DILBEEK - Gemeentesprokkels

C21

DILBEEK - Gemeentesprokkels

Gemeentehuis_dilbeek

Gemeenschapslokalen Pede klaar in 2010 

Het schepencollege treedt de mening bij van de gemeenteraadscommissie voor gebiedsgebonden materies over het voorontwerp van de gemeenschapslokalen in Sint-Gertrudis-Pede van architect Emiel Lemaire.  

De gemeenteraadscommissie ging akkoord met het voorontwerp maar vraagt toch rekening te houden met enkele bemerkingen. Zo vindt de commissie dat het huidig sanitair blok voor dames en heren mogelijk onvoldoende is. De commissie vraagt de architect ook de grootte en de inrichting van de keuken te herbekijken. Mogelijk is de keuken te klein voor de capaciteit van de zaal.
 
Verder moet volgens de commissie gezocht worden naar bijkomende parkeermogelijkheden. De commissie denkt daarbij aan de parkeerruimte aan het voetbalterrein van Pede en de ruimte achter de voormalige brouwerij De Nève. De plaatsing van een groen dak en fotovoltaïsche cellen vraagt de commissie eveneens te onderzoeken.
 
 Als alles naar wens verloopt, kan het project nog dit jaar aanbesteed worden en kunnen de werken volgend jaar starten. Het einde van de bouw is voorzien voor 2010.
 
 De huidige gemeenschapslokalen in Sint-Gertrudis-Pede gaan volledig tegen de vlakte. Deze oude gebouwen integreren in een nieuwe structuur is bouwfysisch noch financieel een goede oplossing. De muren zijn zwaar aangetast en de indeling van de lokalen is voorbijgestreefd. De lokalen voldoen ook niet meer aan de wettelijke voorschriften, onder meer inzake voedselhygiëne bij eetfestijnen. Bovendien zijn de verwarmings- en elektriciteitsinstallaties verouderd en niet meer veilig. Daarom opteert het schepencollege voor volledige afbraak.
 
 Een eerste ontwerp voor nieuwbouw (met inbegrip van de afbraak van de gebouwen) bleek bij aanbesteding veel duurder dan de raming. Het schepencollege vroeg daarom een nieuw en aangepast voorontwerp. De kostprijs voor het nieuwe voorontwerp wordt geraamd op 2 miljoen euro.
 
Jubileum Volksdansgroep Pajottenland
 
Op 25 augustus wordt Volksdansgroep Pajottenland op het gemeentehuis ontvangen. De Volksdansgroep bestaat vijftig jaar. De Volksdansgroep zal vergezeld zijn van de Poolse kindergroep Warszawianka die op dat moment op bezoek is bij de Volksdansgroep in Sint-Ulriks-Kapelle.
 
Infozuil voor gemeentehuis
 Het schepencollege opteert voor de signalisatie in het gemeentehuis voor het plaatsen van een informatiezuil in plaats van een overzichtsbord aan de muur in de inkomhal. De tekst op de signalisatie kan op eenvoudige wijze aangepast worden, zodat de signalisatie steeds actueel blijft.
 
Aanpassingswerken in bibliotheek Schepdaal
 
In de bibliotheek in Schepdaal worden enkele aanpassingswerken uitgevoerd om in orde te zijn met de brandveiligheidsvoorschriften. De brandweer bracht een plaatsbezoek in mei. Dit bezoek werd aangevraagd omdat de muziekacademie graag gebruik wil maken van het zolderlokaal om les te geven. De brandweer heeft geen bezwaar tegen dit voornemen als er enkele aanpassingswerken worden uitgevoerd. De werken zijn in ieder geval nodig want het gebouw wordt ook nog door andere verenigingen gebruikt.
Volgende werken zijn nodig:
- vervangen van de binnendeuren van de traphal door branddeuren
- snelblusser plaatsen op elke verdieping
- verschillende installaties keuren
- telefoontoestel plaatsen in het gebouw
 
De eigen diensten kunnen de binnendeuren vervangen door branddeuren, het telefoontoestel en de snelblussers plaatsen. Voor de controle van de installaties wordt aan enkele keuringsorganismes prijs gevraagd.
 
GSM-mast op parking RCI
 
 Mobistar wil een zendstation plaatsen op de parking van het RCI in Itterbeek. De telecomoperator denkt aan een verlichtingsmast van 25 meter tussen de struiken achter de kantine van tennisclub SDI. Mobistar wil voor de huur van het terrein jaarlijks 3.500 euro betalen. De installatie wordt omgeven door een groen scherm zodat de apparatuur van op de parking niet zichtbaar zal zijn. De mast biedt de gemeente ook de mogelijkheid verlichting te plaatsen om de parking beter te verlichten. Mobistar moet wel nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen omdat het een nieuwe constructie betreft. Het schepencollege gaat principieel akkoord met de huurovereenkomst, maar heeft de dienst Patrimonium de opdracht gegeven na te gaan of de voorgestelde huurprijs correct is.
 
Voetbalvelden heraangelegd
 
De heraanleg van de Dilbeekse voetbalvelden is voltooid. De firma die de werken heeft uitgevoerd heeft per ongeluk een voetbaldoel beschadigd op het b-veld op het Roelantsveld. De firma is bereid een nieuw doel te vergoeden. Een nieuw doel kost 720 euro.
Het keuringsorganisme AIB-Vinçotte heeft de dedectie- en alarminstallatie van de voetbalaccommodatie van FC Kapelle gekeurd. Er werden geen opmerkingen geformuleerd. De installatie is in goede staat.
 
Speelstraten in 2008
 
De jeugddienst gaat de verantwoordelijken voor de speelstraten in 2007 opnieuw contacteren om na te gaan of er in de betrokken straten interesse bestaat ook dit jaar opnieuw speelstraten in te richten. Tevens wordt nagegaan in de Nachtvlinder of er interesse bestaat om de volledige straat in te richten als speelstraat. Ook de Korenveldlaan heeft zich gemeld als speelstraat.
 
 Vorig jaar werd het project speelstraten in beperkte vorm georganiseerd omdat er nog geen verkeersdeskundige was. Bedoeling was om in 2008 samen met de nieuwe verkeersdeskundige het project te evalueren en de procedure te vereenvoudigen. Momenteel is er echter opnieuw geen verkeersdeskundige waardoor de jeugddienst het project in beperkte vorm organiseert. Het gaat om volgende straten: Kroonweg, Lijsterbesdreef, Meikeverstraat, Nelemolenstraat, Kaudenaardedreef, Zonnekouter, Wijmenier, Smissenbosstraat (nr 105 tot 115), Koolwitje (2de deel van Oranjetip). De Nachtvlinder werd vorig jaar maar voor een stuk ingericht als speelstraat. Jeugddienst kan nagaan of er interesse is om de volledige straat in te richten als speelstraat.
Jeugddienst ontving ook een nieuwe aanvraag van de Korenveldlaan. Het gaat hier niet om een doodlopende straat maar wel om straat in een lus waar enkel de bewoners doorrijden. Volgens de contactpersoon staan de bewoners van de straat positief staan tegenover het initiatief.

Als het merendeel van de bewoners van bovenvermelde straten opnieuw akkoord gaat, dienen de contactpersonen van de straat een verdeling op te maken inzake het peter-/meterschap (verantwoordelijken per week voor het plaatsen van de nadars). Nadien volgt een brief naar alle inwoners met praktische afspraken + opstellen politieverordening + praktische regelingen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jun 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 10 sep 2022
Marc Sluys | 07 sep 2022
Marc Sluys | 30 aug 2022

archief