Stad GERAARDSBERGEN krijgt € 949.375 subsidie vanuit Vlaanderen voor de bouw van het Sportcomplex de Veldmuis

Stad GERAARDSBERGEN krijgt € 949.375 subsidie vanuit Vlaanderen voor de bouw van het Sportcomplex de Veldmuis

Nieuws_163628
 

Vandaag kreeg de stad Geraardsbergen het goede nieuws dat de stad vanuit Vlaanderen een mooie subsidie van 949.375 euro zal ontvangen voor de aanbouw aan de Veldmuis. In het kader van het Decreet aangaande de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake de uitvoering van dit decreet, konden initiatiefnemers voor het eerst een aanvraag indienen voor subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur. Sport Vlaanderen ontving tegen 30 september 2017 in totaal 67 dossiers.

 

 Sport Vlaanderen heeft vervolgens deze 67 dossiers geëvalueerd volgens de vooropgestelde criteria die moeten bepalen of de sportinfrastructuur als bovenlokaal kan worden beschouwd. Daarnaast werd elk dossier ook getoetst aan enkele subisidievoorwaarden waarbij het bijvoorbeeld van belang was of de infrastructuur financieel haalbaar en energetisch duurzaam is. Na deze evaluatie werden 46 projecten ontvankelijk verklaard. Daarna formuleerde de ‘beoordelingscommissie bovenlokale sportinfrastructuur’, dewelke uit vertegenwoordigers bestaat van Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het ISB, Tomorrowlab, Inter en de Confedearie Bouw, een advies over de selectie en rangschikking van de projecten en over het subsidiebedrag. Elk dossier werd apart overlopen en volgens de respectievelijke selectiecriteria getoetst, waarna het een score kreeg. Op basis hiervan werd vervolgens een rangschikking opgemaakt.

 

In functie van het beschikbare budget werden de subsidies toegekend aan de hoogst gerangschikte projecten. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de subsidieaanvraag minstens een score van 65/100 behalen. De maximale subsidie bedraagt 30% van het aanvaarde investeringsbedrag met een plafond van 1.250.000 euro. Uiteindelijk werd er een subsidie toegekend aan 44 projecten.

 

 “Dat we bij de 44 geselecteerde projecten zijn opgenomen, is een echte opsteker voor onze stad”, aldus Schepen Véronique Fontaine (Open Vld) “De kost van de sporthal bedraagt 5.080.200,87 euro exclusief BTW, wat betekent dat 1/5 van de uitbreiding zal gesubsidieerd worden. Dit toont echt dat we een sterk dossier hebben kunnen voorleggen en dat onze energiezuinige sporthal kon gesmaakt worden”, laat een glunderende schepen weten.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 dec 2017
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jimmy Godaert | 10 okt 2018
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief