GALMAARDEN - Voorzitter Gecoro neemt ontslag na 12 jaar uit frustratie!

C21 Css

GALMAARDEN - Voorzitter Gecoro neemt ontslag na 12 jaar uit frustratie!

Editie_galmaarden_gemeentehuis_2__kopie_
Illustratiebeeld. - Foto Marc Colpaert
 
Door een zacht windje 'vloog' de ontslagbrief van Patrick Demoustiez in onze mailbox. Deze zegt in zijn brief aan de burgemeester en de gemeenteraadsleden, dat hij zijn ontslag geeft na 15 jaar lid van de Gecoro en 12 jaar als voorzitter. Lees je even mee:  "Langs deze wil ik jullie meedelen dat ik in mijn 12de jaar voorzitterschap de handdoek werp en mijn ontslag als voorzitter geef. Tegelijk geef ik ook mijn ontslag als lid van de Gecoro, wat ik nu al 14 of 15 jaar doe. Reden: ik heb geen zin om nog veel tijd te steken in iets wat tot niets leidt. Ik heb mij steeds met veel energie ingezet om de Zonevreemde woningen in Galmaarden een maximale rechtszekerheid te geven.  Net zoals ik als voorzitter ook de andere thema's met zorg in de Gecoro hun plek heb gegeven.
 
Die rechtszekerheid VANDAAG bestaat er alleen in dat de hogere overheid en hun planologen ons met rust laten zolang we binnen de door hen vastgelegde regels blijven. Dat is helemaal niet genoeg want zij kunnen ten allen tijde de regels weer terugdraaien. Er staat opnieuw een schijnbaar onschuldig zinnetje in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: dat op termijn dient overwogen te worden om bepaalde zonevreemde woningen niet meer te laten verbouwen wanneer er grondige renovatie nodig is maar deze te herlokaliseren. Meer info over dit alles vind je in het document in bijlage dat ik onlangs geschreven heb toen ik voor de 2de keer op rij de Gecoro heb afgelast. De sleutels om definitieve rechtszekerheid te geven liggen al 9 jaar op het gemeentehuis maar er gebeurt niets. De opmaak van een RUP zonevreemde woningen waarin de huidige spelregels worden vastgelegd zou voor een definitieve rechtszekerheid zorgen want een RUP gaat steeds boven toekomstige planologische regels staan.
 
Er wordt aan de Gecoro gevraagd om een advies te geven op de resultaten van de Bouwmeesterscan en op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De voltallige gecoro vraagt aan de betrokken beleidsmakers in Galmaarden om hun visie, waar ze met onze gemeente naar toe willen op korte en lange termijn te komen delen met ons. Op die manier zouden we een kader hebben waaraan we het beleidsplan van de hogere overheid kunnen aftoetsen en kunnen we een advies vormen.
 
De betrokken beleidsmakers sturen hun cat, meer nog, in een screenshot van de notulen van een gemeenteraad van een paar maand geleden die mij is toegestuurd lees ik dat de vraag aan de burgemeester gesteld is geweest wat ze gaan doen nu de Gecoro geen advies geeft zonder eerst de visie te kennen. Het antwoord was dat het niet aan hem is om de Gecoro advies te komen geven en de Gecoro de rollen niet moet omdraaien. Ik weiger te geloven dat de burgemeester het verschil tussen een visie delen en een advies geven niet kent. Wat is dan wel de reden dat de visie niet gedeeld wordt? Gebrek aan visie? Gebrek aan tijd? Wat is de reden dat er gedurende 9 jaar niets met de engagementen die in het bindend gedeelte staan gedaan geweest is? 
 
Alleszins zal er van mij niet kunnen gezegd worden dat ik het niet op de agenda gezet heb. Alleen ben ik de stilstand beu en heb ik geen zin meer om opnieuw veel vrije tijd te steken in het nalezen en vergelijken van herwerkte versies van ontwerpen van beleidsplannen als ik zie dat met de vorige inspanningen gewoon niks is gedaan. Mijn goedheid kent zo ook zijn grenzen. Het enige wat ik  nóg eens wil benadrukken is dat de vraag naar visie er gekomen is vanuit de voltallige Gecoro waarvan ik als voorzitter ook deel van ben. Ik stond er op dit rechtstreeks met jullie allemaal te delen zodat jullie de volledige historiek van mijn beslissing kennen", besluit Patrick Demoustiez 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 jul 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 15 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys / Marc Colpaert | 05 aug 2022

archief