DILBEEK - Zuid-Afrikanen uit Stellenbosch op leerbezoek

C21

DILBEEK - Zuid-Afrikanen uit Stellenbosch op leerbezoek

Zuid-afrika
 

Vanavond, dinsdag, zijn op het gemeentehuis van Dilbeek drie Zuid-Afrikanen ontvangen die in Stellenbosch actief werken aan de uitbouw van het jeugdwerk, Aids- en drugpreventiebeleid. Zij zorgden de afgelopen maanden voor de uitbouw van het vakantieprogramma, de cursus voor drugpreventie-adviseurs, de samenwerking met de jeugdraad om het gemeenschapscentrum in Franschhoek uit te bouwen. Het trio verblijft hier in Dilbeek tijdens de paasvakantie in het raam van de samenwerking Dilbeek-Stellenbosch. Franschhoek is een deelgemeente van Stellenbosch en is verbroederd met Dilbeek.

De drie Zuid-Afrikanen zijn

  • Mevrouw Michelle Aalbers, sectorverantwoordelijke stad Stellenbosch, (28/04/1970)
  • Mevrour Nombulelo Ntsunguzi, voorzitster jeugdraad (professioneel: opbouwwerker aan de West-Kappprovincie) (08/08/1976)
  • Mevrouw Nolulamo Lydia Cedile, medewerker sociaal departement stad Stellenbosch, (06/04/1957)
 Het trio verblijft in Dilbeek om na te gaan hoe wij het hier aanpakken. Zij bezoeken onder meer de Vereniging voor Alcohol en Drugpreventie, de organisatie ‘Sensoa’ die aan Aids-preventie doet in Vlaanderen, een organisatie van straathoekwerkers in Brussel en een centrum in Gent die zich richt tot jongeren met problemen. Ook de uitbouw van onze kinder- en jeugdwerking komt uitgebreid aan bod: Jeugd & Stad zal hen een korte basisopleiding geven die animatoren in het jeugdwerk voorgeschoteld krijgen en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking komt met hen bespreken hoe de uitbouw van een gelijkaardige werking in Franschhoek mogelijk kan worden gemaakt.
 
De uitbouw van een recreatieve jeugdwerking zal niet evident zijn: in Zuid-Afrika verstaan ze onder jeugdwerk de groep jongeren vanaf 15 jaar en de focus ligt er voornamelijk op arbeidsbemiddeling en opvoeding. Toch ondervinden ze een nood aan de opvang van jongeren onder 15 jaar.
 
 
Nog samenwerkingen
 
Vanuit Dilbeek lopen er verschillende samenwerkingen met Stellenbosch: 
het jumelagecomité maakt culturele reizen en de werkgroep ‘Projecten Franschhoek’ geeft steun aan de soepkeuken en de kribbe voor de mensen van de krottenwijk.
Daarnaast is er de gemeentelijke werkgroep Stellenbosch die samen met het stadsbestuur van Stellenbosch sleutelt aan de jeugdwerking, AIDS- en drugspreventie. Bij deze werkingen staat de inspraak van de plaatselijke bevolking centraal. Tot voor kort was er in geen sociale dienstverlening vanuit de stad voorzien. Een van de realisaties van de voorbije samenwerking is de opstart van een sociaal departement en een jeugdraad, een opleiding voor drugpreventie-adviseurs en een vakantieprogramma om de kinderen van straat te houden. Het ontbreekt de stad evenwel aan financiële middelen om snel een minimum aan sociale voorzieningen uit te bouwen: de belastingen die in de toeristische sector worden geheven gaan naar nog armere Zuid-Afrikaanse provincies.
 
Dilbeek en ontwikkelingssamenwerking
 
De stedenband met Stellenbosch past in een convenant die Dilbeek heeft afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap. Hiervoor ontvangt de gemeente een jaarlijkse subsidie. Voor de samenwerking met Stellenbosch gaat het niet meteen om grote bedragen: er kan jaarlijks om en bij de 10.000€ geïnvesteerd worden. Belangrijker is het veranderingsproces dat op gang wordt gebracht en dat de gelden efficiënt besteed worden. Zowel de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten als de Vlaamse Gemeenschap zien er op toe dat Dilbeek de middelen gebruikt waarvoor ze bestemd werden.
 Behalve de bijdragen van de belastingbetaler ontvangt de Vlaamse Gemeenschap een belangrijke dotatie van de nationale loterij voor de uitwerking van dit beleid. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap wordt ook gebruikt voor het Afrika Filmfestival, de Fair Trade Week en het Vijverfestival, voor die dingen waarbij de mensen worden geïnformeerd over het Zuiden.
 Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft een ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking en geeft aan de Raad voor Internationale Samenwerking een subsidie. Samen komt dit neer op 0,34% van de gemeentebegroting.
 
Zuid-Afrikaans werkbezoek
 
Zuid-Afrika is gekend voor de prachtige natuurparken en de wijngaarden in en rond de universiteitsstad Stellenbosch, een stad van meer dan 100.000 inwoners.
Als toerist valt het niet meteen op, maar het is een land van extreme ongelijkheid: ondanks de enorme welvaart kent het land armoede die gelijkstaat aan die van andere Afrikaanse landen. Die armoede komt voornamelijk voor bij de zwarte en grootste bevolkingsgroep! De apartheid is officieel afgeschaft sinds 1994 maar bijna vijftien jaar later tracht een groot deel van de zwarte bevolking dagelijks te overleven.
 
Volgens 11.11.11. krijgen arbeiders op de wijnlanderijen in Stellenbosch 40 rand per dag (3,20€). Dit lijkt voor sommigen een redelijk bedrag maar de levensduurte is te vergelijken met die in Dilbeek! Daarbij trekt de regio rond Stellenbosch heel wat arme seizoenarbeiders aan die er zich voorgoed vestigen in de hoop er ooit werk te vinden. De meeste van hen wonen in houten barakken en beschikken niet over sanitaire voorzieningen.
Landarbeiders die tewerkgesteld worden op de wijngaarden moeten proberen te schuilen als het vliegtuig de druiven besproeit met pesticiden. Even later plukken ze – vaak met de blote hand – dezelfde druiven, die nog nat zijn van de pesticiden. Beschermende kledij is er alleen voor wie een vast contract heeft, tijdelijke arbeidsters hebben die luxe niet. Allemaal ademen ze gifstoffen in. Velen onder hen hebben aandoeningen aan de luchtwegen. De meeste landarbeidsters verdienen te weinig om het transport naar het ziekenhuis te betalen. Dat is bovendien telkens een lange rit. Dan missen ze een werkdag en ook het loon voor die dag. Het is de schuld van de supermarktketens, zeggen de werkgevers. Die oefenen druk uit op de prijzen, omwille van de onderlinge concurrentieslag. De prijzen dalen, waardoor minder loon overblijft voor de landarbeiders. Aldus 11.11.11.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 mrt 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 22 apr 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 12 apr 2024
Marc Sluys | 30 mrt 2024
Marc Sluys | 25 mrt 2024

archief