Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparking levert resultaten op

C21

Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparking levert resultaten op

Schermafbeelding_2022-11-10_om_09
 

Jaarlijks organiseert gouverneur Jan Spooren een overleg rond de impact van transmigratie in de omgeving van snelwegparkings, in Vlaams-Brabant. Hierop zijn vertegenwoordigers van de par- ketten, de federale en lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Agentschap Wegen en Verkeer aanwezig.

Transmigranten begeven zich vaak naar parkings langs de snelwegen om als verstekeling in vrachtwagens de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Dit fenomeen heeft in het verleden aanzienlijke problemen opgeleverd op vlak van overlast en veiligheid. “Met dit jaarlijks provin- ciaal overleg zochten we de afgelopen jaren met de verschillende partners naar oplossingen om deze complexe problematiek op een multidisciplinaire manier aan te pakken,” zegt provincie- gouverneur Jan Spooren. “De parkings sluiten was geen optie want dit zou, gezien de wettelijke rij- en rusttijden, het probleem enkel verplaatsen naar andere parkings of naar de dorpskernen. Ook omwille van economische redenen is het sluiten van een parking geen optie gezien de be- langrijke vervoersfunctie van onze autosnelwegen. Daarom kozen we voor een gecombineerde aanpak die onder andere inzet op een verbeterde inrichting van de parkings met afsluiting en veiligheidscamera’s, en door samenwerking aan te gaan met privéfirma’s voor de bewaking van de dienstenzones”, aldus de gouverneur.

Op 8 november overlegden de verschillende partners opnieuw rond dit thema in het provincie- huis te Leuven. Zowel het gedetailleerde cijfermateriaal als de vaststellingen en analyses van politie en parket geven aan dat de overlast als gevolg van transmigranten op snelwegparkings in Vlaams-Brabant substantieel is verminderd. Er werden in het afgelopen jaar beduidend minder meldingen en klachten ontvangen of vaststellingen gedaan. Het aantal onderscheppingen van transmigranten ligt beduidend lager in 2022 (83 t.e.m. 30/9/22 tegenover 357 in 2021 en 417 in 2020). Ook het aantal meldingen door de politie ligt exponentieel lager (31 t.e.m. 20/10/22 te- genover 211 in 2021 en 313 in 2020)

“Er kan dus geconcludeerd worden dat de genomen maatregelen een positief effect hebben gehad”, zegt een tevreden gouverneur Spooren. “Tezelfdertijd beseffen we heel goed dat de pro- blematiek van transmigratie nog steeds actueel blijft, en dat onze multidisciplinaire aanpak on- verminderd moet worden voortgezet”, aldus nog de gouverneur. In die zin is het dan ook belang- rijk dat het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft bevestigd dat het raamcontract met privé bewakingsfirma’s wordt verlengd, en dat een aantal reeds eerder be- sliste infrastructurele maatregelen op parkings in Vlaams-Brabant verder worden uitgevoerd. Voor de herinrichting van de parking in Boutersem worden studies rond waterbuffering uitge- voerd en in het kader van de herinrichting van de parking in Groot-Bijgaarden wordt momenteel gewerkt aan bijkomende camerabewaking. Ook voor de dienstenzones in Peutie, Everberg, He- verlee en Walshoutem worden de parkings afgesloten met hekwerk of wordt het hekwerk ver- nieuwd. Daarnaast werden er extra opruim-/kuisbeurten van de omgeving georganiseerd.

Tot slot kan worden vermeld dat de aanwezige organisaties het belang van zo’n provinciale bij- eenkomst benadrukten, en volmondig akkoord waren om dit op jaarlijkse basis te blijven organiseren.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 nov 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

marc Sluys | 21 mrt 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief