GERAARDSBERGEN - Groen Geraardsbergen heeft heel wat vragen rond het kwartier van de toekomst

C21

GERAARDSBERGEN - Groen Geraardsbergen heeft heel wat vragen rond het kwartier van de toekomst

Editie_geraardsbergen_boeren_1__kopie_
Foto van het protest van enige tijd terug.- Foto Marc Colpaert
 
Groen Geraardsbergen heeft een aantal documenten kunnen inkijken die geleid hebben tot de beslissing om “het kwartier van de toekomst”  te lokaliseren in Geraardsbergen (Schendelbeke).
 
Vaststellingen
Er waren twee kandidaten: Aalter (Ursel) en Geraardsbergen (Schendelbeke).
Op basis van een interne evaluatie door Defenstie wordt gesteld dat “beide sites voldoen aan de basisvereisten voor het “Kwartier van de Toekomst”.De ligging en het wervingspotentieel waren doorslaggevende criteria om Geraardsbergen voor te stellen als locatie.
 
Vragen vanuit Groen Geraardsbergen
De kostprijs van het project wordt geraamd op € 215,8miljoen, te vermeerderen met een geraamd bedrag van € 5 miljoen voor het verwerven van de gronden. Men voorziet dat het project zal kunnen gefinaliseerd worden in 2029. De geraamde kostprijs zal wellicht hoger komen te liggen.
In welke mate werd er rekening gehouden met wegen- en spoorwerken. De twee voorzien locaties worden gescheiden door de N460. Zal de bestaande toestand behouden blijven of zal de N460 verplaatst worden? Zal de N460 de verhoogde mobiliteit aankunnen (transport, woon-werkverkeer personeel, toegankelijk voor zware voertuigen,)? Zal er ook rekening gehouden met aangepaste fietsinfrastructuur?
Bij de evaluatie heeft men zich gebaseerd op verschillende criteria. Er is evenwel nergens terug te vinden welk ‘gewicht’ men aan deze criteria heeft gegeven. In een nota stelt men “er is geen gebruik gemaakt van een weging”. In het voorstel van beslissing wordt wel verwezen naar het feit dat de ligging/bereikbaarheid en het wervingspotentieel doorslaggevend zijn.
Bij de evaluatie heeft men geen rekening gehouden met de nabijheid van een woonzone, het natuurreservaat “Moenebroek”, het landschappelijk en voor de landbouw waardevol gebied, en het recreatiegebied “de Gavers”.
In de scopingsnota “afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen” stelt men dat men Geraardsbergen wil profileren als landbouwgemeente. In welke mate is dit verenigbaar met de intentie om een kazerne te plaatsen in Geraardsbergen?
In tegenstrijd met wat de verschillende overheden (Vlaams, Federaal, Europees) stellen wordt heel wat open ruimte verhard. Een van redenen waarom men voor Geraardsbergen gekozen heeft is het wervingspotentieel. Men baseert zich hiervoor op de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad. Men speculeert op het aantal laaggeschoolden die mits een bijkomende opleiding een job kunnen vinden. Hoeveel laaggeschoolden denkt men te recruteren? Wat is het profiel van de mensen die mogelijks zouden kunnen tewerkgesteld worden? Welk aandeel aanwervingen garandeert men voor de plaatselijke bevolking?
Hoe schat men de lawaaihinder in, alsook het respecteren van de privacy? Immers “Schendelbeke heeft geen voorbehouden luchtruim, maar dit betekent niet dat het in de toekomst onmogelijk is. Vliegen met drones boven het voorziende oefenterrein is zeker een mogelijkheid.
 
Besluit
 
Gezien de vele vragen die tot op heden geen (afdoend) antwoord hebben gekregen, moet Groen Geraardsbergen zich op dit moment negatief uitspreken omtrent de plannen om in Geraardsbergen een kazerne te localiseren. Naar ons aanvoelen heeft men bovendien onvoldoende gezocht naar alternatieve locaties die minder problemen geven.”

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 aug 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jimmy GODAERT | 15 jul 2024
Jimmy GODAERT | 11 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief