HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd

C21

HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd

Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__1_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__2_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__3_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__4_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__5_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__6_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__7_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__8_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__9_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__10_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__11_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__12_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__13_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__14_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_stationsomgeving_en_kijkje_bij_okkernoot__15_
HERNE – Heringericht stationsplein officieel ingehuldigd - © Deschuyffeleer
 

Op een paar details na behoren de herinrichtingswerken aan de stationsomgeving al een tijdje tot het verleden. Het desolaat,  chaotisch  en somber stationsplein werd omgetoverd tot een eigentijdse, doelmatige  en leuk-ogende frisse locatie. Ook de renovatiewerken in het stationsgebouw die uitgaan van vzw De Okkernoot zijn inmiddels in een eindfase beland. Daarbij is de definitieve ingebruikname als buitenhuis werkstation met een uitgesproken accent op ‘ontmoetingsplaats’, ‘koffiehuis’ en ‘verkooppunt artisanale producten’ voorzien voor volgend jaar. Met een paar maanden uitstel te wijten aan de voorbije coronabeperkingen kon het plein evenwel nu pas door het lokaal bestuur officieel worden ingehuldigd. Naast onder meer de burgemeester, de schepenen Carina Ricour, Sandra Dero en Lieven Snoeks evenals een delegatie gemeentelijke medewerkers werd dit heuglijk moment ook bijgewoond door de directie en vele sympathisanten van de vzw De Okkernoot. Die stelde voor de gelegenheid de deuren van het stationsgebouw open voor het talrijk opgekomen publiek. Onder de vele dankbetuigingen viel vooral die aan het adres van oppositieraadslid Paul Beyl op die op basis van zijn beroepservaring en zijn kennis de plannen productief wist bij te schaven.

Stationsomgeving

Burgemeester Kris Poelaert: “In volle coronatijd waren de Werkvennootschap, de NMBS en het lokaal bestuur Herne druk in de weer met het vernieuwen van de stationsomgeving met een daadwerkelijk verankeren van de pleinfunctie als voornaamste doelstelling. De grondige herinrichting omvatte niet alleen een forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, een ruime fietsenstalling met extra fietskluizen en nieuwe fietspaden maar beoogde vooral ook het creëren van een Hoppinpunt en van een autoluw, veilig en groen stationsplein waarbij het comfort van zowel reizigers als bezoekers centraal zou staan. Daarbij kreeg ook het fietsverkeer dankzij nieuwe verhoogde fietspaden aan het kruispunt met de Lorengstraat en de Stationsstraat een afzonderlijke, duidelijke plaats op de rijbaan zodat zowel het aanrijden naar als het verlaten van de stationsomgeving vlot en veilig kan verlopen. Ook verhoogde bermen ten voordele van een meer comfortabel op- en afstappen van de Lijnbus werden mee in de vernieuwde infrastructuur opgenomen”.

Een leefbare en levendige kern

“Door de herinrichting beschikt de stationsplein nu over alle troeven om zich te ontplooien tot een aangename en autovrije ontmoetingsplaats. Het inplanten van een Hoppinpunt en het omvormen van het  stationsgebouw tot een knusse onthaal- en ontmoetingsplek door de vzw De Okkernoot, de zorgaanbieder in de streek voor personen met een autismespectrumstoornis, versterken daarbij nog dat gegeven. Voeg daarbij ook nog in de naaste omgeving de verdere uitbouw van de nieuwe woonwijk op de vroegere Fondatelsite. Dit alles maakt dat Herne de trein naar de toekomst zeker niet mist en zich nu opmaakt om ook van de stationsbuurt een leefbare en levendige kern te maken”, gaf de burgemeester de aanwezigen eveneens graag mee.

Hoppinpunt

In Vlaanderen bundelt Hoppin thans verschillende vervoersoplossingen om reizigers in staat te stellen zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen naar hun bestemming. Zo geeft de routeplanner van Hoppin aan welke vervoermiddelen kunnen gecombineerd worden, de mogelijke en betere overstapplaatsen, hoelang de reiziger zal onderweg zijn en hoeveel de verplaatsing zal kosten. Via een app, de website en een callcenter kan iedereen overigens bij Hoppin terecht. Het Hoppinpunt aan het station is in grote mate wel afhankelijk van het vervoersaanbod van De Lijn. Ook hier heeft het Herns lokaal bestuur er een goed oog in. Het bestuur is er van overtuigd dat ook De Lijn liever vroeg dan laat een inspanning zal leveren om zodoende van deze uithoek van het Pajottenland zeker geen ‘onbereikbaar eiland’ te maken maar de huidige infrastructuurwerken zal weten naar waarde in te schatten en dan ook zijn aanbod aan busroutes zal weten aan te passen.

