PAJOTTENLAND - Vaccinatiecentra blijven operationeel in afgeslankte versie

C21

PAJOTTENLAND - Vaccinatiecentra blijven operationeel in afgeslankte versie

Vc_gooik_en_dilbeek
PAJOTTENLAND - Vaccinatiecentra blijven operationeel in afgeslankte versie - © Deschuyffeleer
 

De twee vaccinatiecentra Koornmolen (Gooik) en Royer (Dilbeek) van de eerstelijnszorgzone Pajottenland blijven alleszins ook in de nabije toekomst operationeel, zij het dan wel in een afgeslankte versie. Zo gaat er nu donderdag 9 september nog een ‘vrije’ sessie door voor mensen, die tot op heden nog niet waren gevaccineerd met een 1ste prikdosis. En stilaan wordt in het kader van de algehele vaccinatiecampagne in het land ook al werk gemaakt van het aanbieden van een 3de prik aan bepaalde risicopersonen.

Mooie cijfers

Populatiemanager Patrick De Rycker is alleszins best tevreden met de tot op heden bereikte resultaten.

“ Voor de 65-plusser is de kaap van 95 % voor de 1ste prik overschreden
Voor de 18-plussers missen we nog slechts 0,66 % om de 90 % voor de 1ste prik te behalen.
Voor de bevolking van 12 tot 100 jaar en meer heeft 88,13% een 1ste prik gekregen.
Van de totale globale bevolking is er reeds 75,25 % volledig gevaccineerd.

Het is inderdaad zo dat we de jongste weken vooral aandacht hebben voor de 12-17 jarigen, en de personen die om verschillende redenen van hun 1ste oproep voor vaccinatie geen gebruik maakten. Hoe we na 15 oktober zullen vaccineren is nog niet beslist”.

De 3de prik

“Wat de 3de prik betreft, gaat het hier vooral om personen met immuniteitsproblemen. Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en een studie van het Federaal Kenniscentrum heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Die personen maken hierdoor minder antistoffen aan. Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van die antistoffen en dan leiden tot een sterkere immuunrespons. Hierbij zou het gaan om een 3 à 400.000 patiënten. Het toedienen van die vaccins zou allicht al kunnen gebeuren vanaf eind deze maand. Voor die extra vaccinatie, die alleszins dit najaar zal plaatsvinden, zullen de dan nog beschikbare vaccinatiecentra worden ingezet. De betrokken patiënten zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en behandelende arts”, kijkt de populatiemanager vooruit in de relatief nabije toekomst.

Steeds volgens diezelfde populatiemanager komen voor een dergelijke 3de prik in aanmerking:

  • patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
  • patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • hiv-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
  • patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren
  • transplantatiepatiënten
  • patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen

Zorgpersoneel

“De IMC (Interministeriële Conferentie) heeft inmiddels ook de stand van zaken besproken van de acties om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel te verhogen. Zo werd een objectieve parameter opgemaakt voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ook hebben de koepels en beroepsorganisaties verschillende acties genomen om hun personeel aan te zetten zich te laten vaccineren. Er wordt momenteel ook een ontwerp van wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel voorbereid. De nodige adviezen zijn ook aangevraagd en worden nog deze maand verwacht”, aldus nog Patrick De Rycker.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 05 okt 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief