VZW DILBEEKs Erfgoed heeft toerismemedewerker: Tine Van Wambeke

C21

VZW DILBEEKs Erfgoed heeft toerismemedewerker: Tine Van Wambeke

Editiepajot_dilbeek_nieuwe_toeristische_medewerkerster_foto_jean-pierre_schoukens
Uiterst rechts toerismemedewerker Tine Van Wambeke. - Foto Jean-Pierre Schoukens
 

Sinds haar ontstaan in 2001 staat de vzw Dilbeeks Erfgoed in voor het erfgoed en de bevordering van het toerisme in “Dilbeek, poort van het Pajottenland”. Zij beheert o.m. de Watermolen van Pede en het openlucht-Bruegelmuseum. Zij deed dit al die jaren met het gedreven enthousiasme van vrijwilligers.

Eind december 2007 diende de vzw Dilbeeks Erfgoed een subsidiedossier in bij Toerisme Vlaanderen, met het oog op de aanwerving van een toerismemedewerker.

Vandaag, niet eens 14 maanden verder, heeft voorzitter Jan Margot goed nieuws:

 “Op 26 augustus 2008 ondertekende Minister voor toerisme Geert Bourgeois een ministerieel besluit dat ons een subsidie toekent voor een voltijdse B1c-medewerker. De subsidie van Toerisme Vlaanderen bedraagt 80% van de loonkost.

In november en december organiseerden we schriftelijke en mondelinge proeven waaraan 32 waardevolle en gemotiveerde kandidaten deelnamen.

De kandidaat die het haalde is Tineke Van Wambeke (°1981). Zij woont in Halle, maar is afkomstig uit Groot-Bijgaarden. Ze werkte een drietal jaar voor de gemeente Sint-Genesius-Rode en voor de Gordel. Ze werkte ook een tiental maanden als fotografe en als lay out.

In januari moesten we dan nog al het nodige doen voor haar effectieve indiensttreding: arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, verzekeringen, enz. Vandaag zijn we heel blij dat we alles tijdig rond kregen.

We kijken er naar uit te kunnen bogen op een jonge, enthousiaste kracht zoals Tine.”

Na 7 jaren van intensief vrijwilligerswerk kan de vzw voortaan voor de uitbouw van haar toeristische activiteiten rekenen op een personeelslid. Vooral de organisatie van de toenemende bezoeken aan de monumenten overstijgt momenteel de vrijwilligersinzet. Ook de toekomstplannen rond de integratie van het toeristische beleid in regioverband noopt tot bijkomende administratieve ondersteuning

Ook Schepen voor toerisme Willy Segers is opgetogen: “Dilbeek heeft als poort tot het Pajottenland veel toeristische en recreatieve troeven. De vzw draagt reeds haar steentje bij, maar met een professionele kracht zal nog beter ingespeeld kunnen worden de uitbouw van samenwerking in de regio. Ons beleidsplan toerisme bevat uitdagingen genoeg, waarop de vzw nu nog beter zal kunnen op inspelen.”

De Toerismemedewerker krijgt een werkplek in de gemeentelijke cultuurdienst Gemeenteplein 1, 1702 Groot-Bijgaarden (02 467 60 10), met als mailadres toerisme@dilbeek.be . Zie ook www.dilbeekserfgoed.be .

Toespraak schepen van Toerisme Willy Segers

In regiocontext werkt de gemeente rond Toerisme samen met de provincie Vlaams-Brabant (TRAP ‘Groene Gordel’) en de regionale verenging vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei. Ook met Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap werden de banden nauwer aangehaald.

Dilbeek koos als beleidsdoelstelling om het toeristische gegeven voortaan vanuit de volgende organen te stroomlijnen :

-           de eigen gemeentelijke toeristische werking (binnen Cultuurdienst – 1 administratief medewerker bevoegd voor Toerisme) – ondersteuning van de werkgroep ‘Toerisme Dilbeek’ en de gemeentelijke initiatieven.

-           de Werkgroep ‘Toerisme Dilbeek’: vrijwilligers die op basis van projectwerking bepaalde thema’s voorbereiden, uitdiepen, realiseren

-           de vzw Dilbeeks Erfgoed & Toerisme (met eigen specifieke bevoegdheden rond een deel erfgoedkundig patrimonium van de gemeente en sinds vandaag ook met een personeelslid ter ondersteuning)

SAMEN STERK, zal hierbij onze leuze zijn. En dat interpreteren we zeer ruim : we kijken ook uit naar een nauwere samenwerking met de Dilbeekse middenstand en horeca. Bovendien zitten vele toeristische evenementen vaak ook verweven in de Dilbeekse werking van verenigingen. Samenwerking met Cultuurraad, Sportraad en Sociale Raad zien we dan ook als een aangename uitdaging.

Een toeristisch beleid voeren voor een gemeente als de onze, is uiteraard gans anders dan pakweg Brugge of Antwerpen. Bij ons moet het toeristische gebeuren ook in het teken gezien worden van de beleving door eigen inwoners of bezoekers uit de buurgemeenten. Maar we streven er ook naar om bezoekers te lokken uit alle windstreken die willen genieten van de Dilbeekse toeristische troeven, op 7 km van de hoofdstad.