Meer parkeermogelijkheden en meer veiligheid 

Door het aanpassen van de infrastructuur voorziet het project nu in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van amper 100 naar 182. Ook aan personen met een beperkte mobiliteit werd gedacht. Zij krijgen 8 voorbehouden plaatsen pal aan de toegang tot het perron. En ook goed aangegeven plaatsen voor elektrische wagens en voor het afhalen en aanbrengen van reizigers zijn voorhanden.

Om reizigers aan te zetten ook de fiets te gebruiken naar en van het station werd ook een fietsstalling voorzien met goed 110 overdekte fietsstalplaatsen met daarbij 5 plaatsen voor buitenmaatfietsen. De nieuwe fietsenstalling kreeg bovendien een prominente plek aan het plein naast de toegang van het perron.

Kostenplaatje

De totale kostprijs bedraagt 1,2 miljoen euro. Ruim 900.000 euro werd gefinancierd door de Werkvennootschap waarin middelen zitten van de NMBS zelf en het agentschap Wegen en Verkeer of bij uitbreiding de Vlaamse Overheid. Herne zelf neemt 300.000 euro ten laste. Het project kadert ook binnen het infrastructuurproject combimobiliteit ‘Spoorinvest’. Hiervoor werden 22 stationsomgevingen in Vlaanderen weerhouden. Herne is één ervan.

“Herne kent hiermee en vooral in de buurt van het station een mooie opwaardering, werkt mee aan een duurzame mobiliteit en is voorbereid op de toekomst. Nu nog de groenafwerking, dan de vervollediging van de Fondatelsite met het park, het natuurinrichtingsproject van de Rendries, de vergroening van ons centrum met daar bovenop ook nog een heropleving door nieuwe handelszaken en de opening van De Kring. Het is hier goed wonen en het wordt alleen maar beter. Wij hopen alleen dat de NMBS of Infrabel de parking morgen niet betalend maakt. De voorzieningen hebben ze getroffen maar betalen was volgens hun zeggen nog niet aan de orde. De puzzel zal evenwel pas helemaal af zijn wanneer ook het project van de Okkernoot in het stationsgebouw zijn invulling krijgt”, aldus nog de tevreden burgemeester.  

Een sterk inclusieverhaal

De burgemeester waardeert alleszins ook de samenwerking met de vzw De Okkernoot voor het herinrichten van het stationsgebouw: “Een degelijk, dynamisch en toekomstgericht stationsgebouw houdt een absolute meerwaarde in en betekent een gouden wissel op de toekomst voor onze gemeente. Wij zijn alleszins gelukkig met de co-housing van enerzijds een volledig heringericht stationsplein en heel binnenkort ook een nieuwe en bijkomende stek van de Okkernoot in het stationsgebouw”.

Een trotse directrice Pat Hamelrijck wou maar al te graag een tipje van dat toekomstig pronkstuk onthullen en aan de buitenwereld voorstellen: “Het stationsgebouw dateert uit 1871 maar vervult sinds 2013 geen uitgesproken rol meer voor de trienreiziger. Door de digitalisering werden loketten overbodig en stelde de NMBS het pand te koop. Als nieuwe eigenaar willen wij van het stationsgebouw maar al te graag een inclusieverhaal maken, een ontmoetingsplek voor personen met en zonder handicap. Met ons ontwerp gingen wij niet over één nacht ijs. Trouwens het gaat hier over een geklasseerd gebouw en iedereen weet dat de renovatie van zulke gebouwen nog meer verplichtingen en voorbereidingen opeist dan die van een niet erfgoedrijke site.

Ons ontwerp maakt gewag van drie luiken. Zo voorzien wij op de benedenverdieping een sociale bistro waar personen met een handicap zullen tewerkgesteld worden. Ook komt hier een buurtwinkel of verkooppunt voor zowel onze eigen artisanale producten als die van producenten uit de buurt. En op de bovenverdieping wordt plaats gemaakt voor kantoor- en vergaderruimte. Daarbij zal die verdieping onder meer ook dienen als uitvliegbasis voor ons nog jong maar snel groeiend AMI-team (Ambulant Mobiel en Individueel).

Ons nieuw adres zal borg staan voor een inclusieverhaal met een win-win verhaal voor én de bezoekers én onze pupillen én de gemeenschap én de omgeving. In feite willen we de grandeur van het stationscafé in ere herstellen”.  

De directrice deed ook een oproep naar bijkomende vrijwillige medewerkers toe: “Er is geen tekort aan talent, er is enkel een tekort aan organisaties die zich durven en willen duurzaam en divers profileren. Wie zo zin heeft in een nieuwe uitdaging en zich af en toe enkele uurtjes kan vrijmaken nodig ik dan ook graag uit het hart te laten spreken en de sprong te wagen om zich bij ons team te voegen”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief