De verkeersongevallencijfers voor Vlaams-Brabant zijn bemoedigend

C21

De verkeersongevallencijfers voor Vlaams-Brabant zijn bemoedigend

Fietssnelweg_f3__1_
Fietssnelweg, foto provincie Vlaams-Brabant
 
Tweemaal per jaar organiseert provinciegouverneur Jan Spooren een Strategisch Overlegplatform Verkeersveiligheid (SOV). Dit overlegplatform analyseert de verkeersveiligheid in Vlaams-Brabant, en formuleert ook beleidsadviezen. Daarnaast focust men op de uitwisseling van goede praktijken inzake verkeersveiligheid. In dit overlegplatform zetelen vertegenwoordigers van politionele, gerechtelijke en bestuurlijke overheden, net als belangengroepen en belangrijke inhoudelijke experten en partners.
 
Uit de analyse van de cijfers blijkt dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in Vlaams-Brabant gestaag daalt, en sinds 2009 met 21,5% gedaald is (van 4.000 naar 3.140). Ook het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde met liefst 30% over de laatste 5 jaar. Volgens VIAS hebben deze goede resultaten zeker te maken met het feit dat wagens steeds vaker zijn uitgerust met rijhulpsystemen, die aanrijdingen voorkomen. Maar ook de toename van het aantal trajectcontroles en de afschaffing van de tolerantiemarges bij bepaalde snelheidscontroles
hebben een gunstige invloed op het gedrag van de autobestuurders. Ook bij fietsers zien we significante verhoging van de verkeersveiligheid, en stelt Fietsberaad Vlaanderen vast dat er in onze provincie een daling is van 40% van het aantal dodelijke fietsongevallen per afgelegde kilometer. Verder onderzoek is nodig, maar waarschijnlijk werpen de verhoogde investeringen in nieuwe afgescheiden fietsinfrastructuur en de
toegenomen aandacht voor het fietsverkeer in de kernen (fietsstraten, zone 30) eindelijk hun vruchten af. Ook lijkt het aangewezen de verhoogde investeringen in fietssnelwegen door te trekken in de volgende jaren.
Jan Spooren, de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, is tevreden met deze positieve evoluties, alhoewel het duidelijk is dat er nog veel werk op de plank ligt. “Ondanks het erg drukke verkeer in onze provincie blijft de verkeersveiligheid verbeteren, en dat is dankzij de inspanningen

van de vele partners. Maar veiligheid op onze wegen, fietspaden en voetpaden moet ook in de komende jaren voor iedereen een prioriteit blijven, met specifieke aandacht voor sensibilisering en infrastructuur. Als gouverneur zie ik het als mijn rol om alle actoren verder te sensibiliseren, maar ook om de dialoog en samenwerking tussen hen te stimuleren”, besluit de gouverneur. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mei 2024
Marc Colpaert/Marc Sluys
beeld Vlaams Brabant
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 03 jul 2024
Marc Sluys | 24 jun 2024

archief