Aandachtspunten Gemeentelijke Toeristische werking voor 2009-2010

1 Nieuwe toeristische brochure Dilbeek

In overleg met de vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei werd voor Dilbeek een budget van 4.500 € vrijgemaakt voor de aanmaak van een nieuwe brochure. Zelf plaatsen we er nog eens bijna dat bedrag tegenover. De publicatie ervan is voorzien in de eerste helft van 2009. Het betreft voornamelijk een actualisering van de gekende folder ‘Kijk Dilbeek’.
Het wordt geen naslagwerk van alle toeristische troeven van de gemeente. Wel een opsomming, weetjes, contactgegevens, … zodat geïnteresseerde bezoekers - van binnen of buiten Dilbeek - snel op de hoogte geraken of geprikkeld worden tot een bezoek. De publicatie wordt niet in alle Dilbeekse bussen gedropt, maar zal overal ter beschikking worden gesteld op toegankelijke plaatsen in de gemeente. Ook de Cultuurdienst en de medewerkster van Dilbeeks Erfgoed & Toerisme staan hieromtrent ter beschikking.

2   Toeristische webstek Dilbeek – www.toerismedilbeek.be  

Gezien vele potentiële bezoekers aan toeristische evenementen tegenwoordig zelf aan de slag gaan via het internet, lijkt het ons zinvol om een ‘Toeristische webstek Dilbeek’ op te starten. Hierop zal enerzijds voldoende ruimte zijn voor praktische gegevens (die bij wijziging snel kunnen aangepast worden), alsook een ruimere detailbeschrijving van onze toeristische troeven. De opstart van de webstek is voorzien voor de eerste helft van 2009. De nodige sommen zijn voorzien in het gemeentelijk Budget 09.

3   Trammuseum Schepdaal

Sinds de stichting van de vzw META (juni ’08) tussen De Lijn, Erfgoed Vlaanderen en de verschillende buurtspoorwegverenigingen, zit het dossier ‘Trammuseum Schepdaal’ hopelijk definitief in een stroomversnelling. De lokale vzw Buurtspoorwegmuseum Schepdaal hoopt reeds een beperkte opening te kunnen garanderen na de zomer van 2009. Uiteindelijk zal het Trammuseum na de meer ingrijpende restauratiewerken (ontvangstruimte, kleine horeca, toiletten,…) zijn echte regiofunctie kunnen waarmaken. De gemeente Dilbeek wordt erkend als meest bevoorrechte partner en zal aan de uitwerking ervan deelnemen. .

4    ALENA-JAAR

De Cultuurraad stelde samen met heel wat anderen het jaar 2009 in het teken van de Heilige Alena. Slotspektakel wordt de openluchtopvoering op en rond de kasteelvijver half september 09. Maar ook heel wat andere activiteiten en evenementen (Open Monumentendag, Dag van het Park, Week van de Amateurkunsten, Dilbeek op Wandel, …) worden in dit kader geplaatst.
Vanuit toeristisch oogpunt plant de werkgroep dan ook overleg met de Dilbeekse middenstand en horeca omtrent specifieke streekproducten rond ‘Alena’ (een menu, een taart, een pint, een brood, een wedstrijd, …?)
Uiteraard zal in de periode van het openluchtspektakel ook de nodige aandacht worden besteed aan het regio-overstijgende karakter van dit evenement (met o.m. groepsrondleidingen rond de Alenatoren, Ambrosiuskerk, maar ook themawandelingen e.a.)

5 Beheerscommissie beschermd landschap Watermolen Pede

In samenwerking met de vzw Dilbeeks Erfgoed & Toerisme zal na de aanleg en inkleding van het landschap rond de watermolen gewerkt worden aan educatieve en recreatieve activiteiten. De Werkgroep Toerisme Dilbeek verleent zeker haar medewerking.

6 Fiets- en wandelknooppuntenroutes (ism provincie Vlaams-Brabant)

Na het Hageland (vorig jaar) komen de Brabantse Kouters - streek rond Asse – (dit jaar) aan bod wat betreft de aanleg van fiets- en wandelknooppuntenroutes. De regio Pajottenland is volgend jaar aan de beurt. Intussen zit de gemeente (diensten Sport, Openbare Werken, Toerisme) reeds samen met de provincie omtrent de mogelijke trajecten die verschillende bezienswaardigheden verbinden. Dit alles krijgt een verdere opvolging in 2009.

7 Erkende fietscafés

Ook in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant worden geïnteresseerde cafés erkend als Fietscafé. Ze komen dan terecht in de provinciale folders en bekendmakingen rond ‘Fietsen in het Pajottenland’. Fietsers krijgen er de garantie op een degelijke ontvangstmogelijkheid, veilige stalling voor de fietsen en eventueel mogelijkheid tot klein onderhoud, foldermateriaal, toelichting, ….

8 Digitale toeristische infozuilen

De Provincie Vlaams-Brabant voorziet voor 2009 en 2010 het inplanten van een reeks toeristische infozuilen. Hierop kan op digitale en interactieve wijze toeristische informatie verkregen worden over Dilbeek en de regio. Dilbeek is een van de gemeenten waar deze zuilen zullen geplaatst worden. De werkgroep zal mee onderzoeken welke de meest geschikte plaats is.

9 ‘Vergeten Eten’ – Culinair Dilbeek

Een projectgroep is bezig met het uitschrijven van een culinaire gids rond Dilbeek. De klemtoon ligt niet zozeer op adressenlijsten of contactgegevens van eetgelegenheden in Dilbeek, dan wel op een culinaire zoektocht doorheen het heden en het verleden. De brochure wordt voorzien tegen de Week van de Smaak (november 09).

10   Huisje Mostinckx

Nu het subsidiedossier is goedgekeurd en binnenkort de restauratie kan starten, buigt de werkgroep Toerisme Dilbeek zich samen met vzw Dilbeeks Erfgoed & Toerisme over het uitwerken van de hele site rond de ‘hoppeteelt van weleer’. Linken zullen gelegd worden met de andere ‘hoppegemeenten’ die in dit verband een regionaal effect willen realiseren (Asse, Affligem, Aalst).

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 feb 2009
Jean-Pierre Schoukens
Jean-Pierre Schoukens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

marc Sluys | 21 mrt 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief