BRUSSEL - Permanente snelheidsbeperking op Brusselse Ring tegen fijn stof

BRUSSEL - Permanente snelheidsbeperking op Brusselse Ring tegen fijn stof

Prov_vl_brabant

De Vlaams-Brabantse provinciegouverneur Lodewijk De Witte wil tijdens de daguren de maximum snelheid op de ring 0 rond Brussel altijd en overal op 100 km/u vastleggen. Deze maatregel zal het verkeer, de gezondheid en het milieu ten goede komen.

Naar aanleiding van de snelheidsbeperking tot 90 km/u omwille van het SMOG alarm stelt gouverneur Lodewijk De Witte voor om de snelheid op de Brusselse ring terug te brengen tot 100 km/u tijdens de daguren. Deze aanpassing van de bestaande situatie heeft een hele reeks voordelen, niet alleen voor de gezondheid en het milieu.

"Fijn stof is niet alleen op kritieke dagen een belasting voor onze gezondheid. Het verkeer is misschien niet de enige boosdoener, maar het transport neemt wel 30 % voor haar rekening in de uitstoot van fijn stof. Daar tegenover staat dat elke stijging met 10 microgram per m³ fijn stof een verhoging van de dagelijkse sterfte met 1 % meebrengt" zegt gouverneur Lodewijk De Witte

De vermindering van de CO2 uitstoot als algemene doelstelling is intussen aanvaard. Een algemene snelheidsverlaging en een meer gelijkmatig rijgedrag levert tot 15 % minder uitstoot op.

De verschillende snelheidsregimes op de ring 0 rond Brussel, meestal 120 km/u maar op verschillende stukken ook 90 km/u, dragen bij tot verwarring en zorgen niet voor een rustige verkeersstroom.

Een lagere en meer gelijkmatige snelheid is goed voor het vermijden van ongevallen en zorgt voor minder slachtoffers en minder verkeershinder.

Een uniforme snelheid van maximum 100 km/u tijdens de daguren zal het verkeer zeker niet minder vlot maken.

"Integendeel, we verwachten dat het verkeer vlotter zal verlopen. Want geharmoniseerde snelheden vertalen zich snel in positieve effecten. Daarom pleit ik voor een invoering van een veralgemeende snelheidsbeperking tot 100 km/u voor de gehele R0 en zijn toevoerwegen. Die snelheidsbeperking is op de Antwerpse ring trouwens ook van toepassing" zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

De geplande heraanleg van de ring 0 rond Brussel en de invoering van dynamisch verkeersmanagement zijn nog niet voor morgen. Daarom is een veralgemeende snelheidsbeperking tot 100 km/u momenteel de beste maatregel.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jan 2009
EP
Repro EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 14 sep 2017

archief