Dilbeek voert belasting op (ver)bouwen, uitbreiden en verharden in vanaf 2021

Dilbeek voert belasting op (ver)bouwen, uitbreiden en verharden in vanaf 2021

Image002
©Gemeente Dilbeek
 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt in Dilbeek een belasting geheven op het verharden, (ver)bouwen, en uitbreiden van gebouwen en constructies op heel het grondgebied van de gemeente. Door de invoering van een bouwtaks wil het bestuur de burgers stimuleren om compacter te bouwen, minder te verharden en dus in het algemeen doordachter en duurzamer om te gaan met de schaarse ruimte. Daarnaast is deze taks ook een financiële compensatie voor maatschappelijke lasten zoals mobiliteit en de aanleg van nutsvoorzieningen. De belasting is dus algemeen te verantwoorden vanuit het oogpunt van duurzaam en rationeel ruimte- en energiegebruik.

“De ruimte in Dilbeek staat vandaag onder druk door enerzijds de stijgende oppervlakte aan bebouwde percelen en anderzijds de dalende hoeveelheid onbebouwde percelen”, verduidelijken schepenen Luc Deleu en Stijn Quaghebeur. “In onze gemeente bedroeg het gemiddelde percentage verhardingen 18,5%, dit is aanzienlijk meer dan het Vlaamse gemiddelde van 16% (in 2015). Dit heeft allemaal een enorme impact op zowel onze ecologische voetafdruk, het milieu als de leefbaarheid en kan leiden tot aanzienlijke water en droogte problemen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen aan lokale besturen sterk aangeraden om te gaan ontharden en extra verharding tegen te gaan. Ook bij de opmaak van het gemeentelijk klimaatactieplan zijn dit belangrijke doelstellingen.”

De belasting omvat alle meldings- of vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (met enkele uitzonderingen) die ervoor zorgen dat extra grondoppervlakte wordt ingenomen of waardoor waterinfiltratie moeilijker wordt dan in de bestaande toestand.

Grosso modo kan gesteld worden dat werken die geen verduurzaming tot gevolg hebben, belast zullen worden, bijvoorbeeld niet van vergunning vrijgestelde verhardingen, constructies, zwembaden of zwemvijvers en uitbreidingen (zowel bij woningen als bij andere recreatieve, bedrijfs-,… functies). De belasting kan zowel onder de vorm van een belasting per vierkante meter/kubieke meter als onder de vorm van een forfaitair bedrag.

De belasting is van toepassing op alle aanvragen of meldingen die vanaf 1 januari 2021 via het omgevingsloket ingediend worden en voor meer details wordt verwezen naar het reglement op de gemeentelijke website. De link is www.dilbeek.be/nl/belastingreglement-op-verharden-verbouwen-en-uitbreiden

 

Achtergrondinfo

Waarop is de belasting van toepassing?

• Het bouwen en/of uitbreiden van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en niet vrijgestelde bijgebouwen

• Het bouwen van openlucht zwembaden of aanleggen van een zwemvijver

• Het aanleggen van niet-vrijgestelde verhardingen

• Het plaatsen van aanbouwen, luifels, overkappingen.

Enkele uitzonderingen

• Herbouwen van gebouwen (zonder volume-uitbreidingen)

• Het isoleren van gebouwen

• Het oprichten van gebouwen en constructies door de gemeente Dilbeek, door de politiezone, brandweer en de hulpverleningszone van de gemeente Dilbeek, door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Dilbeek deel van uitmaakt, door de federale, gewestelijke, provinciale en OCMW overheden, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappij (in functie van het bouwen van sociale woningen) in het kader van het algemeen belang.

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 dec 2020
Roger Swalens
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 01 jan 2021
Sam Herremans | 06 dec 2020
Sam Herremans | 01 dec 2020

archief