REGIO - Animal Rights wilt dat de jacht op hazen en konijnen stopt die beestjes staan al jaren op de rode lijst

C21

REGIO - Animal Rights wilt dat de jacht op hazen en konijnen stopt die beestjes staan al jaren op de rode lijst

Animal
Ingezonden foto
 
Volgens Joffrey Legon van Animal Rights staan hazen en konijnen al jaren op de rode lijst, maar toch worden ze nog dagelijks koelbloedig neergeknald door jagers. Elk dier heeft het recht op leven en welzijn, ook wilde dieren. Maar dat een dier die zich op de Rode Lijst bevindt, nog steeds bejaagd wordt, tart in 2021 alle verbeelding. Geef u stem en teken de petitie. U kunt ook steeds helpen door al uw percelen te laten inkleuren als verboden zone voor jagers.
 
Van 2014 tot 2020 zijn er, louter gebaseerd op de afschotcijfers van de jagers, meer dan 300.000 hazen en 230.000 konijnen gedood. Joffrey Legon, campagnecoördinator bij Animal Rights is woedend: “Alle data tonen aan dat deze dieren het slecht doen. Niet alleen Vlaanderen maar ook de buurtregio’s en andere Europese landen hebben te maken met een afnemende populatietrend. Ondertussen zitten jagers gezellig tienduizenden dieren koelbloedig neer te knallen.” Hazen en konijnen staan al sinds 2014 op de Vlaamse Rode Lijst. Vorig jaar werden deze dieren ook nog eens toegevoegd aan de geactualiseerde Rode Lijst in Nederland, een land dat qua natuur en landindeling zeer sterk op het onze lijkt. Toch lijkt die schrikbarende trend niet veel hoofden te doen keren. Animal rights vindt het onaanvaardbaar dat er gejaagd wordt op soorten die op de Rode Lijst staan en start daarom een petitie. U vindt deze op: https://www.animalrights.be/stop-de-jacht-op-rode-lijst-dieren
 
Joffrey Legon, campagnecoördinator bij Animal Rights: “Alle data tonen aan dat deze dieren het slecht doen. Niet alleen Vlaanderen maar ook de buurtregio’s en andere Europese landen hebben te maken met een afnemende populatietrend. Ondertussen zitten jagers gezellig tienduizenden dieren koelbloedig neer te knallen.”
 
GROTE ZORGEN
 
Rode Lijsten geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort in een bepaalde regio. Ondanks de recente toevoeging aan de Rode Lijst in Nederland onder een hogere categorie en de ondertussen al 7 jaar oude evaluatie van de situatie in België, zijn er geen intenties om de Rode Lijst in Vlaanderen op korte termijn te herzien. Wanneer een soort het zo opvallend slecht doet, zou je denken dat ernaar gestreefd wordt om een gunstige staat van instandhouding te bekomen. “Heel moeilijk als de nood van opvolging niet wordt ingezien en men de kop in het zand steekt.“, zegt Legon.
 
Minister Zuhal Demir geeft aan dat het nieuwe GLB, een gemeenschappelijk landbouwbeleid voor alle EU-lidstaten, zeker “kansen” zal bieden om het leefgebied van de haas te versterken. Adder onder het gras: die komt er pas in 2023. Deze belofte en andere initiatieven die vooral gebaseerd zijn op de goodwill van landbouwers, zijn een magere troost voor een actueel probleem.
 
OMGEKEERDE WERELD
 
De haas en het konijn bevinden zich in hetzelfde schuitje als de patrijs. Dit schattig akkervogeltje staat onder een nog hogere status op de Vlaamse Rode Lijst en toch wordt de soort nog steeds doorzeefd met hagel. Het is volstrekt contradictorisch om de jacht op een diersoort die zich op de rode lijst bevindt, te laten doorgaan. Legon: "Dieren die met uitsterven bedreigd zijn, neerknallen voor het plezier? Kan het nog absurder?"
 
INDICATOR VOOR POPULATIETREND
Wegens gebrek aan actuele wetenschappelijke opvolging en onderzoek, moeten we zelf een beeld proberen te vormen over de populatietrend van deze dieren. Maar de cijfers die we voorhanden hebben zijn op zijn minst twijfelachtig te noemen. De best beschikbare indicator voor de populatietrend en de densiteit van de haas en het konijn in Vlaanderen zijn de gerapporteerde afschotcijfers van de wildbeheereenheden zelf. Deze cijfers worden op geen enkele manier, door geen enkele onafhankelijke instantie met expertise gecontroleerd. Toch stelt het ANB (Agentschap Natuur en bos) dat de Rode Lijsten een objectieve en wetenschappelijke basis vormen voor het soortenbeleid in Vlaanderen.
 
Legon: “Als je daarnaast nog eens ondervindt dat de data voor haas en konijn waarop de Rode Lijst van 2014 gebaseerd is, net diezelfde dubieuze cijfers zijn, dan vraag je jezelf echt af hoe onverschillig er wel niet tegenover gestaan wordt.”
 
INSTANDHOUDING IN GEVAAR
Hoewel de zelfrapportage van de jagers dan wel geen onafhankelijke input biedt, hebben ze er alle belang bij dat er een “bejaagbare populatie” behouden wordt. M.a.w. : niet té veel doden zodat de jacht ook volgend jaar gewoon door kan gaan. De evolutie van de afschotcijfers zou bijgevolg een algemeen beeld moeten geven over de populatie.
 
Als we het afschot van konijnen van 2014, het jaar wanneer het dier op de rode lijst werd geplaatst, gaan vergelijken met het afschot van 2020 merken we dat er een populatieafname is van wel 60 procent! In vergelijking met Nederland, waar het dier een hogere indeling op de lijst krijgt, is dat de afgelopen 10 jaar 38 procent. Dit kaart de nood van actuele evaluatie aan. Van 2014 tot 2020 zijn er, louter gebaseerd op de afschotcijfers van de jagers, meer dan 300.000 hazen en 230.000 konijnen gedood. Legon: “Moet een dier als “uitgestorven” gecategoriseerd staan vooraleer er actie wordt ondernomen? Wanneer het dus te laat is?”
 
BAN DE JACHT
Elk dier heeft het recht op leven en welzijn, ook wilde dieren. Maar dat een dier die zich op de Rode Lijst bevindt, nog steeds bejaagd wordt, tart alle verbeelding.
 
Bij een afnemende populatie is het niet meer dan logisch om alle activiteiten die nefast zijn voor de instandhouding, te beletten. En zeker de plezierjacht op deze dieren, die geen enkel maatschappelijk nut heeft. U kunt ook steeds helpen door al u percelen te laten inkleuren als verboden zone voor jagers. U vindt een formulier ‘aanvraag tot wijziging van het jachtplan’ terug op de webpagina van de Vlaamse Overheid. Gelieve uw vraag tot wijziging bij voorkeur digitaal toe te sturen aan jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be.
 
 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 feb 2022
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 29 jan 2023

archief