VOLLEZELE - Het Burgerplatform overhandigde hun dossier op het gemeentehuis om tal van graven te redden

VOLLEZELE - Het Burgerplatform overhandigde hun dossier op het gemeentehuis om tal van graven te redden

Editie_galmaarden_vanderplasschen_3__kopie_
Patricia(met de bundel RIP) en zus Martine Vanderplasschen samen met Marleen De Clus staan op het punt om het dossier te overhandigen. - Foto Marc Colpaert
 
Het Burgerplatform 'Red Begraafplaats Vollezele' overhandigde op donderdagavond op het gemeentehuis van Galmaarden, het volledige dossier van hun actie, voor het behoud van de niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats, van het landelijke Vollezele. Ze hopen dat het College van Burgemeester en Schepenen hun vraag om het op de agenda van de volgende gemeenteraad te brengen, ontvankelijk verklaart.
 
Het Burgerplatform 'Red Begraafplaats Vollezele' vraagt dus een virtuele dialoog met het gemeentebestuur. Het is een tijdje geleden dat jullie nog van ons hoorden, maar achter de schermen hebben wij niet stil gezeten, laat men ons weten. Ze  bleven druk bezig met het verzamelen van handtekeningen voor hun goede zaak. Er werden naar hartelust handtekeningen geplaatst, online en op een papieren petitie (die we door Corona op 1  november jammer genoeg hebben moeten staken). Bijkomend startten wij een handtekeningenactie, waar wij steun vroegen bij Galmaardenaren, om ons burgerinitiatief te ondersteunen en onze zaak zo hopelijk opnieuw op de agenda van de volgende Gemeenteraad van 30 maart te krijgen. 
Dit dossier overhandigen we op donderdag 4 maart 2021 plechtig aan de Algemeen Directeur Kristof Andries om het over  te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen in een symbolische grafzerk. Waar ons actiecomité aanvankelijk uit enkelingen bestond zijn wij uitgegroeid tot een heus burgerplatform dat wil  ijveren voor het behoud van de niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats van Vollezele waar – met de huidige  toestand dus zonder de geplande ontruiming - nog voor 60 jaar plaats is om begravingen te organiseren.
We beseffen dat er dat bewuste Vlaamse decreet van 2004 is dat o.a. stipuleert dat een niet-geconcedeerd graf,  minimum 10 jaar grafrust krijgt en daarna ontruimd MAG worden, maar NIET MOET worden. Vandaar dat wij het gemeentebestuur van Galmaarden willen vragen, gesteund door vele Galmaardenaars en ook andere sympathisanten daarbuiten, terug te komen op de beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2019 en de  ontruiming die voor 15 november 2021 gepland is, tegen te houden. Zo blijft er tijd om samen in dialoog te gaan om  naar een betere oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden. 
 
De gemeente Gooik toont dat het anders kan
 
Zo vragen we de mogelijkheid om de niet-geconcedeerde graven te behouden, zoals bvb. in het naburige Gooik het geval is. Wij vroegen even bevestiging aan Michel Doomst, burgemeester van Gooik. "Het is inderdaad zo dat wij in Gooik onze overleden mensen laten liggen op de verschillende begraafplaatsen. Alleen als er echt een probleem is qua voldoende ruimte, gaan we over tot het wegnemen van oude graven. Op onze kerkhoven kan men dan ook nog tal van oude graven van onze dierbare parochianen terugvinden", aldus Doomst.  
Tweede optie zou zijn, deze graven te 'regulariseren' als een soort nieuwe concessie. In de jaren 70 en 80 werd er namelijk nog niet over betalende concessies gesproken, enkel over begravingen in volle grond en in een aangekochte  grafkelder. 
En als derde optie: op de plaats van het graf van onze dierbare overledene een onderhoudsvriendelijk  gedenksteentje met naam, geboorte- en sterfdatum opdat het graf niet in de anonimiteit zou verdwijnen. 
Het weze duidelijk: het gaat hier geenszins over particulier belang maar over het algemeen belang voor alle Groot Galmaardenaren (en ook voor heel wat uitwijkelingen die nog familie op de begraafplaatsen liggen hebben). Want  uit mails die we mochten ontvangen, werd duidelijk dat ook mensen uit Galmaarden en Tollembeek bij onze  burgervader en op de gemeente zijn gaan aankloppen, om de ontruiming op hun begraafplaats tegen te houden. Maar aan deze individuele vragen werd jammer genoeg geen gehoor gegeven. Vandaar dat wij in Vollezele niet anders konden dan ons te verenigen om gehoord te worden. En we hopen DAT we gehoord worden… Jullie toch ook ?!? 
 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 mrt 2021
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 08 apr 2021

archief