DILBEEK - Gemeentesprokkels

C21

DILBEEK - Gemeentesprokkels

Gemeentehuis_dilbeek

Schepencollege draagt zuster Lutgardis voor als ereburger

Het schepencollege gaat aan zuster Lutgardis vragen of zij de titel van ereburger van de gemeente Dilbeek wil aanvaarden. Indien zuster Lutgardis positief antwoordt, dan moet de voordracht nog op de agenda van de gemeenteraad geplaatst worden. Zuster Lutgardis is Provinciaal van de Zusters van Don Bosco. Lutgardis Craeynest (70), afkomstig van Marke bij Kortrijk, staat aan het hoofd van de Unie van de Conferentie van Hogere Oversten. Deze unie telt 400.000 religieuze leden van alle congregaties uit 26 Europese landen. Zuster Lutgardis en haar staf houden kantoor in Brussel. Van daar uit bereidt de Unie de tweejaarlijkse congressen voor. De komende vier jaren worden voor Zuster Lutgardis vooral jaren van reizen. Met een hoofdkwartier in Brussel kan Zuster Lutgardis verder verblijven in het klooster in Groot-Bijgaarden. In 2010 zijn de Zusters van Don Bosco overigens een eeuw aanwezig in Groot-Bijgaarden.
 
Project begeleid wonen
 
 Het schepencollege gaat in op de vraag van de vzw De Poel om één van hun cliënten te laten deelnemen aan het  arbeidsproces. De personeelsdienst nam contact op met Ward Kerckhof, bibliothecaris, die akkoord gaat om in dit project te stappen na het maken van de nodige afspraken.
 
Nieuwe toeristische folder
 
In de schoot van  vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei werd beslist de uitgave van de Dilbeekse folder in hun begroting 2008 te voorzien. Er wordt 4.500 euro ter beschikking gesteld. De uitgave wordt in de loop van dit jaar gerealiseerd.
Er werd in de werkgroep ‘Toerisme Dilbeek’, o.l.v. schepen voor toerisme Willy Segers  een projectgroep samengesteld voor de realisatie van de folder.
Deze folder is de vierde van een reeks gemeentelijke toeristische folders waarover afspraken werden gemaakt binnen de vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei, deelregio van De Groene Gordel. Principe is dat men de folder maakt op basis van de lay-out die ter beschikking wordt gesteld. Alle folders passen in een (nog uit te geven) map. De vzw neemt (een deel van) de kosten ten laste. Lennik beet de spits af en deed het werk i.v.m. de lay-out Daarna volgde Affligem, Sint-Pieters-Leeuw (viertalige folder) en Beersel.
 
Parkeren naast Plankenveld
 
In de maand augustus heeft het schepencollege een onderhoud met de Maharishi Global Country of World Peace over het terrein naast het sportcomplex Plankenveld in Schepdaal. Maharishi Global Country of World Peace is eigenaar van dat terrein. Het gemeentebestuur wil die grond kopen om de parkeerchaos bij sportwedstrijden op te lossen. Maharishi Global Country of World Peace wil daar bouwen maar het betrokken terrein ligt niet in de bouwzone. Het schepencollege heeft aan Stedenbouw gevraagd of een parking mogelijk is op dat terrein. Vanuit Leuven is er nog geen antwoord gekomen op die vraag.
 
Lawaaihinder in kasteel van Bijgaarden
 
 Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft in een brief de eigenaars van het kasteel gewezen op een aantal verplichtingen die ze moeten naleven bij activiteiten in het kasteel. De politie van Dilbeek wordt regelmatig opgeroepen voor rustverstoring en lawaaihinder door feesten in het park van het kasteel van Groot-Bijgaarden. Tijdens controles is vastgesteld dat achter het kasteel een feesttent van 27 meter lang en zes tot acht meter breed is geplaatst met glazen wanden en een parketvloer. De tent zou reeds in het voorjaar van 2007 geplaatst zijn.
 
 Met deze afmetingen en het feit dat de constructie moet beschouwd worden als een permanente constructie is het plaatsen van de tent vergunningsplichtig. Er is echter geen stedenbouwkundige vergunning verleend. Het gebouw is een beschermd monument en het park is een beschermd landschap. Elke constructie is slechts vergunbaar met gunstig advies van Onroerend Erfgoed. Dat advies ontbreekt.
 
De terugkerende klachten bij de lokale politie wijzen op een regelmatig gebruik van het kasteel voor feesten en festiviteiten. Voor muziekactiviteiten of feesten met dansgelegenheid/muziek die plaatsvinden na 22 uur moet aan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de bepalingen inzake nachtlawaai aangevraagd worden. Tot op heden werden hiervoor geen toelatingen gevraagd.
 De eigenaars hebben beloofd na hun vakantie zich in regel te stellen met de wetgeving.
 
 
Openbaar onderzoek voor hondenfokkerij
 
 Het schepencollege gaat de aanvraag tot het uitbaten van een hondenfokkerij in de Isidoor Van Beverenstraat in Groot-Bijgaarden in openbaar onderzoek stellen. Het gaat om een klasse 2 milieuaanvraag ingediend door bvba Domaine de la Sapinière, Roekhout 11, 1702 Groot-Bijgaarden m.b.t. een perceel gelegen te Groot-Bijgaarden,  I. Van Beverenstraat 68, kadastraal afd. 4, Sec. A, nrs. 13h, 13k en 13/2b en strekkende tot het uitbaten van een hondenfokkerij en het houden van lama’s. In de fokkerij zouden maximaal 127 kweekhonden en vijf lama’s worden gehouden. Er wordt ook in een mazouttank van 3.000 liter voorzien. Het gemeentebestuur gaat  advies inwinnen bij de Afdeling Preventie en Sociale Gezondheidszorg.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 jul 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief