DILBEEK - Spaanse architect Carlos Arroyo in Dilbeek

C21

DILBEEK - Spaanse architect Carlos Arroyo in Dilbeek

Carlos_arroyo_1
 
Carlos_arroyo2

Madrileen bouwt muziekacademie. De Spaanse architect Carlos Arroyo uit Madrid was woensdag in Dilbeek om zijn laatste versie van de nieuwe muziekacademie toe te lichten. Ten opzichte van het oorspronkelijk project is er afgestapt van het concept om alles binnen de buitenmuren van de vervallen hoeve Puttaert te bouwen. Er zullen wel bepaalde elementen uit de hoeve bewaard blijven.

 
Sinds de voorstelling van het project op 27 december vorig jaar zijn verschillende gegevens in het project veranderd. Zo heeft de gemeente een akkoord bereikt met Bloso over de gronden waarop de hoeve Puttaert staat. De akte wordt waarschijnlijk in augustus verleden. Het studiebureau  (D+A Planning) is aangesteld en in het bezit gesteld van alle informatie om de voorschriften van het BPA te kunnen wijzigen.
 Wat het project betreft is afgestapt van het concept om alles binnen de buitenmuren van de vervallen hoeve te bouwen. Er zullen wel bepaalde elementen uit de hoeve bewaard blijven. Reden hiervoor is dat niet alle functies op die kleine oppervlakte ingepast kunnen worden. Het opzet van de muziekacademie is een multifunctioneel gebruik. Het auditorium kan ook los van de school gebruikt worden door Westrand of door eventuele privé-partners. 
 
 
Partners
 
Carlos Arroyo heeft voor de opdracht een tijdelijke handelsvennootschap gevormd met 3 Vlaamse bureaus:
-         Architectenbureau ELD Partnership, Jan Blockxstraat 1, 2018 Antwerpen
-         Ingenieursbureau Norbert Provoost, A. Braeckmanlaan 233, 9040 Sint-Amandsberg
-         Studiebureau technieken Ingenium, Nieuwe Sint-Annadreef 23, 2800 Brugge
 
Financiering
 
 De financiering is een zware dobber. Schepen van Onderwijs Georges De Vliegher vindt het schrijnend dat voor een schoolgebouw voor het deeltijds kunstonderwijs geen enkele subsidiëringsmogelijkheid bestaat via onderwijs, noch via cultuur. ,,We hebben de voorbije weken geprobeerd het project in verhouding te plaatsen tot een aanvaardbare kostprijs, wat geen eenvoudige opdracht is. Het voorontwerp laten we rusten en nu werken we aan de verzameling van het financieel budget. We moeten vindingrijk zijn in het zoeken naar een voldoende groot financieel budget, want op subsidies vanwege de hogere overheid kunnen we jammer genoeg niet rekenen. En dat betreuren we ten zeerste!’’
 
 Dilbeek heeft voor de realisatie van de muziekacademie 4 miljoen euro begroot in het jaar 2009. Dat bedrag volstaat niet en schepen van Onderwijs Georges De Vliegher bewandelt daarom andere paden om geld in het bakje te krijgen. Hij polst de komende maanden de privé-sector voor sponsoring of medefinanciering.
 
 
 
Geschiedenis
 
De Dilbeekse academie voor muziek, woord en dans, met ongeveer 600 leerlingen en 30 leerkrachten, is momenteel gehuisvest in de lokalen van CC Westrand. Deze lokalen voldoen al geruime tijd niet meer aan de vereisten voor een aangepast en eigentijds kunstonderwijs. Gebrekkige geluidsisolatie, irriterende akoestische reflecties, benepen huisvesting van het secretariaat, gebrek aan lokalen … het resulteerde al in 2001 in een negatief rapport van de inspectie. Een pasklare oplossing was toen niet direct voorhanden.
 
Een eerste aspect in het dossier was de problematiek van de grond. De ideale locatie voor een nieuwe academie is immers het perceel met de vervallen hoeve, gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de Kamerijklaan. Hier kan de academie een eigen identiteit creëren, maar zonder de nauwe band met het cultuurcentrum te verliezen. Cultuur en kunstonderwijs, de wisselwerking blijft immers noodzakelijk. Deze grond is, net zoals de hele site Westrand trouwens, eigendom van Bloso. De gemeenteraad keurde op 16 oktober 2007 de voorwaarden voor de aankoop ervan goed. De akte wordt wellicht voor september verleden.
 
Voor de aanstelling van een ontwerper koos de gemeenteraad op 27 juni 2006 resoluut voor een voor Dilbeek vernieuwende aanpak. Er werd ingetekend op de procedure "Open Oproep", georganiseerd door het "Team Vlaams Bouwmeester", een dienst van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. Tweemaal per jaar wordt op internationale basis een oproep gedaan aan architecten om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere gepubliceerde projecten. Voor het project "academie Dilbeek" stelden zich maar liefst 183 gerenommeerde architectenbureaus kandidaat, waarvan een 45-tal buitenlandse.
 
Onder leiding van de Vlaams Bouwmeester, Marcel Smets, werden op basis van de portfolio's van deze 183 bureaus er 5 gekozen die effectief een projectontwerp voor de gemeente mochten maken:
-        Christian Kieckens Architects bvba (Brussel)
-        Dirk Coopman Architectenbureau (Gent)
-        Tijdelijke Vereniging Cuypers & Q Interprofessionele vereniging / LAB multiprofessionele architectenvennootschap (Antwerpen)
-        Alexander Dierendonck Architecten (Gent)
-        Carlos Arroyo (Madrid)
 
Tijdens twee briefingvergaderingen werd de projectnota uiteengezet, de site bezocht en kregen de bureaus de gelegenheid om vragen te stellen. Met al deze informatie zijn ze aan de slag gegaan en de uitgewerkte projecten werden voorgesteld op 22 augustus 2007.
 
De jury, samengesteld uit de Vlaams Bouwmeester zelf, een extern deskundige, en drie afgevaardigden van de gemeente, moest in principe in twee rondes, namelijk een anonieme beoordeling en een quotering na de presentatie en vraagstelling, rond zijn met een definitief advies. Dat is niet gelukt: de vijf projecten waren stuk voor stuk boeiend, elke architect had een andere benadering en visie op het project en bracht verschillende kwaliteiten naar voren.
 
Twee projecten staken er wel bovenuit, en aan die beide architectenteams werd door de jury extra informatie gevraagd. Zelfs daarna bleef de keuze erg moeilijk, maar uiteindelijk werd op 12 november 2007 een definitief advies geformuleerd.
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 17 december 2007 om dit advies te volgen en Carlos Arroyo uit Madrid aan te stellen als architect.
 
Het oorspronkelijk project dat Arroyo indiende, ging uit van het behoud van de vervallen hoeve, waartussen het erf, als door een schil via een luchtige dakstructuur wordt beschermd tegen weersomstandigheden. Aan de straatkant komt een speelse gevelpartij, die refereert aan een kunstwerk van Hoppenbrouwers (architect van Westrand), zodat het geheel een kleurrijk en inspirerend aspect krijgt.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 jun 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
marc Sluys | 21 mrt 2023

archief