DILBEEK - Actie tegen schrappen subsidies ontwikkelingssamenwerking

C21

DILBEEK - Actie tegen schrappen subsidies ontwikkelingssamenwerking

Dd1c66ea-5bc1-46f5-8294-a0e6c3663d47
 
8fbb1eb7-e9bd-4706-b4a1-36b76517e5bc
E3c46f6e-0f19-4346-9009-f5409c52b792
 

Vanavond werd er vanaf 19.30 u bij de ingang van het Dilbeekse gemeentehuis actie gevoerd tegen de beslissing van de Dilbeekse meerderheid om de Raad voor internationale samenwerking (R.I.S.) te kortwieken. 

Oud-raadslid en lid van de R.I.S. Jan Margot geeft enige toelichting.

 

De Dilbeekse Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) stuurde op 29 september een constructieve briefnaar het gemeentebestuur, om aan te dringen om de erkende adviesraden niet overboord te gooien.

“We begrijpen niet waarom erkende adviesraden, die al bijna een halve eeuw hun strepen hebben verdiend, niet langer hun rol zouden mogen blijven spelen: …jeugdraad, cultuurraad, sportraad, seniorenraad, sociale raad, middenstandsraad, R.I.S. en tal van wijkraden In al die inspraakorganen zijn zeker 500 Dilbekenaren actief en het zou zonde zijn als dit inspraakmodel zou teloorgaan.
Wij pleiten er dus voor om - naast het voorgestelde participatiemodel- niet alleen de twee decretaal geregelde adviesraden te laten bestaan, maar ook de andere raden hun rol te laten spelen.
De Raad voor Internationale Samenwerking (in 1982 opgericht als “Derde Wereldraad”) is een belangrijk platform voor internationale samenwerking.
De adviesraad omvormen tot een gewone vereniging is geen goede oplossing. De gemeente verliest dan een gesprekspartner en overlegorgaan. Dat zou ook de continuïteit hypothekeren van de projecten die de leden van de R.I.S. hebben opgezet in derdewereldlanden.
Deze projecten dragen ook het profiel uit van Dilbeek in de wereld. De leden van de R.I.S. halen zelf de niet geringe gelden en de middelen op voor hun projecten. De gemeentelijke bijdrage die deze inzet aanvult is een aanmoediging voor de Dilbeekse initiatiefnemers en hun projecten. Deze kleinschalige projecten dragen bij tot meer welzijn van mensen, hier en in de rest van de wereld. Zij blijven gemeentelijke aandacht en aanmoediging verdienen.
De gemeentelijke subsidiëring en logistieke ondersteuning van onze 20 projecten en initiatieven moeten in de toekomst mogelijk blijven.

Voor de realisatie van dit alles wil de R.I.S. als platform voor internationale samenwerking ook verder samenwerken en overleggen met de gemeentelijke administratie. Het is evident dat de R.I.S. deze rol best kan spelen als erkende adviesraad, die de gemeente kan bijstaan met deskundig advies inzake nieuwe of bestaande beleidskeuzes, zoals bijvoorbeeld de concrete opvolging van de normen als Fairtrade-gemeente.
Als erkende adviesraad met statuten en huishoudelijk reglement kan de R.I.S. een forum blijven voor alle projecten van Dilbeekse verenigingen, die ijveren voor de meest kwetsbaren hier en in de wereld of die zich bezig houden met duurzaam ondernemen in Dilbeek. 
Samengevat: wij willen zeker geen afbreuk doen aan de voorstellen van een nieuw
participatiebeleid, maar wij vragen dat de Raad voor Internationale Samenwerking een door de gemeente erkende raad blijft met een vaste link met het gemeentebestuur. Deze nadrukkelijke vraag werd unaniem goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 28 september 2022.”

 

Het duurde meer dan twee maanden - tot 6 december - eer er een antwoord van de gemeente kwam …

Dat kwam over als een koude douche. Een citaat uit het kille antwoord:

 

“Gezien de negatieve budgettaire context (energiecrisis, inflatie, naweeën van corona, Oekraïnecrisis, …) wordt ook onze gemeente gedwongen de tering naar de nering te zetten en dienden budgetten verminderd te worden. Vorige week werd deze budgettaire oefening door het college van burgemeester en schepenen afgerond. Binnen het ruime pakket aan budgettaire maatregelen is door het college ook beslist dat de jaarlijkse pot subsidies (€ 65.000/jaar) die aangewend werd voor verenigingen die werken rond Noord-Zuid initiatieven en internationale solidariteit vanaf 2023 geschrapt wordt. Initieel werd de financiële ondersteuning die de gemeente hiervoor bood gecompenseerd door federale subsidies. Door de jaren heen verdwenen deze federale subsidies echter, waardoor dit een aanzienlijke netto-uitgave werd in het gemeentelijk budget. Het college is van oordeel dat in de huidige budgettaire context het niet tot de taken van een lokale overheid behoort om deze initiatieven te blijven subsidiëren.

 

In een poging om het tij te keren heeft Karel De Ridder namens de oppositie een amendement ingediend, dat vanavond tijdens de gemeenteraad ter stemming wordt gelegd. Hopelijk inspireert de Warmste Week de gemeenteraad om dit amendement goed te keuren, besluit Jan MARGOT -

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 dec 2022
Guido van Cauwelaert
Guido van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 01 feb 2024
Marc Sluys | 01 feb 2024

archief