DILBEEK - Overeenkomst voor herinrichting recyclagepark in Groot-Bijgaarden

C21

DILBEEK - Overeenkomst voor herinrichting recyclagepark in Groot-Bijgaarden

Containerpark_bijgaarden_foto_steven_walravens_editiepajot
 

Het gemeentebestuur van Dilbeek runt momenteel het recyclagepark onder de brug van de Ring in Groot-Bijgaarden, maar de grond waarop het park is uitgebouwd, is eigendom van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Gesprekken met deze afdeling hebben tot een voorstel van beheersovereenkomst geleid.

Schepen G. De Vliegher, bevoegd voor het afvalbeleid, heeft samen met de milieudienst een beleidsplan uitgewerkt waarvan het inrichten van het recyclagepark met opslagplaats een onderdeel is. Bij nazicht is gebleken dat er geen schriftelijke beheersovereenkomst bestaat tussen het gemeentebestuur van Dilbeek en de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Gesprekken gevoerd door schepen De Vliegher en Erik De Jonge, verantwoordelijke milieudienst, met Wegen en Verkeer hebben geleid tot een voorstel van beheersovereenkomst.
 
Wegen en Verkeer stelt voor om een kosteloze beheersovereenkomst af te sluiten voor een periode van vijf jaar, telkens stilzwijgend verlengbaar voor een nieuwe periode van vijf jaar. De afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant stelt wel enkele belangrijke randvoorwaarden in verband met de opslag van bepaalde stoffen en het vrijhouden van een vijfmeter zone rond de pijlers van het viaduct.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft aan studiebureau Pajoplan nv de opdracht gegeven om een inplantings- en circulatieplan te ontwikkelen. Het plan wordt zo opgevat dat de bezoekers, met afval dat gratis is, niet in het circuit komen van het betalend afval. Het betalend gedeelte zal bereikt en verlaten worden via een weegbrug. Ook wordt er alles aan gedaan om het aanschuiven op de Dansaertstraat uit te sluiten.
 
Gezien de vijfjaarlijkse verlengingen in het beheerscontract wordt de uitwerking zoveel mogelijk gedaan met verplaatsbare constructies voor de werfcontainers, de weegbruggen en de afsluitingen en er worden ook mobiele betonblokken gebruikt. Binnen het structuurplan wordt wel gestreefd naar een definitieve oplossing.
Het is eveneens de bedoeling er voor te zorgen dat de inwoners met alles terecht kunnen in het recyclagepark. Hiervoor zal dan ook het retributiereglement worden bijgestuurd.
 
Zodra de beheersovereenkomst is afgesloten kunnen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Als het dossier administratief geen verdere problemen meer kent, kan er hopelijk in 2009 tot de aanbesteding worden overgegaan.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 jun 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 10 sep 2022
Marc Sluys | 07 sep 2022
Marc Sluys | 30 aug 2022

archief