GERAARDSBERGEN - Open VLD en CD&V sluiten een bestuurscoalitie met een sterke meerderheid (21 van 31 zetels)

GERAARDSBERGEN - Open VLD en CD&V sluiten een bestuurscoalitie met een sterke meerderheid (21 van 31 zetels)

Nieuws-cdenvopenvld-1150x320-0_5_0_5
 

De bestuurscoalitie Open VLD / CD&V wil de volgende 6 jaar het beste van zichzelf geven in het belang van Geraardsbergen en de burgers. Gesterkt door het vertrouwen van de kiezer (van 17 naar 21 zetels) wil de blauw-oranje coalitie een aantal belangrijke klemtonen in het beleid leggen.

 

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) zal het schepencollege voorzitten en besturen samen met eerste schepen Fernand Van Trimpont (CD&V), schepenen David Larmuseau (CD&V), Veerle Mertens (CD&V), Kristin Vangeyte (VLD), Véronique Fontaine (VLD), Ann Panis (VLD) en Martine Duwyn (VLD). Rudy Frederic (CD&V) wordt voorgedragen als raadsvoorzitter.

 

De Open VLD burgemeester en schepenen zullen in volgende departementen besturen:

veiligheid, participatie, integratie, gelijke kansen, vrijwilligerswerk, economie en tewerkstelling, milieu, landbouw, duurzaamheid, dierenwelzijn, sport, cultuur, toerisme, erfgoed, seniorenbeleid, burgerlijke stand, eenzaamheid, financiën, personeel, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

 

Open Vld wil verder werken aan de participatie van burgers in het beleid onder meer door budgethouderschap van de dorpsraden in te voeren. Een integratiebeleid over alle departementen heen, hetgeen onontbeerlijk is in een correcte en rechtvaardige samenleving. Met rechten maar evenzo plichten. Een doorgedreven gelijke kansen beleid, en betere ondersteuning van het vrijwilligerswerk , de steunpilaren van onze samenleving.

 

Een beleid dat economische welvaart genereert en tewerkstelling verhoogt.

 

Een toekomstgericht en vol te houden beleid mbt duurzaamheid en milieu.

 

Van dierenwelzijn maken we aan afzonderlijke bevoegdheid. We willen een dierenbegraafplaats creëren.

 

Onze stad profileren als duurzame stad en een proeftuin voor nieuwe landbouw in ons uniek landschap.

 

Blijven werken aan een gezond financieel evenwicht en correct personeelsbeleid.

 

Een kwalitatief vrijetijdsaanbod: sport (met uitbreiding sportinfrastructuur), cultuur, toerisme, erfgoed, kenniscentrum/bib.

 

Een integraal seniorenbeleid, mantelzorg, kiezen voor een leeftijdvriendelijke stad waar acties en initiatieven nieuwe deuren moeten openen en eenzaamheid, maatschappelijke isolatie, bestreden wordt. Buurtgerichte werking. Veilige en propere buurten waar het goed is om te wonen, is één van onze speerpunten.

 

Inzake Ruimtelijke ordening en stedenbouw kiezen voor een innovatieve stad.

 

Drugsbeleid en veiligheid. Meer blauw op straat! Veiligheidsgevoel van de burger verhogen.

 

Voorzitter Rurik Van Landuyt: “Voor Open Vld wordt de bestuurscoalitie verder gezet met 12 vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Voor de zevende opeenvolgende maal behoort de partij tot de bestuursmeerderheid. Burgemeester Guido De Padt zal deze leiden en samen met 4 Open Vld schepenen (Kristin Vangeyte, Véronique Fontaine, Ann Panis, Martine Duwyn) en 7 Open Vld gemeenteraadsleden staan zij borg voor het programma.”

 

CD&V neemt volgende bevoegdheden ter harte:

mobiliteit, openbare werken, openbaar groen, stadsontwikkeling, stadspatrimonium, sociaal beleid, zorg en welzijn, gezin, huis van het kind, armoedebestrijding, gezondheid, wonen, huisvesting, kerkenplan, begraafplaatsen, jeugd, onderwijs, kinderopvang, internationale solidariteit, communicatie, ICT, digitale dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, bijzonder comité voor de sociale dienst.

Mobiliteit en stadsontwikkeling zijn belangrijke hefbomen om onze stad vooruit te helpen. Mensen moeten zich veilig kunnen verplaatsen. We zijn een fiere wielerstad. Dus goede fietsverbindingsassen,  verkeerslessen voor jongeren en veilige schoolomgevingen zijn belangrijk. We willen veilige en goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden, en een vlotte communicatie voor openbare werken en mobiliteit. Een doordachte inrichting en aanduiding van parkeerplaatsen is belangrijk. Door de renovatie van het abdijpark krijgen we een mooie groene long in ons stadscentrum. De kerkhoven zullen uitgroeien tot oases van rust en de nevenbestemmingen van de kerken worden uitgevoerd in toepassing van het kerkenplan.

 

Voldoende en kwalitatieve kinderopvang zal onze stad aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen. Het label kindvriendelijke stad willen we blijvend verdienen. Door het jeugdopbouwwerk en een sterk onderwijsbeleid in de dagscholen en de kunstacademie kunnen we de groeikansen en de tewerkstellingskansen van jongeren verhogen.

 

Een betere woonkwaliteit en huisvesting moet het centrum en de deelgemeenten aantrekkelijk maken voor jong en oud.

 

We zetten verder in op een vlotte, toegankelijke en centrale dienstverlening met een moderne communicatie. We maken verder werk van administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de dienstverlening, en laten Geraardsbergen verder evolueren naar smart city dankzij innovatie en technologie. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, eerlijke en korte ketenhandel vinden we belangrijk.

 

Geraardsbergen zal de komende jaren verder uitgroeien tot een sociaal rechtvaardige stad. Na de integratie van het OCMW in de stad blijft de dienstverlening gegarandeerd dankzij een goed sociaal beleid. Zo schakelt het Huis van het Kind nog een versnelling hoger in de strijd tegen de kinderarmoede en wordt er gewerkt aan een algemeen lokaal gezinsondersteunend beleid. Activering blijft de sleutel voor de reïntegratie van de leefloners. De eigen zorginstellingen en dienstverlening maken van Geraardsbergen een zorgstad. Met preventiegerichte activiteiten willen we bijdragen tot het welzijn en de gezondheid van alle inwoners.

 

Waarnemend voorzitter Johan Vanden Herrewegen: “Gesterkt door het groeiend vertrouwen van de kiezer staat  CD&V  klaar met een vernieuwde, uitgebreide ploeg van 9 raadsleden, waaronder ook 3 schepenen, de voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De uitdagingen zijn groot en met deze ruime bevoegdheden kunnen we verder bouwen aan een Geraardsbergen waar iedereen mee is.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 okt 2018
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jimmy Godaert | 18 jun 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief