PAJOTTENLAND – Straffen op inbreuken op coronaregels zijn geen lachertje

PAJOTTENLAND – Straffen op inbreuken op coronaregels zijn geen lachertje

Inbreuken_worden_beboet
PAJOTTENLAND – Straffen op inbreuken op coronaregels zijn geen lachertje - © Deschuyffeleer
 

Zoals eerder al bekend hangen er zware straffen boven de hoofden van zowel bedrijven als particulieren die zich niet aan de coronamaatregelen houden. De parketten hebben daarbij alsnog de mogelijkheid een minnelijke schikking voor te stellen of de overtreders voor de rechtbank te dagen en hen daar zien veroordeeld te worden tot zware geldboetes en zelfs gevangenisstraffen. Het parket van Halle-Vilvoorde, ook bevoegd voor de gemeenten in het Pajottenland, heeft al enkele dagen geleden duidelijk gesteld alleszins die strenge houding te zullen aannemen bij het vervolgen van hen die zich niet aan de regels houden en door de politie in overtreding werden genomen.

Inzake de beperkingen rond mobiliteit zijn er ook al strengere richtlijnen gekomen omdat de aanpak via sensibilisering geen of onvoldoende resultaat oplevert. Vanuit het politiebestel bleek het aantal verwittigingen bij overtredingen immers zodanig gegroeid te zijn dat de overheid er van uit gaat dat enkel het opstellen van processen verbaal met in het kielzog een fikse financiële boete nog de overtredingen kan een halt toeroepen. “Wie de richtlijnen thans overtreedt, doet dat bewust en kwaadwillig” luidt de boodschap. “De fase van sensibilisering behoort dus tot het verleden”.
Zo is er ook in de schoot van de lokale politie Pajottenland (Bever - Galmaarden - Gooik - /Herne - Lennik - Pepingen) in het kader van de beperkingen op de verplaatsingen een overeenkomst ontstaan met het parket van Halle-Vilvoorde. Die overeenkomst stipuleert dat “er wordt op toegezien dat de gemotoriseerde verplaatsingen van thuis naar parken, bossen en domeinen de 10 km niet overschrijden. De politie Pajottenland roept dan ook iedereen op die richtlijn op te volgen en verwittigt dat zij zal overgaan tot controles zowel aan de betrokken locaties als op de wegen”.
 
“Het klopt dat er op dat vlak een afspraak werd gemaakt tussen politie en parket om processen verbaal op te stellen dat nog door een magistraat zal beoordeeld worden. De 10 km is een richtgetal, een overlegde interpretatie van het begrip “in je buurt” uit het Ministerieel Besluit maar is dus geen nationale regel” aldus Gilles Blondeau, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde.
 
Om een zekere uniformiteit in het vervolgingsbeleid van de parketten over gans het land te bewerkstelligen heeft het College van Procureurs-Generaal recent voorgeschreven dat “wie daarenboven de regelgeving nopens de samenscholing niet respecteert riskeert concreet een boete van 250 euro. Datzelfde bedrag is ook weggelegd voor degene die een niet-essentiële verplaatsing maakt. Wie een minnelijke schikking niet aanvaardt, wordt zonder uitzondering gedagvaard voor de correctionele rechtbank”.
 
Vanuit het politiebestel is overigens deze morgen bij monde van de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie nog de vraag gerezen om het begrip van een niet-essentiële verplaatsing inhoudelijk duidelijk te omschrijven onder meer en vooral inzake de afstand. Hij verwees daarbij naar het 1-regel-model in Frankrijk waar geldt: 1 km – 1 persoon – 1 uur. Allicht komt die vraag morgen te berde op de geplande zitting van de Nationale Veiligheidsraad.
 
Overzicht van de thans meest recente gangbare regels die de overheden willen gerespecteerd zien:
 1. Sinds woensdagmiddag 18 maart geldt de algemene regel zoveel mogelijk thuis te blijven.
 2. De social distance-regel van minimum 1,5 m moet overal gerespecteerd worden.
 3. Je mag enkel buitenkomen om te gaan werken, een verplaatsing te maken in het kader van het werk, naar de voedingswinkel, de dokter, de apotheek, het postkantoor, de bankautomaat, het benzinestation te gaan en hulp te bieden aan minder zelfredzame personen.
 4. Fysieke activiteit in de buitenlucht, zoals wandelen, joggen en fietsen, is toegestaan maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met één vriend/vriendin.
 5. Samenscholingen buiten het gezin zijn verboden.
 6. Geen bijeenkomsten, ook geen kleinschalige, niet binnen, ook niet in open lucht.
 7. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven dicht met uitzondering voedingsmiddelen, apotheek, dierenvoeding en krantenwinkels. Online bestellingen en leveringen kunnen nog wel.
 8. Cafés, restaurants en nu ook kapperszaken zijn gesloten. Ook het terrasmeubilair moet verwijderd worden
 9. Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn, nl. max. 1 klant per 10 vierkante meter gedurende max. 30 minuten, zodat je steeds een veilige afstand van 1,5 m kan bewaren.
 10. Ook in kleinere winkels, take aways en bij de apotheker dient een wachtrijenbeleid gevolgd te worden, zodat ook hier de veilige afstand van 1,5 m kan gewaarborgd worden.
 11. Alleen gaan winkelen wordt heel sterk aanbevolen
 12. Nachtwinkels kunnen vanaf het openingsuur tot 22.00 u open blijven, in en rondom de winkel dienen de regels van veilige afstand (1,5 m) gevolgd te worden.
 13. Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer.
 14. De gemeentelijke speeltuinen zijn gesloten.
 15. In alle scholen zijn de lessen opgeschort en wordt er aan opvang gedaan. Er is noodopvang voor kinderen van ouders die in de medische en gezondheidssector werken, instaan voor de openbare veiligheid en/of werken en wiens kinderen alleen door ouderen kunnen opgevangen worden.
 16. Het is niet de bedoeling dat je thuis werkt en de kinderen toch naar de opvang brengt
 17. De bibliotheken werken met reservaties. Reserveren kan telefonisch, via mail of online. Reservaties worden klaargemaakt en kunnen op afspraak opgehaald worden.
 18. Containerparken en recyclageparken zijn gesloten.
 19. Huis-aan-huis-ophalingen van afval gaan door.
 20. De ophaling van papier wordt op vele plaatsen opgeschort.
 21. Alle sport- en vakantiekampen in de paasvakantie worden afgelast.
 22. Het openbaar vervoer blijft rijden, zij het dat ook hier de regels van veilige afstand moeten gerespecteerd worden.
 23. Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april 2020.
 24. Grote markten in het algemeen zijn niet toegelaten. Enkel het opstellen van kramen uit de voedingssector is dat wel. Een gezonde afstand onderling is noodzakelijk en de social distance dient ook hier te worden gerespecteerd.
Ook het Nationaal Crisiscentrum stelt zich hard op tegenover mensen die het nog altijd niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. “Het is ongehoord om nog te moeten vaststellen dat door een aantal personen deze periode wordt aanzien als een soort van alternatieve vakantie. Ondanks de beginnende lentezon is het nu niet het moment om met vrienden te gaan rondhangen. De basisregel is heel eenvoudig: blijf zoveel mogelijk thuis”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief