miljoen euro uit voor de verbetering van de sociale dienstverlening”, zegt ocmw-voorzitter David Larmuseau bij de voorstelling van het herziene Meerjarenplan 2014-19. “Tezelfdertijd wordt de efficiëntie verhoogd door samenwerking van de ondersteunende diensten stad en ocmw.”

Naar aanleiding van de bijsturing van het Meerjarenplan 2014-19 van het OCMW Geraardsbergen, kondigt ocmw-voorzitter David Larmuseau dat het ocmw de komende jaren 3,5 miljoen euro meer zal uittrekken voor de verdere uitbouw van de sociale dienstverlening.

Huis van het Kind en spel-o-theek

De komende jaren is in de werking een hoofdrol weggelegd voor het ‘Huis van het Kind’ dat officieel is erkend door Kind en Gezin. Die werking richt zich naar alle gezinnen, maar bijzondere aandacht zal gaan naar de kinderen die er extra nood aan hebben. In januari 2015 start de gezinsbegeleiding. De opening van de Spel-o-theek is voorzien voor maart. Met de scholen zal systematisch overlegd worden. Alle partners zullen samen acties uitwerken in de strijd tegen de kinderarmoede.

Mantelzorgpremie en verlaagde huurwaarborg/dagprijs

Om tegemoet te komen aan de groeiende vergrijzingsgolf, en senioren de kans te geven langer thuis te blijven wonen, voerde het ocmw al in 2014 de mantelzorgpremie in. Deze premie zal ook in 2015 blijven bestaan. In de woonzorgcentra van het ocmw, werd de huurwaarborg verlaagd. 167 residenten hebben van deze nieuwe regeling gebruik gemaakt.

Daar bovenop wordt iedereen die vijftig jaar in Geraardsbergen heeft gewoond, beschouwd als een inwoner van de stad, en betaalt deze een normale dagprijs bij opvang in een woonzorgcentrum.

In WZC Denderoord kan het aantal opvangplaatsen behouden worden door gestructureerde renovatie- en verbouwingswerken.

Op de voormalige site van de Rijkswacht worden in de toekomst, in samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Vlaamse Ardennen’, nieuwe serviceflats gebouwd. Diverse regelgevingen zetten momenteel een rem op de snelle verwezenlijking van dit project.

Dienst Net-Werkt

De sociale dienst van het ocmw zet sterk in op activering op de arbeidsmarkt van mensen die van een leefloon moet leven. “Met de oprichting van een nieuwe dienst ‘Net-werkt’ kunnen we nog beter en sterker inspelen op dubbele maatschappelijke noden”.

‘Net-werkt’ zal instaan voor een grotere netheid in de deelgemeenten. Een 10-tal personen zullen tewerkgesteld kunnen worden onder de leiding van een ervaren werkvloerbegeleider en in samenwerking met de groendienst van de stad. ‘Net-werkt’ gaat van start op 1 januari 2015.

De finale doelstelling is het aantal leefloners verminderen in Geraardsbergen, door tewerkstelling bij externe organisaties of door tewerkstelling binnen onze eigen opgerichte dienst.” Weigert men de werkaanbiedingen continue dan zal een  (tijdelijke) schorsing van leefloon op volgen.

Succesvolle sociale acties worden voortgezet

Succesvolle sociale acties worden voortgezet. Dankzij de proactieve woonbegeleiding, waarbij het ocmw samenwerkt met het CAW, kon de uitzetting uit de woningen, bij de achterstand van de betaling van de huur, in 38 dossiers worden vermeden.

De begeleiding vanuit de Sociale Dienst en de uitvoering van waterscans voorkomen zoveel mogelijk het afsluiten van de watervoorziening. De voedselbedeling aan de Geraardsbergse kansarmen, een initiatief van het OCMW wordt in een coördinatie van het CAW voortgezet.

Het uitbouwen van een groter en doelgericht sociaal beleid wordt mede mogelijk gemaakt door het verhogen van de inkomsten uit bestaande subsidieregelingen, door de stijging van de opbrengsten, bijvoorbeeld uit de grotere bezetting van het dagverzorgingscentrum Denderoever.

“Daartegenover staan de minderuitgaven door verlaging van onder andere de personeelskosten en de werkingskosten van het ocmw. De samensmelting van de ondersteunende diensten stad en ocmw leidt niet alleen tot meer efficiëntie, maar ook tot een structurele en permanente daling van de uitgaven,” besluit David Larmuseau.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief