GALMAARDEN - De kerk gezien vanuit het standpunt van de gemeente

C21

GALMAARDEN - De kerk gezien vanuit het standpunt van de gemeente

Editiepajot_galmaarden_kerk_puin_foto_marc_colpaert
Foto Marc Colpaert
 
Ludo Van Paepegem en het college van Galmaarden hebben met verbazing de voorstelling van zaken gelezen omtrent het kerkgebouw van Galmaarden, dat te vinden was in enkele artikels, die we de laatste dagen publiceerden. Ze willen toch graag eens alles op een rijtje zetten, zie hieronder wat ze te vertellen hadden.
 
 
 
Elk gemeenteraadslid kan cijfers opvragen aan de administratie en elk gemeenteraadslid kan op voorhand vragen voor de gemeenteraad indienen. Vragen over precieze bedragen die niet op voorhand worden ingediend maar op de gemeenteraad zelf worden gesteld, worden gewoonlijk achteraf beantwoord. Dat is de gewone gang van zaken, en het is dus verwonderlijk dat jullie naar aanleiding daarvan beweren dat niemand weet hoeveel geld er over is.(zie ons vorig artikel over de kerk,red.)
 
Zoals jullie zelf schrijven, heeft de gemeente in 2015 een bedrag van 3,8 miljoen euro ontvangen van de kerkfabriek. Dat bleef over van het oorspronkelijke verzekeringsbedrag, na afsplitsen van het deel voor de inboedel, na de noodzakelijke instandhoudingswerken, en na de vergoedingen voor de selectie van een ontwerper en voor het ontwerp van een herstel van het kerkgebouw. Dat project voor herstel werd door de kerkfabriek stopgezet op vraag van het bisdom. De gemeente werkt nu aan de herbestemming van het kerkgebouw en streeft ernaar om een vergelijkbaar bedrag te gebruiken als het ontvangen bedrag. Afhankelijk van welke activiteiten in het kerkgebouw worden ondergebracht of in het Baljuwhuis, zal de besteding in het kerkgebouw natuurlijk variëren, en de keuzes voor inrichting zullen we laten afhangen van de behoeften en niet van het ontvangen bedrag. Daarom hebben we in ons meerjarenplan voor dit project 4 miljoen euro voorzien. Aan een oriënterende studie ondersteund door minister Bourgeois werden ± 5000 euro eigen middelen besteed. Aan de begeleiding van het lopende project door Haviland werd al ± 8000 euro besteed. De teller van de bestedingen staat dus op ± 13000 euro.

Ter herinnering:

 

Van 2008 tot 2016 heeft de kerkraad op vraag van het bisdom gewerkt aan het herstel van een kerkgebouw. Nadat het bisdom besloot het kerkgebouw niet als kerk te behouden, werd het gebouw in 2016 afgesteld voor de eredienst en kwam het ter beschikking van zijn eigenaar, de gemeente.

 

Vanaf 2016 tot nu werkt de gemeente aan de herbestemming van het gebouw. In een eerste fase werd met subsidies van minister Bourgeois een voorstudie uitgevoerd die een aantal ruimtelijke keuzemogelijkheden opleverde. Op basis van één van die voorstellen, dat het kerkgebouw en het Baljuwhuis samen bekijkt, hebben wij een startvoorstel gedaan, waarbij het kerkgebouw zal dienen voor een aantal activiteiten van ontmoeting, recreatie en informatie. Het gemeentebestuur heeft Haviland aangesteld om ons te begeleiden in de daaropvolgende fasen. In het verkiezingsjaar werd geen participatietraject omtrent de kerk opgestart.

 

In deze bestuursperiode werd een werkgroep opgericht waar de gemeentediensten en de 4 gemeenteraadsfracties aan deelnemen. Haviland vervolledigde de wensbeschrijving met de bijdragen van deze werkgroep en door een aantal participatie-momenten. Na publicatie van de wensbeschrijving dienden 10 ontwerpers een kandidatuur in. Daaruit kozen we er 5, op basis van hun eerdere realisaties. Intussen werkte Haviland een technisch bestek af, dat nu op de gemeenteraad werd goedgekeurd.

 

In de komende paar maanden kunnen de 5 geselecteerden een voorontwerp indienen, waaruit dan deze zomer 1 ontwerper zal gekozen worden. Die zal dan in een paar fasen, met tussentijds bespreking en aftoetsing met het Agentschap Onroerend Erfgoed, een uitvoerbaar plan afleveren.

 

Wie het project volgt, heeft gezien dat de begeleiding door Haviland degelijk is en dat we momenteel planmatig en oordeelkundig voortwerken. We zijn daarom verbaasd dat de 8 verloren jaren gebruikt worden om moedwillig een valse indruk te wekken dat we nu niet goed vorderen en om de betrokkenen aan dit project onrechtmatig in een vals daglicht te stellen. We zijn vast van plan ons niet te laten ontmoedigen of afremmen door dergelijke valse voorstelling van zaken.

  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 apr 2021
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 30 jul 2021
Marc Colpaert | 24 jul 2021
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief