Onderzoek naar PFAS aan de brandweerkazerne in DILBEEK: voorzorgen om blootstelling te vermijden

C21

Onderzoek naar PFAS aan de brandweerkazerne in DILBEEK: voorzorgen om blootstelling te vermijden

Schermafbeelding_2022-07-08_om_10
 

 De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft, net zoals voor andere brandweersites, een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweerkazerne in Dilbeek (de Heetveldelaan 8). Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en in het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal ‘no regret’-maatregelen (aanbevolen maatregelen) te nemen in een gebied rond die site.
Analyses van bodem en grondwater
In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de brandweerkazerne. 

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. 

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.” 
Blootstelling vermijden 
Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.  

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur is op de hoogte van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport inkijken. 

“Wij hebben vanuit de gemeente Dilbeek onmiddellijk de nodige maatregelen genomen,” zegt Willy Segers, burgemeester van Dilbeek, “Wij hebben alle betrokken inwoners geïnformeerd per brief en hebben op 7 juli reeds een informatiebijeenkomst voor de inwoners georganiseerd. Daar kregen zij een uitgebreide toelichting en kregen zij de gelegenheid om hun vragen te stellen.”

‘No regret’ - maatregelen (aanbevolen maatregelen)

(a) Op de site en in een zone van 100 m rond de site - te rekenen vanaf de perceelsgrens:

Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:

Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.

Eet geen eieren van eigen kippen.

Algemene bevolking:

Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.

(b)Op de site en in een zone van 500m rond de site: - met middelpunt peilbuis PB2:

Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.

Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.

Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater

(c)Oppervlaktewater:
Het oppervlaktewater van vijver van Park van Dilbeek mag niet gebruikt worden voor zwemmen of recreatie of andere doeleinden waarbij blootstelling aan water mogelijk is .

(d) Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.

Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

(e) Sint-Alenabos:

Het Sint-Alenabos blijft toegankelijk. 

Er wordt aangeraden om contact met losse grond te vermijden.

Daarom is de Zomerspeelplek in het Sint-Alenabos afgesloten. Er wordt nu onderzocht of deze Zomerspeelplek op een andere locatie in Dilbeek kan doorgaan. (De Zomerspeelplek aan de Bosstraat blijft open). 

Vragen
Burgers kunnen met al hun vragen terecht bij Wonen & Ondernemen op 02 451 68 70 of via wonenenondernemen@dilbeek.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 jul 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Piet Ronsijn | 24 nov 2023
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Redactie Editiepajot | 30 okt 2023
PenZine | 28 mrt 2023

archief