HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer

HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer

1_vormsel_herne_sept_2020__48_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer - © Deschuyffeleer
 
Vormsel_herne_sept_2020__1_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer - © Deschuyffeleer
 
Vormsel_herne_sept_2020__8_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer - © Deschuyffeleer
 
Vormsel_herne_sept_2020__16_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer - © Deschuyffeleer
 
Vormsel_herne_sept_2020__22_
HERNE/BEVER/GALMAARDEN - Uitgestelde vormselviering moest ook afrekenen met guur herfstweer - © Deschuyffeleer
 

De in mei uitgestelde vormselviering voor 115 vormelingen uit de parochies van Bever, Galmaarden en Herne kon dan toch haar beslag krijgen. In de St-Petrus en Pauluskerk in het centrum van Herne waren het de vormheer en  gewezen deken en thans pastoor van Halle Raymond Decoster die samen met federatiepastoor Kris Meskens de vormelingen en hun familie mocht ontvangen.

Het vormsel, in het Latijn confirmatio of bevestiging, is het sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is samen met het doopsel, de eucharistie, de verzoening of biecht, de ziekenzalving, de wijding en het huwelijk één van de zeven sacramenten. Met het vormsel hernieuwen de vormelingen de doopbeloften en wordt van hen verwacht effectief toe te treden tot de groep van levende getuigen van Jezus. Het vormsel is ‘geen verplichting’ maar een vrije keuze die ouders en kind samen maken.

Nog steeds door de coronacrisis is het evenwel geen gebruikelijke gezamenlijke viering zoals de voorgaande jaren geworden. Naar de maatstaven van coronaproof werd  iedere vormeling afzonderlijk verwacht met een zeer beperkte familiekring. Voor iedere vormeling werd het dan ook een ingekorte versie van haar of zijn vormselviering. En naast het coronavirus waren jammer genoeg ook de weergoden de vormselviering in Herne-centrum niet bijster goed gezind.

De belangrijkste symbolen en symboolhandelingen bij het vormsel zijn de handoplegging. de zalving en de bezegeling.  De handoplegging door de vormheer betekent ‘God beschermt je,  God zegent je en is je nabij en God geeft je de opdracht als christen te leven’.

Het zalven van de vormeling houdt in dat de jonge christen op eigen verantwoordelijkheid kiest om Jezus te volgen.  En zoals zalf het lichaam kan doordringen, zo doordringt ook de Heilige Olie met haar kracht de Geest van de jonge gelovige. Bij het vormsel zegt de vormheer dan ook 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods'. Daarbij maakt hij een kruisteken op het voorhoofd van het kind. Wie gevormd wordt, krijgt dan ook het persoonlijk zegel van God op zijn voorhoofd. Zoals een zegel de echtheid van een tekst garandeert, zo stelt God zich nu ook garant voor de vormeling. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 16 okt 2020
Marc Colpaert | 16 okt 2020

archief